Pediyatrik Hastada Rejyonel Bloklar Kursu: Kadavra Çalışmaları, Ameliyathaneden Canlı Yayın ve Ultrasound Uygulamaları – 27-28 Şubat 2014

Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüzde, pediyatrik hastalarda rejyonal anestezi teknikleri giderek daha çok uygulanmaktadır. Bununla beraber, sinirlerin önemli yapılarla yakın komşuluğu ve lokal anestezik toksisite riski nedeniyle, çocuklarda rejyonal anestezi uygulanmasında hala önemli sorunlar vardır. Ultrason yardımıyla önemli anatomik yapıların görüntülenmesi, bu sorunların üstesinden gelmemizde şüphesiz önemli katkılar sağlayacaktır.

27-28 Şubat 2014 tarihinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Anatomi Anabilim Dalı’nın katkılarıyla gerçekleştireceğimiz “Pediyatrik Hastada Rejyonel Bloklar: Kadavra, Ameliyathaneden Canlı Yayın ve Ultrason Uygulamaları” adlı workshop’ta birinci gün kadavra çalışmaları, 2. gün ameliyathaneden canlı yayın-interaktif çalışma ile canlı manken üzerinde ultrason uygulamaları eşliğinde teorik ve pratik çalışma yapılacaktır. Toplantının pediyatrik hastada rejyonal blokların başarılı ve güvenle uygulanması konusunda önemli katkı sağlayacağı ümidiyle katılımınızı bekler; saygılar sunarız.

Prof. Dr. Fatiş Altındaş
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı

Çalışma Programı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved