Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu

7-8 Şubat 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu” düzenlendi.

Yönetenler: Prof. Dr. Fehmi Tabak, Doç. Dr. Reşat Özaras

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 11,5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Direnç Sorunu | R. Öztürk (s. 1-16)

Akut Ateşli Hasta Yönetimi | A. Mert (s. 17-24)

Akut Ateş İle Gelen Hastada Laboratuvarın Akılcı Kullanımı | G. Aygün (s. 25-30)

Ateş ve Döküntülü Hastaya Yaklaşım | R. Özaras (s. 31-42)

Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Ne Zaman Antibiyotik Verelim? | H. Leblebicioğlu (s. 43-48)

Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Semptomatik Tedaviyi Ne İle Yapalım? | E. İnci (s. 49-66)

Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Tetkik Gerekli Mi? | S. Ulusoy (s. 67-70)

Otit Media ve Sinüzit | F. Öz (s. 71-106)

Akut Tonsillofarenjit | B. Mete (s. 107-116)

KOAH Alevlenme | S. Umut (s. 117-128)

Pnomonili Hangi Hastayı Ayaktan İzleyip ve Ne İle Tedavi Edelim? | A. Azap (s. 129-134)

Pnomonide Laboratuvar ve İzlem | Z. Odabaşı (s. 135-138)

Üriner Sistem Enfeksiyonları | N. Saltoğlu (s. 139-150)

Akut Menenjitli Hastaya Yaklaşım | M. Parlak (s. 151-164)

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları | E. Aydemir (s. 165-170)

Akut İshalli Hastaya Yaklaşım | C. Eroğlu (s. 171-178)

Akıntılı Erkek Hasta | O. Karabay (s. 179-182)

Genital Ülserli Hasta | S. Serdaroğlu (s. 183-200)

Alt Karın Bölgesinde Ağrı ve Genital Akıntısı Olan Hasta | T. Altınok (s. 201-208)

Haydi Büyükler Aşıya | G. Usluer (s. 209-214)

Sağlık Personelinde Proflaksi | E. Kartal (s. 215-222)

Kuduz ve Tetanoz Proflaksisi | S. Gencer (s. 223-234)

Mahkemelik Doktorlar: Nerede Hata Yaptılar? | N. Bilgen, R. Özaras (s. 235-254)

 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved