Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler

Kasım 2005

Editörler: Prof. Dr. Yıldız Aydın, Doç. Dr. Zafer Başlar, Doç. Dr. Hilmi Apak (20 Yazar Katılımıyla)

İçindekiler

Birinci Bölüm: Hematolojik Maliniteler Kendini Nasıl Sunar?

Klinik Belirtileri | Y. Aydın (s. 9-23)

Laboratuvar Değişiklikleri | Ş. Öngören (s. 25-39)

İkinci Bölüm: Hematolojik Malinitelerin Tanısına Nasıl Ulaşılır?

Çevre Kan ve Kemik İliği Morfolojisi, İmmunfenotik Değerlendirme | Z. Başlar (s. 41-50)

Doku Biyopsileri | N. Tüzüner (s. 51-54)

Radyolojik Görüntüleme | İ. Adaletli (s. 55-60)

Radyoizotopik Görüntüleme | K. Sönmezoğlu (s. 61-73)

Sitogenetik İnceleme | A. Deviren (s. 75-81)

Üçüncü Bölüm: Hematolojik Malinitelerin Tedavisinde Neler, Nasıl Kullanılır?

Hematolojik Malinitelerde Kemoterapi | T. Soysal (s. 83-91)

Kök Hücre Destekli Yoğun Tedaviler | T. Soysal (s. 93-101)

Radyoterapi | N. Beşe (s. 103-113)

Dördüncü Bölüm: Hematolojik Malinitelerle İlgili Aciller

Febril Nötropeni | F. Tabak (s. 115-124)

Hemostatik ve Metabolik Komplikasyonlar | Ü. B. Üre (s. 125-143)

Basıya Bağlı Komplikasyonlar | T. Cerkay (s. 145-154)

Beşinci Bölüm: Çocukluk Çağı Hematolojik Maliniteleri

Akut Lösemiler | H. Apak (s. 155-159)

Lenfomalar | A. Özkan (s. -)

Altıncı Bölüm: Erişkin Hematolojik Maliniteleri

Akut Lösemiler | Z. Başlar (s. 171-180)

Kronik Lösemiler | T. Soysal (s. 181-208)

Lenfomalar | B. Ferhanoğlu (s. 209-248)

Multipl Myelom | Y. Aydın (s. 249-262)

Yedinci Bölüm: Malignite Potansiyelli Hematolojik Hastalıklar

Myelodisplastik Sendrom | B. Ülkü (s. 262-268)

Polistemia Vera | Ş.İ. Güner (s. 269-276)

Esansiyel Trombositemi | G. Çetin (s. 277-283)

Primer Myelofibroz | M. Şeker (s. 285-292)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved