Personel Müdürlüğü | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Personel Müdürlüğü

Görev Dağılımı
     

Personel MüdürüCuma BAYAZITCuma BAYAZIT

Görevi Adı Soyadı Dahili Telefon E-mail
Personel Müdürü Sekreteri Zeynep SARI 21107-21108
Gelen-Giden Evrak Bürosu Orhan KINIK 22521
Disiplin ve Soruşturma Bürosu Taner ÇANAKCI 21595
Emeklilik Bürosu Semra AKKAYA 22524
Emeklilik Bürosu Muharrem ŞAHİNLER 22524
Emeklilik Bürosu Şükrü ATEŞ 22524
Akademik Personel İşleri Yıldız DEMİR 22529
Akademik Personel İşleri Melek BÜYÜKZİLELİ 22529
Akademik Kadro Bürosu Mevlüde DEMİR 22522
Akademik Kadro Bürosu İlhan ARABACI 22522
Akademik Süre Uzatma ve Yabancı Uyruklu Personel İşleri Erkan ŞAHİN 22523
Akademik Personel İzin Görevlendirme İşleri Deniz BURGUN 22528
Akademik Personel İzin Görevlendirme İşleri Aylin DENİZ 22528
İdrari Personel İşleri Dilek ÇOKBALTACI 22525
İdrari Personel İşleri Hüseyin DEDEOĞLU 22525
İdari Personel İzin Görevlendirme İşleri Emre ERGUN 22526
İdari Personel İzin Görevlendirme İşleri Devrim BAYRAM 22526
Hizmet İçi Eğitim İşleri Aytül AKDOĞAN 22523
Personel Müdürlüğü Arşivi Zafer DÜNDAR 22226
Personel Müdürlüğü Arşivi İhsan ALPASLAN 22226
Personel Müdürlüğü Arşivi Caner TÜREL 22226
Mevzuat

 

KANUNLAR

 

YÖNETMELİKLER

 

 

YÖNERGELER

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

cerrahapaşa hizmet sözlesmesi, ctfsözleşme,Honorarium,ctfpersonel,hizmet sözleşmesi, 

Formlar

FORMLAR

 

  • İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Uyarınca Profesör ve Doçent Kadroları Başvuracak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

İstanbul Üniversitesi Aday Akademik Değerlendirme Formu

Özgeçmiş

  • 2547 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan FormuYaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu

  • 2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan Formu-Sözleşme Örneği

  • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin  16 ncı Maddesi 4 üncü fıkrası ç bendi hükümleri uyarınca mazeretsiz yatay geçiş yapacak uzmanlık öğrencilerin dolduracakları formlar

ek-1 (Kabul Eden)

Ek-2 İzin VerenFormu

  • HİZMET SÖZLEŞME FORMLARI

Hizmet Sözleşme Formları 

Duyurular

TUS KAZANAN GEREKLİ BELGELER

YDUS KAZANAN GEREKLİ BELGELER

 

İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık Personel
Telefon:  +90 (212) 414 34 64   Dahili:21107
E-Mail:  ctfpersonel@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved