Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu

6-7 Mart 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu” düzenlendi.

Editörler: Prof. Dr. Müfit Uğur, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 11 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

Türk Tarihinde Psikiyatriye Bakış | N. Sarı, B. Akgün (s. 1-24)

Psikiyatrik Hastalıkların Epidemiyolojisi | T. Ertan (s. 25-30)

Halk Sağlığı Açısından Psikiyatrik Hastalıklar | E. Erginöz (s. 31-41)

Hekimlerin Karşılaştığı Adli-Psikiyatrik Problemler | İ. Balcıoğlu (s. 41-48)

Şizofreni | R. Yavuz (s. 49-58)

Duygudurum Bozuklukları | M. Uğur (s. 59-84)

Alzhaimer Hastalığı | E. Eker (s. 85-110)

Hezeyanlı Bozukluk | M. Savrun (s. 111-116)

Psikiyatri ve Genel Tıp | K. Arıkan (s. 117-118)

Meme Kanserli Hastaya Cerrah Gözü İle Bakış | H. Ünal (s. 119-126)

Sigara Bağımlılığı ve Kadın | M. Uğur (s. 127-142)

Kardiyak Hastalarda Psikososyal Problemler | S. Erdine, N. Ertürk (s. 143-146)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | L. Kayaalp (s. 147-152)

Suç Mağduru Çocuklar | N. Ziyalar (s. 153-156)
Özel Eğitim Gerektiren Psikiyatrik Durumlar | B. Doğangün (s. 157-174)

Anksiyete Bozuklukları | N. Kocabaşoğlu (s. 175-184)

Obsesif Kompulsif Bozukluk | R. Bayar (s. 185-192)

Psikiyatrik Aciller | T. Şuer (s. 193-196)

Medikal Onkolojide Problemlere Onkolog Gözü İle Bakış | Ç. Papila (s. 197-200)

Madde Bağımlılığına Genel Bakış | M. Tosun (s. 201-220)

Alkol Bağımlılığı | R. Bayar (s. 221-230)

Sigara Bağımlılığı | T. Demir (s. 231-238)

Kişilik Bozukluğu | K. Doksat (s. 239-254)

Radyasyon Onkolojisinde Psikososyal Problemler | F.Ö. Dinçbaş (s. 255-258)

Diyabetik Hastalarda Psikososyal Problemler | U. Görpe (s. 259-262)

Romatolojik Hastalarda Görülen Psikiyatrik Problemler | G. Hatemi (s. 263-268)

Suç İşleyen Psikiyatrik Hastalar | İ. Balcıoğlu (s. 269-274)

Psikofarmakoloji | A. Duran (s. 275-302)

Psikoterapiler | M. Özmen (s. 303-322)

Cinsel Problemler ve Çareleri | M. Oktay (s. 323-328)

Psikiyatrik Hastalarda Oksidatif Stresin Rolü | K. Gümüştaş (s. 329-340)

Obezitenin Psikiyatrik Rolü | R. Yavuz (s. 341-348)

Gebelik ve Doğumla Tetiklenen Psikiyatrik Hastalıklar | N. Kocabaşoğlu, S.Z. Başer (s. 349-354)

Şizofreni ve Aile | İ. Balcıoğlu, S.Z. Başer (s. 355-358)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved