Personel Dilek ve Öneri Formu | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Personel Dilek ve Öneri Formu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan İç Kontrol Sistemi ve Standartları Uyum Eylem Planı kapsamı, Kontrol Ortamı Standartları doğrultusunda Personel Dilek ve Öneri kutuları binaların girişlerinde bulunmaktadır. Dilek ve Öneriler haftanın son iş günü tutanakla görevlilerce açılmakta, on beş günde bir yetkililerce değerlendirilmektedir.
Formu indirmek için TIKLAYIN.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved