Kariyer Merkezi Tıp Kariyer Günleri’nin Beşinci Kitapçığını Yayımladı

Kariyer Merkezi Tıp Kariyer Günleri’nin Beşinci Kitapçığını Yayımladı

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp

Fakülteleri ile birlikte düzenlediği, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Tıp Kariyer

Günleri”nin beşinci etkinliğinin kitapçığı yayımlandı.

“Söz uçar yazı kalır” mantığından hareketle bu tarz büyük organizasyonlarımıza katılamayan

öğrencilerimizin de yapılan etkinlikten faydalanabilmesi amacıyla hazırlanan kitapçığın

içerisinde organizasyona katılan konuşmacılarımızın konuşma metinleri ve slaytları yer

alıyor.

“Tıp Kariyer Günleri-V” kitapçığına ve Kariyer Merkezi tarafından yayımlanan diğer

yayınlara e-dergi olarak http://kariyer.istanbul.edu.tr/kariyerIST.php linkinden ulaşabilir ve

Merkezimizin bütün faaliyetlerini http://kariyer.istanbul.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved