Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyumu

22-23 Aralık 2005 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

Stres Kavramı ve Tarihsel Gelişimi | Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu (s. 9-12)

Stres Kavramı ve Psikiyatrik Hastalıklar | Prof. Dr. Müfit Uğur (s. 13-33)

Stres ve Gastrointestinal Sistem | Prof. Dr. Hakan Şentürk (s. 35-38)

Stres ve Kişilik | Prof. Dr. Ruhi Yavuz (s. 39-43)

Stres ve Astım | Doç Dr. Tunçalp Demir (s. 44-50)

Stres ve Alkol Kullanım Bozukluğu | Prof. Dr. Musa Tosun (s. 51-60)

Gebelik ve Stres | Prof. Dr.Rıza Madazlı (s. 61-62)

Stres ve Psikozlar | Prof. Dr. Alaattin Duran (s. 63-68)

Yaşlıda Tıbbi Hastalıkların Psikiyatrik Yönü | Doç. Dr. Turan Ertan (s. 69-74)

Emosyonel Sistem ve Stres | Doç. Dr. Mert Savrun (s. 75-88)

Stres ve Fizyolojisi | Prof. Dr. Ertan Yurdakoş (s. 89-96)

Stres ve Hormonlar | Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Doç. Dr. Mert Savrun (s. 97-110)

Çalışma Yaşamında ve İşyerinde Stres | Psikolog Dr. Mualla Oktay (s. 111-116)

Stres ve Ağrı | Prof. Dr. Kerem Doksat (s.117-144)

Stres ve Deri Hastalıkları | E. H. Aydemir (s. 145-152)

Stres, Psikosomatik ve Somatoform Bozukluklar | Prof. Dr. Ömer Tunçer (s. 153-162)

Psikososyal Stresin Kardiyovasküler Etkisi | Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu (s. 163-170)

Stresle Başa Çıkma Yolları | Prof. Dr. Mine Özmen- Dr. Barış Önen (s. 171-180)

Stres ve Anksiyete | Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu (s. 181-198)

Stres ve Kanser | Prof. Dr. Mehmet Kemal Arıkan (s. 199-200)

Stres ve Madde Bağımlılığı | Doç. Dr. Reha Bayar (s. 201-203)

Posttravmatik Stres Bozukluğu | Prof. Dr. Tamer Şuer (s. 205-210)

Stres İntihar ve Adli Psikiyatri | Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Dr. Aylin Çitken (s.211-229)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved