İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Nakli Merkezi açma talebi

Ülkemizde Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 01.02.2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete de yayımlana “Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmenliği” ve Makamın 13.02.2012 tarihli ve 6157 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren “Organ Nakli Merkezleri Yönergesi” hükümlerine göre yürütülmektedir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Nakli Merkezi açma talebi, 11.10.2013 tarih ve 34492 sayılı Bakan Onayı ile bazı maddelerinde değişiklik yapılan Orhan Nakli Merkezleri Yönergesinin 11,12 ve 13’üncü maddeleri ile 6’ıncı maddesinin 5,6 ve7’inci fıkraları gereği, 10.02.2015 tarihinde yapılan Kalp Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu toplantısında görüşülmüştür. Sorumlu Uzmanı olarak Prof. Dr. Gökhan İPEK ve Sorumlu Uzman Yardımcısı olarak Prof. Dr. Suat Nail ÖMEROĞLU ‘a ait deneyim belgeleri Organ Nakli Merkezleri Yönergesi EK-1 Puanlama Kriterlerine göre değerlendirilmiş olup yerinde değerlendirme kararı alınmıştır.

Söz konusu karara istinaden 20.03.2015 tarihinde Bakanlık yetkilileri ve Bilimsel Danışma Komisyonundan iki üyenin katılımıyla gerçekleşen yerinde değerlendirme neticesinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Nakli Merkezinin, Sorumlu Uzman olarak Prof. Dr. Gökhan İPEK sorumluluğunda açılması uygun görülmüştür.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Kalp Nakli Sorumlu Uzmanı olarak Prof. Dr. Gökhan İPEK ve Sorumlu Uzman Yardımcısı olarak Prof. Dr. Suat Nail ÖEROĞLU ’ nun görevlendirilmesi ve söz konusu kişiler adına, düzenlenen “002” belge numaralı “Faaliyet İzin Belgesinin” tanzim edilmesi,

Kalp Nakli Merkezinin Organ Nakli Merkezleri Yönergesinin 6’ıncı maddesi 6’ıncı fıkrası gereği Kalp Nakli konusunda “Eğitim Merkezi” olması hususlarını,

Tensiplerinize arz ederim.

kalp nakli merkezi_Sayfa_3

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved