III. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ. 21-22 Nisan 2016 | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

III. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ. 21-22 Nisan 2016

Çevre Yönetim Bölümü Başkanı’ndan
 Koruyucu,tedavi edici ve iyileştirici sağlık hizmetleri çok sayıda resmi,yarı resmi ve özel kuruluş tarafından verilmektedir.Bu temel hizmetler dışından hizmet süreçleri sırasında ortaya çıkan hem çevre hem de insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek risklerin yönetimi konusu da sağlık kuruluşları için önem taşımaktadır.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yayımlanan son raporda ” Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların %20-25 oranında tehlikeli atık olduğu ve uygun şekilde bertaraf edilmeyen bu tip atıkların çeşitli sağlık ve çevre riskleri oluşturabileceği bildirilmiştir.Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu sempozyumda konusunda uzman üniversitemiz öğretim üyelerinin katıldığı panel ile sağlık hizmeti sunan merkezlerde oluşan tehlikeli sıvı atıklar,atıkların analiz yöntemleri ve riskleri  WHO ve EPA kriterleri  çerçevesinde ele alındı.
Böylece İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Çevre Yönetim Bölümü olarak özellikle sıvı atıklarla  ilgili yerleşik bilgilerin oluşumuna ve hazırlanmakta olan Ulusal Hastane Atık Suları Yönetmeliği’ne katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.
Diğer taraftan tehlikeli atıklar kapsamında yer alan ”Kozmetik Ürünler”konusu ilk kez bu sempozyumda ele alındı ,tartışmalar ve değerlendirmeler ilgili kuruluşların dikkatine sunuldu.
Sempozyumda,başta İstanbul olmak üzere ,tüm ülke  genelinde sorun yumağı haline gelmiş olan tıbbi atıkların bertaraf ücretlerinin belirlenmesi ,ilgili kuruluşların üstlendikleri yetki ve sorumluluk sınırları masaya yatırıldı ve atık birim fiyat konusu netleştirilmeye çalışıldı.
İş sağlığı   ve güvenliği ,”İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”değişikliği çerçevesinde ilgili uzmanlar tarafından değerlendirildİ.
Sempozyumun ülkemiz ve insanlarımız için hayırlara vesile olması ümidiyle !
Prof.Dr.Yaşar BAĞDATLI
İstanbul Üniversite Hastaneleri
Çevre Yönetim Bölümü Koordinatörü
III Semp Program

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved