Merkez Kütüphane | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Merkez Kütüphane

Tarihçe

Kliniklerde biriken kitap ve dergilerin bir araya getirilmesi ve vefat eden öğretim üyelerinin aileleri tarafından bağışlanan kitapların hızla artması kütüphanenin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Kurucu ve kütüphane müdürü olarak Aysel Polatoğlu görevlendirilmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde “Öğrenci Kitaplığı” adı altında hizmet veren bu kitaplık 1 Mart 1972 tarihinden itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunun re-organizasyon kararlarından biri olarak “Merkez Kitaplık” adı altında Cerrahi binası içinde bir hol ve 4 salondan oluşan bölüm Kütüphane olarak düzenlenmiş ve bir müdür, bir memur, bir hizmetliden oluşan 3 kişilik kadrosu ve 250 adet kitapla hizmet vermeye başlamıştır.

Fakültenin eğitim ve bilimsel çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarından seçkin bir derme oluşturmak ve bu dermeyi çağdaş kütüphanecilik anlayışına uygun olarak düzenleyip okur ve araştırmacıların istedikleri belgeye ve bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacı ile kurulan kütüphanenin, görevlerini, sorumluluklarını ve iş akışını gösteren iç yönetmeliği 1979 yılında hazırlanmış ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kısa bir süre sonra yer sorunu başlamış olsa da 1972’de temelleri atılan, bugün içinde bulunulan kütüphane binasına ancak 1981 tarihinde eksiklikleri olmasına rağmen taşınmıştır.

Kurucu müdürün 1988 tarihinde ayrılması ile yerine 1986 tarihinden itibaren kütüphaneci olarak görev yapan Armağan (Nefesli) İmamoğlu görevlendirilmiştir.

Zaman zaman artan, son yıllarda azalan eleman sayısı ve her geçen gün gelişen – değişen hizmet anlayışı ile fakültenin bir birimi olarak eğitim ve öğretimin içinde yerini alan Merkez Kütüphanede bulunan derme 2000 yılından itibaren 3M kütüphane güvenlik sistemi ile koruma altına alınmıştır. 2001 yılından itibaren de kütüphane dermesi Yordam 2001 Kütüphane Otomasyon Yazılımı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kütüphane işlemlerinin tamamı (sipariş, kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) 2001 yılından itibaren online yapılmaktadır. Kütüphane 1993 senesinde başlayan EARN, Medline CD’leri ve daha sonra Internet kullanımı ile klasik hizmetlerin yanı sıra teknolojik gelişmeleri de takip etmeye çalışarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Tanıtım

Bina

kutuphane-binasiKütüphane binası 8.400 m²’lik bir alan üzerine inşa edilmiş 4 katlı betonarme, kaloriferli bir yapıdır. 8.200 m² kullanım alanı bulunan kütüphanede 1 adet tez araştırma salonu 2 adet 50’şer kişilik kitap okuma salonu, 50 kişilik süreli yayınlar salonu, 22 kişilik internet salonu, 300 kişi kapasiteli etüt salonu, 300 m²’lik 2 adet kitap deposu, 250 kişilik konferans salonu ve fuaye, kitap satış bürosu, öğrenci kulüpleri, sergi salonu, öğrenci işleri bürosu, mediko ve basımevi mevcuttur. Binada depolar ile katlar arası çalışan bir adet kitap asansörü ve depolarda ısı ve nemi ayarlamak üzere havalandırma sistemi vardır. Bina gün ışığı ve tavandan genel aydınlatma düzenine sahiptir. 2007 yılından itibaren Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Öğrenci Beceri Laboratuvarları’da kütüphane binasında hizmet vermektedir.

Personel

Kütüphane Müdürü: Uzm. Kütp. Armağan İmamoğlu

Müdür Yardımcısı: Canan Çağlar

Kitap Bölüm Şefi: Kütp. Aygün Ezel

Memurlar: Nevin Çanakçı, Reyhan Akçayoğlu, Dilşah Canatan

Süreli Yayınlar Bölüm Şefi: İlknur Ergeç

Memurlar: Gülay Mirzooğlu, İbrahim Özer, Özkan Özkurt, Feyzullah Aydoğan

Hizmetli: Sabahattin Altınok

olmak üzere toplam 11 kişilik kadrolu elemanı dışında fotokopi hizmeti veren 1 eleman ve 3 temizlik elemanı ile hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

Kütüphane hizmetleri hafta içi her gün 8.30-16.30 saatleri arası

Süreli Yayınlar Salonu Akademik dönemde 8.30-23.00 saatleri arası etüt salonu olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerine

Etüt salonları ise tüm yıl boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerine her gün 7.00-02.00 saatleri arası açıktır.

Derme

Kütüphanede, kuruluş amacına uygun olarak tıp ve tıp ile ilintili bilim dallarını kapsayan derme (kitap, dergi, tez, e-veritabanı, kaset, CD) mevcuttur. Tıp dermesinin yanı sıra; Yüksek Öğretim Kurulu’nun kütüphanelerle ilgili ilke kararı ve öğrencilerin gereksinim duyacağı Cumhuriyet Tarihi, Türk Dili derslerini desteklemek amacı ile bir çoğu Türk Tarih Kurumu yayınları olan küçük bir derme mevcuttur.

Tıp kitapları LC (Library of Congress Classification System)’nin tıp kütüphaneleri için geliştirilen NLM (National Library of Medicine Classification System)’e göre sınıflanmış AACR (Anglo American Catalogign Ruless)’ye göre kart katalogları hazırlanmıştır. 2001 yılından itibaren Yordam 2001 kütüphane otomasyon programı kullanılmaya başlanmış ve artık kart katalog üretilmemektedir.

Tıp dışı kitaplar Dewey sistemine göre işlemleri yapılıp özel bir salonda okur hizmetindedir.

Arap harfli basma tıp kitapları da tüm işlemleri yapılıp Müdür odasında korunarak hizmete sunulmuştur.

Süreli yayınlar, dergiler izleme kataloğuna kaydedilir.Yabancı ve Türkçe olarak iki gruba ayrılmıştır. Dergi teşhir salonunda son yılları alfabetik olarak sergilenir, eski yıllar ise, dergi adına göre alfabetik kendi içinde kronolojik olarak depoda korunmaktadır.

Tezler, Fakülte’de yapılan tüm tezlerden 3 adeti Dekanlık’ça kütüphaneye verilir. 1 adedi YÖK’e gönderilir diğer ikisi kayıt işlemleri yapılarak açık rafta aksesyona göre (kütüphaneye geliş sırasına) okur hizmetine sunulmuştur. 1981, 1987 ve 2008 olmak üzere 3 kez basılı tez kataloğu kütüphane tarafından hazırlanmıştır.

Kasetler, tıbbi makaleleri içeren küçük bir ses kaseti koleksiyonu mevcuttur. Kayıtlı ve tüm işlemleri yapılmış demirbaş numarasına göre özel bir odada yararlandırmaya uygun korunmaktadır.

E-Veritabanları, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanlığı bütçesinden alınan 12 adet tıp ile ilgili veritabanında yaklaşık 9.300 dergi, 3.000’e yakın kitap ve 800.000 teze tam metin erişilmektedir.

Dermenin tamamı Yordam 2001 Kütüphane Otomasyon programı ile bilgisayar ortamına kaydedilerek kütüphane kullanıcılarının dermeye online erişmesi sağlanmış, kütüphanede mevcut olmayan yayınların da yine program sayesinde diğer kütüphanelerden sorgulanması sağlanmıştır. Açık rafta okura sunulan derme 3M Kütüphane Güvenlik Sistemi ile korunmaktadır. Derme İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Taşınır Mal Yönetmeliği’nin gereklerine uygun olarak hazırladığı programa da aktarılmıştır.

E-Veritabanları

Erişim Yöntemleri:

Bu sayfada yer alan abone veritabanlarına yerleşkelerden tek tek erişim sağlamanın yanında; evden bağlantı kurabilir ve aşağıdaki yöntemleri kullanarak toplu tarayabilirsiniz. Deneme ve ücretsiz erişime açık olan veritabanları toplu tarama sisteminin içinde yer almaz.

 1. Evden Erişim Ayarları
 2. Makale Tarama
 3. Dergi Arama
 4. Google Scholar Erişimi (Yanlarında Full-Text@Istanbul Uni kaydı yer alanlar)

Uyarı: Lisans anlaşmaları gereği bir derginin bütünün indilmesi yasaktır. Bu kurala uyulmadığı takdirde o veritabanının erişimi kesilmektedir. Bu nedenle ACS ve APS veritabanlarına evden erişim bağlantısı kesilmiştir.

Aşağıdaki farklı yayınevlerine ait abone veritabanlarında bulunan tüm dergileri aynı ara yüzde toplayan “Serial Solutions” aboneliği açılmıştır. Aradığınız derginin veritabanlarında bulunup bulunmadığını öğrenmek için adresi tıklamanız yeterlidir. İster alfabetik, isterseniz konusal olarak dergi seçimi yapabilirsiniz. Dergiye geçiş için linkler ve hangi tarihten başlayarak tam metin erişime açık olduğuna ilişkin bilgiler yanlarında yer alır.

Ayrıca:

Abone veritabanlarında makale taramak için CentralSearch arayüzü hizmete açılmıştır.

 • Makaleleri taramak için anahtar kelimenizi yazmanız ve en az bir veritabanını seçmeniz yeterlidir. Taradığınız konunun içinde var olabileceğini düşündüğünüz veritabanlarının sayısını arttırabilirsiniz.
 • Tüm veritabanları içinde tarama yapmak istediğinizde hepsini işaretleyerek taramayı başlatmanız gerekir.
 • Kullanımla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Türkçe Kullanım Kılavuzu‘nu okuyabilirsiniz.

EKUAL OVID LWW aboneliği kapsamında ve aynı platform içerisinde ücretsiz kullanıma açık bulunan MEDLINE veritabanı üzerinde:

 • ScienceDirect
 • Taylor & Francis
 • BMJ Online Journals
 • EbscoHost V.T

dergilerine ait tam metin linklemeler yapılmıştır.

LWW ve open access dergilerinin yanısıra, EKUAL tam metin veri tabanlarında yer alan ve tam metin erişim hakkı bulunan makalelere MEDLINE tarama sonuçlarında da erişim sağlanabilecektir.

İ.Ü. Yerleşkelerinde Erişime Açık Tıp/Sağlık ve İlintili Alanlarda Yayın İçeren E-Veritabanı Abonelikleri

ACLAND’S VIDEO ATLAS OF HUMAN ANATOMY

 

Acland Anatomy erişim adresi: http://www.aclandanatomy.com

 

Anatomi eğitim ve öğrenimini destekleyici nitelikte kadavra örneklerini içeren 300 ‘den fazla 3 Boyutlu Anatomi Videoları’na erişim sağlayan online bir veritabanıdır.  İçerik içinde yer alan Quiz / soru ve cevaplar ile öğrencilerin kendilerini sınavlara hazırlamaları için interaktif bir kaynağa erişim sunulmaktadır.

 

 

ACS – American Chemical Society

E-Dergi, Tam Metin

Kimya ve ilgili alanlar.

 

AIP – American Institute of Physics

E-Dergi, Tam Metin

Fizik ve ilgili alanlar.

Erişim yılları değişiklik göstermektedir.

 

AMA – American Medical Association Journals

E-Dergi, Tam Metin

American Medical Association (AMA) platform değişikliği yapmıştır.

Erişim adresi  http://jamanetwork.com olarak değiştirilmiştir. JAMA Network adı altında yeniden tasarlanan platformun getirdiği yenilikler:

 1. Her dergi için ayrı ayrı sayfalar sunan eski arayüz ortadan kaldırıldı. Artık tüm dergiler semantik web mantığıyla yeni arayüz altına çok daha kullanıcı dostu bir arayüzle sunuluyor. Son kullanıcılar JAMA Network uzerinde bir tarama gerçekleştirdiğinde sonuçlar; taramayla ilişkili dergiler, konular, anahtar kelimeler, yazarlar vb. özellikler ele alınarak çok daha kapsamlı olarak sunuluyor.
 2. Tarama sonuçları sadece eşleşen anahtar kelimelerle alakalı olmayıp, aranan makalenin hangi konuyu kapsadığına göre şekillendiriliyor.
 3. Yeni arayüz mobil cihazlar üzerinden içeriklere erişebilme imkanı getiriyor.

 

Annual Reviews

E-Referans, Tam Metin

Annual Reviews değişik disiplinlerde 32 yayın sunar. 2004 yılından günümüze kadar erişilebilir.

 

APS – The American Physical Society

E-Journal, Tam Metin

AIP aboneliği kapsamındadır. Physical Review dergilerine tam metin erişim sağlanır. 2010 yılında yayınevinin kendi internet sitesinden erişim sağlanmaya başlamıştır.

 

BATES’ VISUAL GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION

Bates’ Visual Guide to Physical Examination veritabanı OSCE klinik düşünce  modülleri, fiziksel muayene tekniklerini içeren, insan vücüdunu baştan aşağı inceleyen klinik videoları erişime sunmaktadır.

Bu online rehber;  metin içeriklerin kanıta dayalı orijinlerine ve klinik doğruluklarına dikkat çekmekte ve bir çok seride yer alan çeşitli hasta tipleri dahilinde oldukça geniş kapsamlı klinik bilgiler sağlamaktadır.

 

Blackwell Synergy

E-Dergi, Tam Metin

Mühendislik, sağlık bilimleri, beşeri bilimler, dilbilim, fen bilimleri, sosyal bilimler, teknoloji, tıp.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir. Wiley yayınevi ile birleşmiştir.

 

BMJ Clinical Evidence

E-Referans, Öz – Kanıta dayalı tıp

3.000′den fazla tedavi yöntemi ve 500′ün üzerinde tıbbi yaklaşıma dair bilinen ve bilinmeyen bilgileri özetlemek suretiyle karar verme süreçlerini destekler.

 

BMJ Online Journals

E-Dergi, Tam Metin

Sağlık, Bakım ve Yönetiminden, Nörolojiye geniş bir yelpazeyi içine alan 24 BMJ dergisini kapsar. 1997-

 

British Medical Journal

E-Dergi, Tam Metin

British Medical Journal dergisine erişim sağlar. 1994-

 

CAB Abstracts

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Referans, Öz & Tam metin

Fen bilimleri

 

Cambridge Journals Online

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Fen bilimleri, teknoloji, beşeri bilimler, kamu yönetimi, sosyal bilimler.

Erişim yılları değişiklik göstermektedir.

 

Chemistry Backfiles

E-Dergi, Tam Metin

Inorganik kimya, fiziksel, teorik ve uygulamalı kimya dallarında yayınlanmış 11 derginin ilk sayılarından başlayarak arşivine erişim sağlanır.

 

Chemical Abstracts=SciFinder Scholar

E-Referans

Veritabanına üniversitemizin tüm yerleşkelerinden erişim sağlanabilir. Erişim için sisteme kayıt olunması gereklidir.

Kayıt Adresi: https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=F3CA1E4B-86F3-5055-39F6-28911B501294

Kayıt sırasında istenen e-posta adresine üniversitemizden almış olduğunuz posta adreslerinizi girmeniz zorunludur. Diğer e-posta adresleriyle yaptığınız başvurular sistemde kabul edilmez. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra adresinize gelen e-postayı 48 saat içinde onaylamanız gereklidir. Onaylama işlemi sonunda SciFinder sayfası açılır ve oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile bağlantı gerçekleşir.

 

CINAHL® Plus with Full Text

E-Dergi, Tam metin ve Öz

Hemşirelik

 

Chest

E-Dergi

Chest dergisinin elektronik biçimidir.

 

CLINICAL KEY

Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış akıllı klinik bilgi motoru olanClinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır. Günümüzde, karşınıza, incelemek zorunda kalacağınız yüzlerce sonuç getiren aramalar yeterli değildir. Elsevier ClinicalKey, bu sorunu, karşınıza önce klinik açıdan en ilgili sonucu getirerek ve vaktinizi koruyarak çözmekte, bu vaktin, hasta sonuçlarının iyileştirilmesine harcanmasına yardımcı olmaktadır. Tıbbi ve cerrahi 610’dan fazla Elsevier yayını dergi, 1200 civarı kitap, tüm Medical and Surgical Clinics North America dergilerini, 13000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosunu bir araya getirerek ve uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve MEDLİNE’in tamamı gibi diğer değerli içerikle birleştirerek gerçekleştirmektedir.

ERİŞİM: www.clinicalkey.com

 

NOT : Kitap içeriklerini PDF olarak indirebilme ve çıktı alma için sadece bir kez www.clinicalkey.com sayfasının sağ üst köşesinde bulunan”Register” ikonuna tıklayıp kayıt yapmanız yeterlidir. Bu kayıt işleminden sonra kendi hesabınıza “log in” bölümünden girerek aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz.  Dergi içeriklerini PDF olarak indirme ve çıktı alma için kendi hesabınıza giriş yapmak gerekmemektedir.

1) Çıktı alma

2) PDF içeriklerine erişim ve download

3) Resimleri otomatik sunuma ekleme: Presentation Maker

4) Arama sonuçlarınızdaki içerikleri daha sonra okumak için okuma listenize ekleme: Reading List

diğer değerli içerikle birleştirerek gerçekleştirmektedir.

Clinical Key Tam İçerik listesi (güncel)   – excel formatındaki listeyi masa üzerine indirebilirsiniz

Clinical Key Kullanım Kılavuzu 

 

Cochrane

E-Referans, Öz – Kanıta dayalı tıp

Her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır.

 

Dentistry & Oral Sciences Source

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Diş Hekimliği

 

Ebrary (E-Book)

E-Kitap, Tam Metin

İş ve ekonomi, bilgisayar, teknoloji ve mühendislik, beşeri bilimler, yaşam ve doğa bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri.

Tam metin kitap indirmek için Download özelliği

 

EbscoHost Academic Search Complete

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin

Fen bilimleri, teknoloji, beşeri bilimler, kamu yönetimi, sosyal bilimler.

Erişim yılları değişiklik göstermektedir.

 

EbscoHost Dynamed

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Referans, Öz – Kanıta dayalı tıp

2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir.

 

EbscoHost Environment Complete

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam metin ve Öz

Çevre Bilimi

 

EbscoHost Health Source: Nursing/Academic Edition

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Hemşirelik ve Tıp 550 dergiyi tam metin

 

EbscoHost Newspaper Source

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Referans, Tam Metin

Gazete koleksiyonu

 

EbscoHost Psychology & Behavioral Sciences Collection

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Davranış bilimleri, psikiyatri ve psikoloji, antropoloji

 

EndNote X7

EndNote kişisel bilgi veritabanınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza, paylaşmanıza olanak sağlayan ve makale yazım sürecinizde 6.000’in üzerindeki dergi stiliyle metin içi atıf ve referanslarınızı biçimlendirebileceğiniz web tabanlı özel bir bibliyografya programıdır.Detaylı bilgi   Kurulum ve kullanım için     Ayrıntılı Bilgi   ÖzellikleriTanıtım Sunumu   Eğitim Videoları   Kullanma Kılavuzu

 

HiperKitap

E-Kitap

Türkçe içerikli elektronik ilk kitap veritabanıdır. Bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp gibi konuları kapsamaktadır.

 

InCites

E-Dergi

Bilimsel performans analiz için özelleştirilmiş atıfa dayalı bir değerlendirme aracı olan InCites Web üzerinden kullanılabilen bu araç, kurumsal verimliliğin analizine ve kurumlar tarafından sürdürülen bilimsel çalışmaların dünya çapında kıyaslanmasına imkan verir.

Not: Kullanım için hesap açmanız gereklidir. ISI Web of Science için oluşturulmuş hesabınız varsa, aynı hesapla giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa açılan pencerede Sign In butonunu tıklayınız.  Kayıt için “register” formunda yer alan bilgileri ekleyip hesabınızı açabilirsiniz.

 

INIS – International Nuclear Information Systems

E-Referans, Bibliyografik ve Öz

Nükleer bilim ve teknoloji.

1970 yılından günümüze kadar erişilebilir.

 

ISI Journal Citation Reports®

E-Referans

Dünya çapında yayınlanan 8,400′ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ve etki (impact) faktörleri ile “dergi değerlendirmesi”nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır.

 

ISI Proceedings

E-Referans, Bibliyografik ve Öz

1980 yılından günümüze kadar konferans metinlerini kapsar.

 

ISI Web of Science

Lisans Anlaşması EKUAL

Bibliyografik ve Öz

1980 yılından günümüze kadar dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmış makalelerin bibliyografik künyelerine ve bu makalelere yapılan atıflara erişim.

Atıf İndekslerinde yer alan dergileri görmek için burayı tıklayınız.

 

iThenticate

Lisans Anlaşması EKUAL

İntihal İzleme

Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Makale, ders kitabı, ders materyalleri, proje teklifleri, doktora ve yüksek lisans tezlerinin karşılaştırmasını ve benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Programı kullanmak isteyen akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için e-bilgi@istanbul.edu.tr adresine “unvan, bölüm, ad, soyad, telefon ve kurumsal elektronik posta” adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Programın detayları için Hızlı Kullanım Kılavuzu‘nu tıklayınız.

 

Jaypee Digital

Sağlık bilimleri alanında tıp, diş hekimliği ve hemşirelik ile ilgili ders kitapları, profesyonel kaynak kitaplar, videolar ve dergileri içermektedir.

 

JSTOR – The Scholarly Journal Archive

E-Dergi, Tam Metin

Dergilerin ilk sayılarından başlayarak günümüzün son 2-5 yıl gerisine kadar olan sayılarına erişim sağlanabilir. Abone olunan koleksiyonlar:

 

Karger E-Journals

E-Dergi, Tam Metin

Tıp yelpazesi altındaki tüm konuları kapsayan yüksek etki faktörüne sahip 76 bilimsel dergi yer alır.

Sağlık Bilimleri

 

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) yayınevinin 2012-2013-2014 e-kitap koleksiyonu (231 e-kitap) satın alınmış ve elektronik erişime açılmıştır.Erişim Adresi : http://ovidsp.ovid.com/autologin.htmlKitap listesi

 

Micro Medex

Kanıta dayalı ilaç, zehir, teşhis ve tedavi veren bilgi bankalarıdır. Tüm bilim dallarını içerir: Acil servis, yoğun bakım, yeni doğan, pediatri,  kadın doğum  onkoloji, ortopedi, diş hekimliği, hemşirelik,  diyet ve  veterinerlik ilaçlarını da bulabilirsiniz.Uzaktan erişim ve diğer bilgi bankalarına kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanabilir. Şifre için  e-bilgi@istanbul.edu.tr adresine xxx@istanbul.edu.tr adresiniz ile başvuru yapabilirsiniz.Kullanıma İlişkin Bilgiler :http://www.youtube.com/watch?v=Dwsm5PsQyQU

PDF Dökümanı Tıklayın

 

Nature Publishing Group

E-Dergi, Tam Metin

Nature Grup içinden abonesi bulunan dergiler erişime açıktır.

 

Oxford Online Journals

E-Dergi, Tam Metin

Fen bilimleri, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, sanat, beşeri bilimler.

1996′dan günümüze kadar.

Erişilebilen dergilerin listesi için tıklayınız.

 

OVID LWW Journals

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin

Veritabanında makale depolamak için Work Space özelliğini kullanınız, detaylı bilgi için burayı tıklayınız.

Sağlık Bilimleri

 

Proquest Digital Dissertations and Thesis

E-Referans, Tam Metin ve Öz

Doktora ve bazı yüksek lisans tezlerine tam metin erişim 1997 yılından günümüzekadar erişilebilir.

 

Proquest Health and Medical Package

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Tıp ve Sağlık Bilimleri

Erişim yılları değişiklik göstermektedir.

 

Sage

E-Dergi, Tam Metin

Eğitim, iletişim, sosyoloji, psikoloji, tıp, siyaset bilimi, suç bilimi, şehir araştırmaları.

1999 yılından günümüze kadar.

 

Science Online

E-Dergi, Tam Metin

Science dergisinin elektronik baskısıdır.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

 

ScienceDirect

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin

Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, ticaret, yönetim ve finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, mühendislik ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji, malzeme bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, enerji.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

 

ScienceDirect E-Books

E-Kitap, Tam Metin

Biyokimya, kimya, kimya mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, enerji, mühendislik, çevre bilimleri, materyal bilimleri, matematik, nöroloji, fizik, psikoloji konusunda kitapları içerir.

2007 ve 2010 yılı yayınlarına erişilebilir.

 

Scopus

Referans/atıf/analiz

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf  veritabanı olan SCOPUS, TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılmıştır.

 

Springer Link

E-Dergi, Tam Metin & Öz

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

 

Taylor & Francis

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin

Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Arşiv erişimi için tıklayınız

 

Thieme E-Journals

E-Dergi, Tam Metin

Tıp paketi 31 dergiyi içermektedir. Dergilerin güncel sayıları dışında her dergi için farklı yıllar içermekle beraber, ortalama 7-8 yıllık arsivine de erişim vardır.

 

UPTODATE

Tam Metin Dünyada 145 ülkede 360 binden fazla kullanıcısı olan veritabanına üniversitemiz yerleşkelerinden erişim sağlamak için adresi tıklamanız yeterlidir.

Kullanım kılavuzu

 

Wiley Online Library

E-Dergi, Tam Metin

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji.

1996 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Bağlantılar

Yararlanma İlkeleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi 1998 yılından itibaren hizmet saatlerini artırarak 8.30-21.00 saatleri arasında kurum içi ve dışı yaralandırma amaçlı çalışmaktadır. Ancak 28 Şubat 2005 tarihinden itibaren bu saatler yeterli eleman sağlanana kadar 8.30-16.30 olarak değiştirilmiştir. Yararlandırma, İstanbul Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği’nin ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi iç yönetmeliğinin belirlediği ilkeler doğrultusunda, derme özelliğine (kitap, dergi, tez, kaset, vb.) ve okur-kullanıcı-araştırmacı özelliğine (fakülte mensubu, öğretim üyesi, öğrenc, fakülte dışı vb.) göre sağlanmaktadır. Ödünç verme işlemleri barkod ve optik okuyucu ile yapılmaktadır. Üyeler kütüphaneye gelmeden de web üzerinden şifreleri ile işlemlerini yapabilirler.

Kütüphaneden:

 • Ödünç alarak,
 • Kütüphanede okuyarak,
 • Fotokopi çektirerek,
 • Yayın taraması yaparak,
 • Kütüphaneler arası işbirliği sonucu yayın getirterek,
 • Internet kullanarak,
 • Etüt salonlarında çalışarak (fakültenin öğrencileri için 7.00-00.00 saatleri arası açıktır),
 • Telefon ile bilgi alarak,

yararlanmak mümkündür.

Doğal üyeler (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensubu) dışında derme hiç kimseye ödünç verilmez. Tezler ve başvuru kaynakları, Arap harfli basma kitaplar, dergiler doğal üyeler dahil ödünç verilmez. Kitaplar öğretim üyesine 15 gün süre ile 5 adet, öğrenciye ise 15 gün süre ile 3 adet ödünç verilir. Kitaplar bir başka okur tarafından beklenmiyorsa iki kez 15 gün süre ile uzatılabilir. Süresinde iade edilmeyen kitaplar için uyarı yazılır ve geciken her gün için para cezası alınır. Kasetler de ödünç verilir, süresi 2 gündür.

Kurum dışından gelen araştırmacılar için İstanbul Üniversitesi yararlandırma ilkelerinde belirlenen ilkeler ve ücretler uygulanır. Yıllık üyelik aidatını ödeyerek üye olan kullanıcılar dermeden yararlanabilirler.

Internet salonunda 1999 Nisan tarihinden itibaren 22 adet bilgisayardan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır. Tıp öğrencilerinin görevli olduğu bu salondan, yaralanmak isteyen öğrenci görevliye başvurup kullanıcı şifresi almak zorundadır. Kullanım ücretli değildir. Ancak yazıcıdan çıktı istenirse sayfa ücreti ödenir.

İletişim

Adres: İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi

Telefon: +90 (212) 414 35 83 | 414 30 00 Sekreterlik: 21303 – Süreli Yayınlar: 21639 – Kitap Salonu: 22541 – Tez salonu: 22540

E-posta: ctfmerkutmd@istanbul.edu.tr | anefesli01@hotmail.com

Önceki Sitemiz

Kütüphane web sitemizin önceki arayüzüne ulaşmak için buraya tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved