Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji

Ocak 2005

Editörler: Prof. Dr. Aksel Siva, Doç. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Derya Kaynak (24 Yazar Katılımıyla, 280 Sayfa)

İçindekiler

İskemik Serebrovasküler Hastalıkta Primer Korunma | Prof. Dr. Birsen İnce, Uzm. Dr. Melda Bozluolcay (s. 9-16)

İskemik Beyin Damar Hastalıklarında İkincil Önleyici Tedavi | Prof. Dr. Baki Göksan (s. 17-24)

Başağrılı Hastanın Değerlendirilmesi | Prof. Dr. Baki Göksan (s. 25-33)

Primer Başağrıları | Doç. Dr. Sabahattin Saip (s. 35-62)

Sekonder Başağrıları | Prof. Dr. Aksel Siva (s. 63-86)

Bilinç Bozukluğu Olan Hastaya Tanısal Yaklaşım | Doç. Dr. Sibel Ertan (s. 87-102)

Vertigo | Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı (s. 103-106)

Gebelik ve Kadında Nörolojik Hastalıklar | Prof. Dr. Ayşe Altıntaş (s. 107-113)

Nörolog Olmayanlar İçin Nöromüsküler Sistem Hastalıkları | Prof. Dr. Meral Kızıltan (s. 115-121)

Nöromüsküler Sistem Hastalıklarında Tanı Testleri | Doç. Dr. Feray Karaali-Savrun (s. 123-131)

Miyastenia Gravis | Doç. Dr. Mehmet Ali Akalın (s. 133-139)

Yaşlılarda Miyopati | Doç. Dr. Mehmet Ali Akalın (s. 141-145)

Nöromüsküler Acil Hastalıklar | Uzm. Dr. Nurten Uzun (s. 147-158)

Epilepsiler | Doç. Dr. S. Naz Yeni, Prof. Dr. Naci Karaağaç (s. 159-175)

Epilepsi Tedavisi | Prof. Dr. Çiğdem Özkara (s. 177-197)

Otizm | Prof. Dr. Barış Korkmaz (s. 199-208)

Çocuklukta Epilepsilerle Karışabilen Paroksizmal Olaylar | Prof. Dr. Cengiz Yalçınkaya, Prof. Dr. Ayşin Dervent (s. 209-218)

Primer Uyku Bozuklukları | Doç. Dr. Derya Kaynak (s. 219-232)

Polisomnografi Endikasyonları | Prof. Dr. Hakan Kaynak (s. 233-236)

Kognitif Bozukluklar ve Demans | Doç. Dr. Gökhan Erkol (s. 237-248)

Parkinson Hastalığının Klinik Özellikleri | Doç. Dr. Sibel Ertan (s. 249-254)

Parkinson Hastalığının Ayırıcı Tanısı | Prof. Dr. Sibel Özekmekçi (s. 255-262)

Parkinson Hastalığı Etyopatogenezi | Doç. Dr. Hülya Apaydın (s. 263-268)

Parkinson Hastalığının Tedavisi | Prof. Dr. Güneş Kızıltan (s. 269-279)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved