İdari Birimler

İdari Birimler Birim Yetkilileri
Dekanlık Vekil Dekan:
Prof.Dr. Mahmut AK
Dekan Yardımcıları:
Prof. Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU, Prof. Dr. Feray SAVRUN
Fakülte Sekreterliği Fakülte Sekreteri: Sadi HIRA
Hastane Başhekimliği Başhekim: Doç.Dr.Zekayi KUTLUBAY
Başhekim Yardımcıları: Genel İdare Süreç Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Sinan TRABULUS, Gider İdaresi Süreç Yöneticisi ve Taşınır Mal Süreç Yöneticisi Uz.Dr.Şenol TURAN, Gelir İdaresi Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Nuri AYDIN, Bilgi İşlem Süreç Yöneticisi Öğr.Gör.Dr.Yılmaz KESKİNDEMİRCİ, Tıbbi Hizmetler Süreç Yöneticisi ve Kalite Süreç Yöneticisi Uz.Dr.Semih BAĞHAKİ
Hastane Müdürlüğü Müdür Vekili: Fatma ÖZBEK ÖZTUNA
Müdür Yardımcıları: Zuhal ODABAŞI KOUKİARİS, Ercüment PUSANE, Fatma BOZKURT DEMİRDAĞ, Dilaver ŞAHİN, Uğur EKŞİ, Rıza ÖZKAN
Personel Müdürlüğü Müdür: Cuma BAYAZİT
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü Müdür: Muhittin BOŞAT
Müdür Yardımcısı: Günsel Serpil DOĞAN
Genel İdare Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Sinan TRABULUS
Gider İdaresi Süreç Yöneticisi Uz.Dr.Şenol TURAN
Gelir İdaresi Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Nuri AYDIN
İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Sinan TRABULUS
Taşınır Mal Süreç Yöneticisi Uz.Dr.Şenol TURAN
Tıbbi Hizmetler Süreç Yöneticisi Uz.Dr.Semih BAĞHAKİ
Döner Sermaye Saymanlığı Sayman: Fevzi ABAY
Müdür Yardımcısı: Aygül ERDEN
İngilizce Tıp Programı Öğrenci Bürosu Yöneticiliği Yönetici: Prof. Dr. Öner SÜZER
Şef: Saadet BİLGİN
Türkçe Tıp Öğrenci İşleri Yöneticiliği Yönetici: Ayişe KILCI ÇAYLAN
Merkez Kütüphane Yöneticiliği Yönetici: Uz. Armağan İMAMOĞLU
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Müdür: Uzm. Hem. Selma KAÇAR
Müdür Yardımcıları: Kamile KODOLOĞLU, Nurgül ERDAL
Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü Müdür: Eczacı Ayla KOCATEPE
Teknik Hizmetler Birimi Sorumlu: Mümin SALKIM
Diyet Hizmetleri Müdürlüğü Müdür: Mehmet İlker AKSOY
Santral İletişim Hizmetleri Ali IŞIK
Kan Tranfüzyon Merkezi Müdür: Prof. Dr. Zafer BAŞLAR
Fikret Biyal Merkez Araştırma Laboratuvarı Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
Tıp Tarihi Müze Müdürlüğü Müdür: Fatma SAĞLICAK TOLAN
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Serap SELEK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Vakıf Müdürü: Namık GÖKYAR
Müdür Yardımcısı: Birsen ÖZÇELİKÖZ
Bilgi İşlem Teknik Destek Birimi M. Bilin TEPE
Otomasyon Program Destek Birimi Yıldız ELVEREN
Hasta Diyet Mutfak Yemek Rasyon Sorumlusu Ayniyat Saymanı: Üzeyir İLKGÜL
Spor Koordinatörlüğü Taner YALÇIN
Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetkilileri Merkez Kütüphane Yöneticisi: Uz. Armağan İMAMOĞLU
Taşınır Mal Süreç Birimi:Dilaver ŞAHİN, Mevlüt YAMAN,Zafer AĞRAK
Hastane Başhekimliği: Dr. Cahit ŞİMŞEK, Musa KARABULUT
Çevre Yönetim Birimi Başkan: Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2017 All Rights Reserved