TTB-STE | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
"TTB-STE" etiketi için sonuçlar

14. Türk-Alman Endoskopi Günü – 10 Haziran 2014

Endosonografi-Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu ve Submukoza Disseksiyonu Uygulamaları 15. Türk-Alman Endoskopi Günü – 09 Haziran 2014 tarihinde iki program halinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Tıbbi Beceri laboratuvarında…

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved