Kısmi Zamanlı Öğrenci (Kzö) Olarak Çalışmak İçin Başvurular Başlıyor 12.09.2014 – 22.09.2014 Tarihleri Arasında Olup Başvurular CTF. İngilizce Tıp Öğrenci İşlerinde Yapılacaktır

KZÖ çalışma saati günlük en fazla 4 (dört) saat, haftada en fazla 15 (on beş) saat ve bir ayda toplam 60 (altmış) saati geçemez. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri öğrencilerin ders programına göre Birim amirleri tarafından belirlenir. Bir aylık KZÖ öğrenci ücreti olarak Brüt 288,46 (Net ödenen:240.59 TL) ödenecektir.

İstanbul Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’ nin Madde 7/3 bendi gereğince eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmaz ve 7/4 bendi gereğince öğrenciler çalışmak için sadece tek birime başvuruda bulunabilirler. Birden fazla birime başvurduğu tespit edilen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Öğrencilerimizin Dikkatine:

2013-2014 eğitim yılında Üniversitemiz Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerde KZÖ (kısmi zamanlı öğrenci) olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 12.09.2014 – 22.09.2014  tarihleri arasında İÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Listesi (Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırmak İsteyen Birimler, Çalışacak Öğrenci Sayıları, İstenen Öğrenci Nitelikleri)’ nden çalışmak istedikleri yeri belirleyerek ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu’ nu (Form 2) doldurarak bu birime imza karşılığı başvurabilirler. Belirlenen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Kısmi Zamanlı Olarak Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkatine:

KZÖ adayı öğrenciler başvuru yaptıkları Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerde kurulan Birim Komisyonu tarafından, aşağıda sunulan ’’Değerlendirme Formu’’ aracılığıyla değerlendirilir. Başvuruların alınması aşamasında değerlendirmelerin eş zamanlı olarak sürdürülmesi süreç içerisine Kurban Bayramı tatilinin girmesi sebebiyle bir gecikme yaşanma ihtimalini engellememize yardımcı olacaktır.

KZÖ çalıştıracak Birimlerin çalışmak istedikleri öğrenciler için kendilerine yapılan başvurular içerisinden asil ve yedek liste belirleyerek, listeyi ilgili öğrencilerin başvuru formları ile birlikte en geç 26.09.2014 tarihine kadar Rehberlik Merkez Ofis’e yönlendirmeleri gerekmektedir.

Değerlendirmeler sonucunda KZÖ olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler ve çalışacakları birimler  27.09.2014 tarihinde www.istanbul.edu.tr sks.istanbul.edu.tr/rehberlik adresinde duyurulacaktır.

 

II. AŞAMA

Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimiz, isim listesinin duyurulması ile birlikte aşağıda belirtilen ‘’Kesin Kayıt Sırasında İstenen Formlar ve Belgeler’’ ile birlikte 29.09.2014-10.10.2014 tarihleri arasında Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofise bizzat gelmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt için verilen tarih aralığı içerisinde bulunan tatil günlerinde evrak teslimi alınamayacağını dikkatinize sunarız.

Gecikme yaşanmaması için ilgili personellerin ve öğrencilerimizin ilanları günü gününe takip etmeleri beklenmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep Listesi için    TIKLAYINIZ

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu (Form 2) için    TIKLAYINIZ

Değerlendirme Formu İçin TIKLAYINIZ

Öğrencilerde Aranacak Şartlar için   TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için   TIKLAYINIZ

 

Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden Kesin Kayıt Sırasında İstenecek Form Ve Belgeler

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Yeni tarihli öğrenci belgesi,

c) Bir adet fotoğraf,

ç) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge (öğrenim görülen Birimin öğrenci işleri tarafından    belgelenir)

d) Halk Bankası Beyazıt Şubesi Banka hesap numarası

e) SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Fatih SGK’dan veya https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/LogOut.action adresinden temin edilebilir)

f) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 4) için TIKLAYINIZ.

(Tarih Kısımları Boş Bırakılacak)

g) SGK İlişik Taahhütnamesi (Form 5) için TIKLAYINIZ

(Tarih Kısımları Boş Bırakılacak)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved