"sempozyum" etiketi için sonuçlar

Erişkinde, Çocuk ve Adölesanda Obezite Sempozyumu

25 Şubat 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Erişkinde, Çocuk ve Adölesanda Obezite Sempozyumu” düzenlendi. Yöneten: Prof. Dr. Volkan Yumuk, Prof. Dr. Oya Ercan TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile…

Çocuk ve Erişkinde Aşılama Sempozyumu

24-25 Kasım 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Çocuk ve Erişkinde Aşılama Sempozyumu” düzenlendi. Yöneten: Prof. Dr. Necla Akkaya, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof. Dr. Emel Gür, Prof. Dr. Recep Öztürk TTB-STE Kredilendirme…

İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu

29-30 Nisan 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu” düzenlendi. Yöneten: Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika…

Görüntüleme Yöntemleri Sempozyumu

29 Ocak 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Görüntüleme Yöntemleri Sempozyumu” düzenlendi. Yöneten: Prof. Dr. Çetin Önsel, Doç. Dr. Fatih Kantarcı TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Katılımcılara sempozyum…

46. Üriner Sistem Taş Hastalığı Sempozyumu

26 Mayıs 2009 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “46. Üriner Sistem Taş Hastalığı Sempozyumu” düzenlendi. Yöneten: Prof. Dr. Armağan Öner TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Katılımcılara sempozyum kitabı ve…

Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu

20-21 Kasım 2008 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu” düzenlendi. Yönetenler: Uzm. Hem. Şerife Kartal Erdost, Prof. Dr. Oğuz Çetinkale TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 9.5 kredi puanı ile…

Prof. Dr. Ayhan Songar II. Davranış Fizyolojisi Sempozyumu

14 Kasım 2008 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Prof. Dr. Ayhan Songar II. Davranış Fizyolojisi Sempozyumu” düzenlendi. Yönetenler: Prof. Dr. Müfit Uğur, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 4 kredi…

Günümüzde Tıbbi Resim

Yöneten: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Mayıs 2008 İçindekiler

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu

6-7 Mart 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu” düzenlendi. Editörler: Prof. Dr. Müfit Uğur, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 11…

Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu

7-8 Şubat 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu” düzenlendi. Yönetenler: Prof. Dr. Fehmi Tabak, Doç. Dr. Reşat Özaras TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 11,5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Katılımcılara…

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved