Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu

02-03 Şubat 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu” düzenlendi.

Yönetenler: Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz, Prof. Dr. Gürsel Çetin

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

Hekimlerin Ceza Hukuku Karşısındaki Durumları | Yard. Doç. Dr. Tanıl Başkan (s. 9-30)

Tıbbi Malpraktis | Prof. Dr. Gürsel Çetin (s. 31-42)

Aydınlatılmış Onam | Uzm. Dr. Abdi Özaslan (s. 43-54)

Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik | Doç. Dr. A. Coşkun Yorulmaz, Dr. Ziya Kır, Dr. H. Çetin Ketenci (s. 55-69)

İstanbul Tabip Odasına Başvurulan Tıbbi Uygulama Hataları | Prof. Dr. Sermat Koç (s. 70-81)

Sağlık Çlaışanı Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası | Uzm. Dr. Taner Güven (s. 82-88)

Yapılandırılmış Tıbbi Malpraktis Olgu Tartışması | Prof. Dr. Gürsel Çetin, Dr. Ömür Şanyüz (s. 89-91)

Adli Olguya Yaklaşım “Audi Alterem Partem” | Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (s. 92-103)

Türk Ceza Kanunu Açısından Yaralanmalar | Prof. Dr. Gürsel Çetin (s. 104-117)

Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ruhsal Travma | Doç. Dr. Gökhan Oral (s. 118-126)

Cinsel Saldırılar | Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz, Dr. Ömür Şanyüz, Dr. H. Çetin Ketenci (s. 127-141)

Beden Muayenesi | Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz (s. 142-146)

Adli Raporların Hazırlanmasında Kullanılan Kılavuz | Doç. Dr. Nadir Arıcan, Dr. Oğuzhan Ekizoğlu (s. 147-155)

Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar İçin Kılavuz | Doç. Dr. Yasemin Balcı, Uzm. Dr. Sadullah Güzel, Prof. Dr. Gürsel Çetin (s.155-184)

Adli Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar | Uzm Dr. Abdi Özaslan (s. 185-192)

Ölüm Olgularının Hekim Sorumluluğu ve Postmortem İncelemeler | Prof. Dr. Sermet Koç (s. 193-213)

Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması | Prof. Dr. Gürsel Çetin, Dr. Ziya Kır, Dr. H. Çetin Ketenci (s. 214-215)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved