İdari Birimler | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İdari Birimler

İdari Birimler Birim Yetkilileri
Dekanlık Prof.Dr.Nuri Aydın
Prof.Dr.Hakan EKMEKÇİ
Doç.Dr.Mehmet VELİDEDEOĞLU
Fakülte Sekreterliği Fakülte Sekreteri: Sadi HIRA
Hastane Başhekimliği Başhekim: Doç.Dr.Zekayi KUTLUBAY
Başhekim Yardımcıları: Genel İdare Süreç Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Sinan TRABULUS, Gider İdaresi Süreç Yöneticisi ve Taşınır Mal Süreç Yöneticisi Prof.Dr.Şeniz ÖNGÖREN,Gelir İdaresi Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Hüseyin BOTANLIOĞLU Bilgi İşlem Süreç Yöneticisi Öğr.Gör.Dr.Yılmaz KESKİNDEMİRCİ, Tıbbi Hizmetler Süreç Yöneticisi ve Kalite Süreç Yöneticisi Uz.Dr.Semih BAĞHAKİ
Hastane Müdürlüğü Müdür Vekili: Fatma ÖZBEK ÖZTUNA
Müdür Yardımcıları: Ercüment PUSANE, Uğur EKŞİ, Rıza ÖZKAN, Osman YETER
Personel Müdürlüğü Müdür: Cuma BAYAZİT
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü Müdür: Muhittin BOŞAT
Müdür Yardımcısı: Günsel Serpil DOĞAN
Genel İdare Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Sinan TRABULUS
Gider İdaresi Süreç Yöneticisi Prof.Dr.Şeniz ÖNGÖREN
Gelir İdaresi Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Hüseyin BOTANLIOĞLU
İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi Doç.Dr.Sinan TRABULUS
Taşınır Mal Süreç Yöneticisi Prof.Dr.Şeniz ÖNGÖREN
Tıbbi Hizmetler Süreç Yöneticisi Uz.Dr.Semih BAĞHAKİ
Döner Sermaye Saymanlığı Sayman: Fevzi ABAY
Müdür Yardımcısı: Aygül ERDEN
İngilizce Tıp Programı Öğrenci Bürosu Yöneticiliği Yönetici: Prof. Dr. Öner SÜZER
Şef: Saadet BİLGİN
Türkçe Tıp Öğrenci İşleri Yöneticiliği Yönetici: Prof. Dr. Öner SÜZER
Şef: Saadet BİLGİN
Merkez Kütüphane Yöneticiliği Yönetici: Uz. Armağan İMAMOĞLU
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Müdür: Uzm. Hem. Selma KAÇAR
Müdür Yardımcıları: Kamile KODOLOĞLU, Nurgül ERDAL
Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü Müdür: Eczacı Ayla KOCATEPE
Teknik Hizmetler Birimi Samet ALTUNALEV
Diyet Hizmetleri Müdürlüğü Müdür: Mehmet İlker AKSOY
Santral İletişim Hizmetleri Ali IŞIK
Kan Tranfüzyon Merkezi Müdür: Prof.Dr.Şeniz ÖNGÖREN
Fikret Biyal Merkez Araştırma Laboratuvarı Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
Tıp Tarihi Müze Müdürlüğü Doç.Dr.Ahmet ÖZAYDIN (Müze Sorumlusu)
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Serap SELEK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Vakıf Müdürü: Namık GÖKYAR
Müdür Yardımcısı: Birsen ÖZÇELİKÖZ
Bilgi İşlem Teknik Destek Birimi M. Bilin TEPE
Otomasyon Program Destek Birimi Yıldız ELVEREN
Hasta Diyet Mutfak Yemek Rasyon Sorumlusu Ayniyat Saymanı: Üzeyir İLKGÜL
Spor, Sanat ve Kültür Koordinatörlüğü Taner YALÇIN
Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetkilileri Merkez Kütüphane Yöneticisi: Uz. Armağan İMAMOĞLU
Taşınır Mal Süreç Birimi: Mevlüt YAMAN
Hastane Başhekimlik Tasdik Yetkilileri: Dr. Cahit ŞİMŞEK, Musa KARABULUT
Çevre Yönetim Birimi Başkan: Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved