Üniversitemizce Radyodiagnostik Anabilimdallarının kullanımı için abone olunan STATdx Radyoloji Karar Destek Sistemi | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Üniversitemizce Radyodiagnostik Anabilimdallarının kullanımı için abone olunan STATdx Radyoloji Karar Destek Sistemi

Radyologların

(1) karmaşık imaj teşhisleri
(2) farklı uzmanlık alanlarındaki imaj çalışmalarını okuma ve
(3) öğrenci ve asistanlara yönelik eğitimlerinde
ihtiyaç duydukları, doğru ve güncel cevaplara anında erişim sağlayan Radyoloji Online Karar Destek Sistemi’dir.

 

Temel Özellik/Fonksiyonları:              

• 4300+ genel ve karmaşık teşhis bilgisi

• Uzmanlar tarafından seçilmiş ve not eklenmiş 200.000+ yüksek kalitede imaj

• 1300+ ayırıcı tanı listesi

• 20.000 hasta vaka örneği

• Temel ve gelişmiş prosedürler

• Google benzeri arama motoru
• Birden çok teşhis görüntüsünü yan yana koyarak karşılaştırma

STATdx sunumu:

http://www.geminiltd.com.tr/images/userfiles/STATdx_Sunumu.zip

STATdx Arayüz Sunumu:

http://www.geminiltd.com.tr/images/userfiles/STATdx_Arayuz_Sunumu.zip

STATdx Türkçe Broşür:

http://www.geminiltd.com.tr/images/userfiles/STATdx_brosuru.pdf

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved