Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı

Mayıs 2005

Editörler: Prof. Dr. Birsen Ülkü, Prof. Dr Teoman Soysal

İçindekiler

Birinci Bölüm: Kan Bankacılığı

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tarihi | Prof. Dr. Mahmut Bayık (s. 9-14)

Kan Bağışçılarının “Donörlerinin” Seçimi | Dr. Hülya Birgen (s. 15-42)

Kanın Hazırlanması, Saklanması ve Nakli | Prof. Dr. Gülyüz Öztürk (s. 43-54)

Kan Grup Antijenleri | Dr. Hülya Birgen (s. 55-65)

Kan Gruplarının Saptanması | Dr. Hülya Birgen (s. 67-85)

Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri | Dr. Hülya Birgen (s. 87-103)

Lökositi Azaltılmış Kan Ürünleri ve Kan Ürünlerinin Işınlanması | Uzm. Dr. Ümit Üre (s. 105-116)

İkinci Bölüm: Transfüzyon Uygulamaları

Tıbbi Transfüzyon Endikasyonları | Doç. Dr. Gökhan Demir, Yard. Doç. Özcan Yıldız (s. 117-124)

Cerrahide Kan Ürünlerinin Transfüzyonu | Uzm. Dr. Kaya Sarıbeyoğlu (s. 125-131)

Pediatrik Olgularda Transfüzyon Endikasyonları | Doç. Dr. Alp Özkan (s. 133-142)

Transfüzyon Tekniği | Uzm. Dr. Tuğhan Utku (s. 143-150)

Trombosit Transfüzyonu | Uzm. Dr. M. Cem Ar (s. 151-161)

Plazma ve Plazma Kökenli Kan Ürünlerinin Transfüzyonu | Uzm. Dr. Emre Tekgündüz (s. 163-174)

Üçüncü Bölüm: Aferez

Tromboferez – Lökaferez | Doç. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık (s. 175-188)

Terapötik Aferez Uygulamaları | Uzm. Dr. Şeniz Öngören (s. 189-201)

Aferez Komplikasyonları | Dr. Emre Eşkazan (s. 203-218)

Pediatride Terapötik Aferez | Doç. Dr. Hilmi Apak (s. 219-222)

Dördüncü Bölüm: Transfüzyon Komplikasyonları

Erken Transfüzyon Reaksiyonları | Prof. Dr. Yalım Dikmen (s. 223-227)

Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar | Prof. Dr. Hüseyin Öz (s. 229-233)

Transfüzyonla Geçen Enfeksiyonlar | Yard. Doç. Dr. Emine Küçükateş (s. 235-245)

Beşinci Bölüm: Özel Transfüzyon Şekilleri

Otolog Kan Transfüzyonu ve Transfüzyon Alternatifleri | Doç. Dr. Oktay Demirkıran (s. 247-262)

Rh Uyuşmazlığı – Fetal Anemi Tedavisi | Prof. Dr. Rıza Madazlı (s. 263-264)

Massif Transfüzyon | Uzm. Dr. Şebnem İzmir Güner (s. 265-268)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved