Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvuruları Başlıyor

2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, merkez ve müdürlüklerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 14.09.2015tarihinde başlayacaktır. Öğrenciler başvurularını  http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki Başvuru Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır. Başvuru aşamasında öğrencilere yardımcı olması amaçlanarak Başvuru Kılavuzu eklenmiştir.

Aşağıda öğrencilere yönelik kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanan birimlere ait, yapılacak işin adı, niteliği ve öğrencilerde aranan şartların belirtildiği ‘’KZÖ Talep Listesi’’ mevcuttur. Öğrenciler yalnızca tek bir birim için başvuru yapabilirler.

Çalışmak istedikleri birimin KZÖ Komisyonu tarafından seçilecek öğrencilerin isimleri, Ekim ayı içerisinde http://sks.istanbul.edu.tr/ ve http://www.istanbul.edu.tr/?cat=13 adreslerinde ilan edilecek olup, ilan içerisinde öğrencilerin Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofis’e gelerek işe giriş kayıtlarını tamamlamak için teslim etmeleri gereken evrak listesi de bulunacaktır. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin iş başlangıcı evrak teslimi tamamlandıktan sonra 15 Kasım itibariyle gerçekleşecektir.

Mevcut çalışan kısmi zamanlı öğrenciler de 2015-2016 dönemi için çalışmak istedikleri birime başvuru yapmalıdırlar. İlgili öğrencilerin işten ayrılış işlemleri 15 Ekim itibariyle yapılacak olup, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyete uğramamaları amacıyla bu tarihten (15 Ekim) itibaren işe devam etmemeleri rica olunur.

Başvuru Yapamayacak Olanlar

  • Ara sınıf öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olanlar
  • Normal eğitim-öğretim süresi dışına çıkmış olanlar
  • Daha önceden süreç içerisinde 4 yıllık öğrenim süresi olan bölüm öğrencileri için 4 yarıyıl (2 yıl), 5 yıllıklar için 5 yarıyıl, 6 yıllıklar için ise 6 yarıyıl (3 yıl) çalışma hakkını doldurmuş olan öğrenciler
  • Disiplin cezası almış olan öğrenciler
  • Kayıt donduran veya yabancı uyruklu olan öğrenciler
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan öğrenciler
  • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olan öğrenciler

 

KZÖ Talep Listesi için tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved