Meme Kanseri Sempozyumu | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Meme Kanseri Sempozyumu

13-14 Aralık 2006 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Meme Kanseri Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 9,5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

Meme Kanserinin Tanı ve Tedavisinin Tarihsel Gelişimi | H. Ünal (s. 9-13)

Meme Kanserinin Genetiği ve Risk Faktörleri | M. Öztürk (s. 15-26)

Meme Kanserinde Radyolojik Tanı ve Değerlendirme | M. H. Yılmaz (s. 27-30)

Meme Kanseri Tanısında Pozitron Emisyon Tomogrofisi (PET) | H. B. Sayman (s. 31-34)

Meme Kanserinde Tümör Marker’lar ve Biyokimyasal Değişimler | M. Hacıbekiroğlu (s. 35-41)

Meme Kanseri ve Hormon Replasman Tedavisi, Ovulasyon İndüksiyon Ajanları ve Oral Kontraseptiflerin Etkileri | T. Erel (s. 42-48)

Cerrahi Biyopsi Yöntemleri | E. Gazioğlu (s. 49-54)

Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Uygulanan Girişimsel Tanı ve Tedavi Yöntemleri | G. Esen (s. 55-64)

Meme Karsinomu Patolojisi | Ş. İlvan (s. 65-71)

İntraduktal Karsinom ve Lobüler Neoplazi | Z. Calay (s. 73-78)

İn Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi | A. Cengiz (s. 79-85)

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi | M. Ferahman (s. 87-91)

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi | C. Uras (s. 93-97)

Sentinel Lenf Nodu Biopsisi | V. Çelik (s. 99-103)

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi | H. Turna (s. 105-109)

Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Yaklaşımı | M. Özgüroğlu (s. 111-114)

İnvazif Meme Kanserinin Tedavisinde Radyoterapinin Rolü | N.Ş. Beşe (s. 115-120)

Lokal İleri Meme Kanseri | A. Çerçel (s. 121-124)

Mastektomi Sonrası Rekonstrüktif Cerrahi | Y. Aydın (s. 125-139)

Uzak Metastazlarda Cerrahi Tedavinin Yeri | E. Gazioğlu (s. 141-144)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved