Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Alaattin DURAN Dekan
Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr.Teoman SOYSAL İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Halil KOYUNCU Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Doç.Dr.Sinan TRABULUS İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç.Dr.M.Sait SAĞER Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sadi HIRA Fakülte Sekreteri (Raportör)

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved