Vefat Eden Öğretim Üyeleri | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Vefat Eden Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Selçuk KANATLI Genel Cerrahi 1969
Prof. Dr. Tevfik Remzi KAZANCIGİL Kadın Hastalıkları ve Doğum 1969
Doç. Dr. Rüştü KARAKAŞ Üroloji 1970
Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İNCEDAYI Dermatoloji 1971
Prof. Dr. Necdet SEZER Göz Hastalıkları 1971
Prof. Dr. Kamil AKOL Kadın Hastalıkları ve Doğum 1972
Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail GÜRKAN Genel Cerrahi 1972
Ord. Prof. Dr. Ali Sedat TAVAT İç Hastalıkları 1973
Ord. Prof. Dr. Fahri AREL Genel Cerrahi 1975
Prof. Dr. Celal ÖKER İç Hastalıkları 1976
Prof. Dr. Gündoğdu İLTER İç Hastalıkları 1977
Prof. Dr. Hikmet YALGIN Adli Tıp 1977
Prof. Dr. Muammer BİLGE Fizyoloji 1978
Prof. Dr. Rıdvan GÜLBARAN İç Hastalıkları 1978
Prof. Dr. Süphi ARTUNKAL İç Hastalıkları 1978
Prof. Dr. Bedii GORBON Genel Cerrahi 1980
Prof. Dr. Melih TAHSİNOĞLU Patoloji 1980
Prof. Dr. Nadir HATEMİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1980
Prof. Dr. Necmettin POLVAN Nöroloji 1980
Prof. Dr. Mecdi RAMAZANOĞLU Genel Cerrahi 1981
Ord. Prof. Dr. Rudolf NISSEN Genel Cerrahi 1981
Prof. Dr. Ziya ÜSTÜN Kadın Hastalıkları ve Doğum 1981
Prof. Dr. Hayri SÖZEN Adli Tıp 1982
Prof. Dr. İhsan N. TAŞATAN Nöroşirürji 1982
Prof. Dr. Cabbar HÜLAGÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum 1983
Yrd. Doç. Dr. Erol ÖZKARTAL Adli Tıp 1983
Prof. Dr. İsmail Hakkı OGAN İç Hastalıkları 1984
Prof. Dr. M. Kaya GÜRSEL Genel Cerrahi 1984
Prof. Dr. Engin Zeren SÖZEN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1985
Prof. Dr. Sezai Bedrettin TÜMAY Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1986
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Deontoloji ve Tıp Tarihi 1986
Prof. Dr. Fikret BİYAL İç Hastalıkları 1987
Prof. Dr. Muhlis TUZLACI Radyoloji 1987
Prof. Dr. Orhan ERSEK Genel Cerrahi 1988
Prof. Dr. Sebahattin KERİMOĞLU Nöroloji 1988
Prof. Dr. Ömer BEDİR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1989
Prof. Dr. Sina EMRE Mikrobiyoloji 1989
Prof. Dr. Selçuk AYBAR Genel Cerrahi 1990
Doç. Dr. Ayhan KÖSEOĞLU Halk Sağlığı 1991
Prof. Dr. Feyyaz BERKAY Nöroşirürji 1991
Prof. Dr. Nejat HARMANCI İç Hastalıkları 1991
Prof. Dr. M. Bahattin SEZER Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 1992
Prof. Dr. Orhan DEMİRCAN İç Hastalıkları 1992
Prof. Dr. Reşat GARAN İç Hastalıkları 1992
Prof. Dr. Semih GÖZONAR Göz Hastalıkları 1992
Prof. Dr. Ali Münir TÜRKENT Kadın Hastalıkları ve Doğum 1993
Prof. Dr. Ertuğrul SAYIN Nöroşirürji 1993
Prof. Dr. Hatice BODUR Biyokimya 1993
Prof. Dr. Makbule HAKTAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1993
Prof. Dr. Servet GÜVENER Kadın Hastalıkları ve Doğum 1993
Prof. Dr. Ahmet ARAZ Biyokimya 1994
Prof. Dr. Mehmet Uğur DERMAN İç Hastalıkları 1994
Prof. Dr. Şefik KAYAHAN İç Hastalıkları 1994
Prof. Dr. Adnan SALEPÇİOĞLU Genel Cerrahi 1995
Prof. Dr. Ali PUSANE Hekimlikte Acil Vakalar 1995
Doç. Dr. Beyhan YAYLALI Biyokimya 1995
Prof. Dr. Feridun DENKTAŞ Nöroloji 1995
Prof. Dr. M. Sadi SUN Anesteziyoloji 1995
Prof. Dr. Meliha TERZİOĞLU Fizyoloji 1995
Prof. Dr. Orhan KURAN Anatomi 1995
Prof. Dr. Kemal AYDINLIOĞLU Genel Cerrahi 1996
Prof. Dr. Mahmut Nejat AYBERK Göz Hastalıkları 1996
Prof. Dr. Ayhan SONGAR Psikiyatri 1997
Prof. Dr. İsmet Çetin YALÇIN Fizik Tedavi 1997
Prof. Dr. Nihat DORKEN Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 1997
Prof. Dr. Rüknettin ÖĞÜTMAN Mikrobiyoloji 1997
Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT Mikrobiyoloji 1998
Prof. Dr. Gıyaseddin Adil KORKUT Üroloji 1998
Prof. Dr. İsmail DİNÇ İç Hastalıkları 1998
Prof. Dr. Yılmaz KARAÖZBEK Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 1998
Prof. Dr. Hasan COŞKUN Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 1999
Prof. Dr. İrfan URGANCIOĞLU Nükleer Tıp 1999
Prof. Dr. Emine Melek ATABEK Deontoloji ve Tıp Tarihi 2000
Prof. Dr. Gülhis BATMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2000
Prof. Dr. Mahmut Nedim ZEMBİLCİ Nöroloji 2000
Prof. Dr. Naime YANLIOĞLU Fizik Tedavi 2000
Prof. Dr. Şevket SELVİLİ Anatomi 2000
Prof. Dr. Uğur ÜLKÜ İç Hastalıkları 2000
Doç. Dr. Zuhal SUYUGÜL Genetik 2000
Prof. Dr. Akdoğan ERÖZBEK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 2001
Prof. Dr. Orhan SUNAR Kulak Burun Boğaz 2001
Prof. Dr. Şahap Aziz KARAALİLER Kadın Hastalıkları ve Doğum 2001
Prof. Dr. Ayten ERGİNEL Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2002
Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLU İç Hastalıkları 2002
Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ Kulak Burun Boğaz 2002
Prof. Dr. Refik TEZCAN Ortopedi ve Travmatoloji 2002
Prof. Dr. Şemsi GÖK Adli Tıp 2002
Prof. Dr. Derviş MANİZADE Ortopedi ve Travmatoloji 2003
Prof. Dr. M. Rauf SAYGIN Göğüs Hastalıkları 2003
Prof. Dr. Talia Bali AYKAN Patoloji 2003
Prof. Dr. Ergun OKTAY İç Hastalıkları 2004
Prof. Dr. Ertaç İLKAY Psikiyatri 2004
Prof. Dr. Hatice Metine BİLGE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2004
Prof. Dr. Rezzan GÜRÜN Anatomi 2004
Prof. Dr. Üstün KORUGAN İç Hastalıkları 2004
Prof. Dr. Ahmet MERDİVENCİ Mikrobiyoloji 2005
Prof. Dr. Atilla MÜFTÜOĞLU Anatomi 2005
Prof. Dr. Behçet Nevzat BABAN Biyokimya 2005
Prof. Dr. Dilek ONEL Fizik Tedavi 2005
Prof. Dr. Faruk NEMLİOĞLU Dermatoloji 2005
Prof. Dr. Gönül AKOKAN İç Hastalıkları 2005
Prof. Dr. Mustafa Şükran YALÇINDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2005
Prof. Dr. Rıza ONARIR Kadın Hastalıkları ve Doğum 2005
Prof. Dr. Celalettin ERÇIKAN Göz Hastalıkları 2006
Prof. Dr. Fahir Melek GÖKSEL İç Hastalıkları 2006
Prof. Dr. Halit KAYALI Histoloji ve Embriyoloji 2006
Prof. Dr. İsmail AYDEMİR Genel Cerrahi 2006
Prof. Dr. Zeki SOYSAL Adli Tıp 2006
Prof. Dr. Vensan SEYAHİ Nükleer Tıp 2007
Prof. Dr. Suat VURAL Mikrobiyoloji 2007
Prof. Dr. Hafit İsmail SAVAŞKAN Dermatoloji 2007
Prof. Dr. Osman BARLAS İç Hastalıkları 2008
Prof. Dr. Aytekin ERDAĞ Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 2008
Prof. Dr. Cemal Vedat YİĞİTSUBAY Göz Hastalıkları 2008
Prof. Dr. Ayhan ARGUNER Nöroloji 2009
Prof. Dr. Erkan AHAT Kalp Damar Cerrahisi 2009
Prof. Dr. Demircan AKAN Kulak Burun Boğaz 2009
Prof. Dr. Tarık MİNKARİ Genel Cerrahi 2010
Prof. Dr. Muzaffer Kemal AKKILIÇ Üroloji 2010
Prof. Dr. Satı ESER İç Hastalıkları 2010
Prof. Dr. Tülin ORUÇ Fizyoloji 2011
Prof. Dr. Ayhan YÜCEL Mikrobiyoloji 2011
Prof. Dr. Sevtap SİPAHİ DEMİRKÖK İç Hastalıkları 2011
Prof. Dr. Ömer Baki SÜBÜTAY Radyasyon Onkolojisi 2011
Prof. Dr. Emre Murad ALBEK Adli Tıp 2011
Prof. Dr. Aydın İŞÇİMEN Dermatoloji 2011
Prof. Dr. Çolpan MİRZATAŞ Göz Hastalıkları 2011
Prof. Dr. Mebrure DEĞER Deontoloji ve Tıp Tarihi 2011
Prof. Dr. Kenan BİNAK Kardiyoloji 2011
Prof. Dr. Orhan Nuri ULUTİN İç Hastalıkları 2011
Prof. Dr. Oktay SAYDAM Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof. Dr. Mehmet ÖZER Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Ayhan BİLGİN Genel Cerrahi 2012
Prof. Dr. Abdülkadir ERENGÜL Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2012
Prof. Dr. Fikret Nazım ÜNVER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2012
Prof. Dr. Mehmet SAKAOĞLU Genel Cerrahi 2012
Prof. Dr. Rüknettin TÖZÜM Kadın Hastalıkları ve Doğum 2013
Prof. Dr. Selma AKRA Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2013
Prof. Dr. Zeki SÜREL Göz Hastalıkları 2013
Prof. Dr. Alaeddin AKÇASU Tıbbi Farmakoloji 2013
Prof. Dr. Yusuf KEÇECİOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum 2013
Prof. Dr. Mehmet Hilmi ERGİNÖZ Halk Sağlığı 2013
Prof. Dr. Ali Haydar TAŞPINAR Genel Cerrahi 2013
Prof. Dr. Muzaffer GÜRAKAR İç Hastalıkları 2014
Prof. Dr. Gürhan Bakir KENDİROĞLU Göz Hastalıkları 2014
Prof. Dr. Kemal BAYRAKTAR Ortopedi ve Travmatoloji 2014
Prof. Dr. Kadri KAHRAMAN Genel Cerrahi 2014
Prof. Dr. Orhan DEMİRHİNDİ Halk Sağlığı 2015
Prof. Dr. Ahmet AYDIN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2015
Prof. Dr. Nejat ÇIPLAK Beyin ve Sinir Cerrahisi 2015
Prof. Dr. Özdemir İLTER Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2015
Prof. Dr. Lamia ULUKUTLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2015
Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum 2015
Doç.Dr.İnci HOT Tıp Tarihi ve Etik 2015
Prof.Dr.Necati SIRMACI Kardiyoloji 2016
Prof.Dr.Adnan ZİYALAR Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2016
Prof.Dr.Naciye Arzu SEVEN Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2016
Prof.Dr.Fevzi SAMUK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2016
Prof.Dr.Vural Ali VURAL Kardiyoloji 2016
Prof.Dr.Metin TOPRAK Anatomi 2016
Prof.Dr.Haluk Mehmet İDİL Kadın Hastalıkları ve Doğum 2016
Prof.Dr.Derin KÖSEBAY Kadın Hastalıkları ve Doğum 2016
Prof.Dr.İlyas Aras GEÇİOĞLU Genel Cerrahi 2016
Prof.Dr.Salih ÇELİK İç Hastalıkları 2017
Prof.Dr.Neşe HATTAT Göz Hastalıkları 2017
Prof.Dr.Cihat KÜÇÜKHÜSEYİN Tıbbi Farmakoloji 2017
Prof.Dr.Halil ÜNALAN Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2017
Prof.Dr.Agop KOTOĞYAN Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 2018
Prof.Dr.Akif AKAYDIN Üroloji 2018
Prof.Dr.Seyfettin ULUDAĞ Kadın Hastalıkları ve Doğum 2018
Prof.Dr.Seyhan ÇELİKOĞLU İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2018
Prof.Dr.Hasan Macit ÜZEL Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2018

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved