Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılında yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları İ.Ü. Rektörlüğü’nün belirlemiş olduğu aşağıdaki takvim çerçevesinde yapılacaktır:

 

KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

Kesin Kayıt Tarihleri: 05-08 Eylül 2017

Yedek Kayıt Tarihleri:21-22 Eylül 2017

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Altı adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için)
 3. İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ)
 4. Yatay geçiş ders ve staj muafiyet dilekçesi (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ)

 

 

 

EK MADDE-1 UYARINCA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ

Kesin Kayıt Tarihleri: 05-08 Eylül 2017

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri ve adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı ders içerikleri.
 2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
 3. Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
 4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 5. Öğrenci Belgesi
 6. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için)
 7. Online Başvuru Formu
 8. Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 9. İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ)
 10. Geldiği Üniversiteye ait eski öğrenci kimlik kartı
 11. Yatay geçiş ders ve staj muafiyet dilekçesi (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved