Türkiye’de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım

Editörler: Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı, Prof. Dr. Cüneyt Tetikkurt

Kasım 2007

İçindekiler

Gastroözofagial Reflü Hastalığının Teşhis ve Tedavisinde Karşılaşılabilecek Sorunlar | A. Dobrucalı (s. 9-30)

Dispepsiye Yaklaşım | A. Çelik (s. 31-41)

Kronik Konstipasyonda Teşhis ve Tedavi | İ. Yurdakul (s. 43-57)

Kronik İshalli Hastaya Yaklaşım | H. Uzunismail (s. 59-67)

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Klinik Yaklaşım | A. Sonsuz (s. 69-78)

Kronik Hepatit B ve C | A. Sonsuz (s. 79-89)

Nonalkolik Karaciğer Yağlanması | A. Sonsuz (s. 91-98)

Karaciğer Sirozunda Hasta Takibi ve Klinik Sorunlar | A. Sonsuz (s. 99-112)

Akciğer Kanserinin Epidemiyoloji ve Etyolojisi | B. Müsellim (s. 113-117)

Akciğer Karsinomunun Patolojisi | B.Öz (s. 119-121)

İmmunohistokimyasal Analiz | N. Yılmaz (s. 123-124)

Akciğer Kanserinde Klinik Tanı | G. Kılınç (s. 125-127)

Akciğer Kanserinde Radyolojik Tanı | C. Akman (s. 129-131)

Akciğer Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Kullanımı | K. Sönmezoğlu (s. 133-139)

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri | G. Aydın (s. 141-151)

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tanı | A. Demirkaya (s. 153-155)

Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımı | M. Yaman (s. 157-167)

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi | K. Kaynak (s. 169-173)

Akciğer Kanserinde Kemoterapi | G. Demir (s. 175-178)

Akciğer Kanserinde Radyoterapi | F. Öner Dinçbaş (s. 179-185)

Malign Plevral Efüzyonda Yaklaşım | C. Tetikkurt (s. 187-192)

Bronkoskopik Palyatif Terapötik Girişimler | S. Erturan (s. 193-195)

Akciğer Kanserinde Sık Görülen Acil Sorunlar ve Çözümleri | M. Özgüroğlu (s. 197-199)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved