Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği

Tanıtım

Taşınır Mal Süreç Yönetimi

Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usullere göre ilgili birimlerin planlanması örgütlenmesi kontrol ve koordine edilmesini sağlayan süreçtir.

Görev Dağılımı

Görev İsim Dahili Telefon
Taşınır Mal Süreç Yöneticisi Doç. Dr. Şenol TURAN 22037
Taşınır Mal Süreç Sorumlusu Dilaver ŞAHİN 23063
Gelen Evrak Gamze PARLAK 23064
Giden Evrak Arife ÇIPLAK 23064
Ana Eczane Ecz. Ayla KOCATEPE

21154
21155
Acil Eczanesi Ecz. Meral SÖZMEN 21999
Ameliyathane Eczanesi Ecz. Metin ÇOBAN 21167
Tıbbi Malzeme Eczanesi Ecz. Suzan BAYHAN 22906
22907
Talep Değerlendirme Birimi Ali ÇEVİK
Metin ATAK
İrfan EREN
Metin BERİ
Yüksel DURNA
Cihan YILMAZ
Aytaç ÇETİN
Bayram ÖZGÜR
Zeynep DOĞRUER
21353
“Tıbbi Malzeme, Tıbbi İlaç, Endoskopi Üniteleri, Acil
Hastabaşı Talepler,”
Ali ÇEVİK 21353
“Tıbbi Malzeme;
(Nöroşirurji, Radyoloji, Nöroloji, KBB, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Hastabaşı Talepler,)”
Metin ATAK 22031
Tıbbi Malzeme; Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Süturlar, Plastik ve Estetik Cerrahi, Hastabaşı Talepler, İrfan EREN 22031
Tıbbi Malzeme; Göz, Hematoloji, Çocuk Sağ. Hast.,İç Hast., Kadın Doğum, Genel Cerrahi, Anestezi, Hastabaşı Talepler, Metin BERİ 22031
Sarf Malzeme Diğerleri; Hastane Sarfı Ek-5B, Kırtasiye, Kumaş, Temizlik, Matbaa Malzemeleri, Genel Arşiv Dosyaları, Yüksel DURNA 21379
Tıbbi Malzeme, Tıbbi Cihaza Bağlı Sarflar, Çocuk Cerrahisi, Tıbbi Cihaz Arıza-Yedek Parça- Bakım-Onarım İhale Sözleşme Takipleri, Cihan YILMAZ 22039
Tıbbi Cihaz Arıza-Yedek Parça- Bakım-Onarım, Cerrahi El Aletleri, Demirbaş, Teknik Malzeme, Yapı İşleri Aytaç ÇETİN 23107
Kit-Kimyasal Laboratuvar Sarfları, Nükleer Tıp, Kan Merkezi Zeynep DOĞRUER
Bayram ÖZGÜR
23062
23065
DMO Kredi Talepleri ve Avanslar Songül AY 23065
Malzeme, Tıbbi Cihaz, Klinik Gelir-Faturalama İnceleme İşlemleri Erdal KUŞ 22039
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Tıbbi Malzeme) Ecz. Suzan BAYHAN 21318
Tıbbi Malzeme Ofisi Emre GÜREN 22509
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Tıbbi İlaç) Ecz. Beyza ERKAN 23097
Tıbbi İlaç Ofisi Selim YAMAN 21156
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Laboratuar Malzemesi) Zafer AĞRAK 23065
Kit-Kimyasal Ofisi Zeynep DOĞRUER 23062
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Sarf Malzeme, Temizlik, Kumaş, Kırtasiye) HAMDİ ERDOĞAN 21379
Sarf Malzeme Ofisi Ercan ALTUNTAŞ 22780
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Demirbaş, Tıbbi Cihaz, Özel Bütçe) Mevlüt YAMAN 21133
Demirbaş Ofisi Özhan ÇAKAR 21133
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Teknik Malzeme) Samet ALTUNALEV 23105
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Kütüphane) Armağan İMAMOĞLU Kütüphane
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Müze) Elvan DUMAN Müze

Mevzuat

Kanun

Kamu İhale Kanunu (Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648)

Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği (Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 18/1/2007 No: 26407)

Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 07.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27134)

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer) ve Ekleri

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 03.01.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27099)

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer) ve Ekleri

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 07.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28346)

Genelge

2015 yılı Malzeme İhtiyaçları Genelgesi (17.03.2014)

Birim Depoları Hakkında Genelge (11.04.2012)

Demirbaş Tedariki ve Demirbaş Hurdaya Çıkarma Prosedürü Genelgesi (06.04.2012)

Avans ve Kredi İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar (23.08.2011)

Tıbbi Cihazların Sterilizasyonu Hakkında Genelge (23.01.2012)

Satınalma Talep Dosyası Yazışma Prosedürü Hakkında Genelge ve İş Akış Şeması (08.02.2011)

Demirbaş İşlemleri Hakkında (30.01.2013)

Talimat

Mal ve Hizmet Alımları Satınalma İç Hizmet Talimatı

Mal ve Hizmet Alımları Satınalma İç Hizmet Talimatı Hakkında (20.12.2011)

Birimlerde Kullanılmayan Demirbaşlar Hakkında Duyuru (26.03.2102)

İstanbul Üniversitesi Malzeme Kod Listesi

Taşınır Mal Yönetmeliği Taşınır Kod Listesi (01.01.2008)

Branş Kod Listesi (23.05.2008)

Fayda-Ağırlık İlişki Tablosu Doldurma Talimatı

Gerekçeli Rapor Hazırlama Talimatı

Talep Yazısı Talimatı

Teknik Şartname Hazırlama Talimatnamesi

Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri Genelgesi (01.03.2010)

Yıl Sonu Depo Sayımı

2018 Genelge Ekleri

2018-yılı-Serum-Mama-İhtiyaç-Listesi.xls

 

2018-yılı-Sarf-Malzeme-İhtiyaç-Listesi.xls

 

2018-yılı-Tıbbi-İlaç-Listesi.xls

 

2018-yılı-Tıbbi-Malzeme-İhtiyaç-Listesi.xls

 

22f-toplu-alımın-uygulanması.pdf

2015-sarf-malzeme.xls

2015-serum-mama-ve-dializ-sıvısı.xls

 

2015-yili-tibbi-malzeme.xls

2015-yili-yilik-ilac-istemi.xls

 

yillik-talep-zaman-algoritmasi.doc

Formlar

Satınalma Talep Dosyası Hazırlama Şeması

Satınalma Talep Dosyası Hazırlama Şeması

Demirbaş Teknik Şartname Formu

Fayda-Ağırlık İlişki Tablosu

Malzeme İstemi Gerekçeli Rapor Formu

Sarf Malzeme Teknik Şartname Formu

Taşınır İstek Belgesi

Tıbbi Cihaz Teknik Şartname Formu

Tıbbi Cihaz Demirbaş İstemi Formu

Başhekimlik Makamına Acil Talep Dilekçesi

DMO Malzeme İstek Listesi

İhale Komisyonu Üye (Bilirkişi) Formu

HEK’e Ayırma  Formu

İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Müdürlüğü Binası 3.Kat

Telefon:  +90 (212) 414 30 00/23064

Faks: +90 (212) 414 30 20 | 414 34 28

E-Posta: ctftkky@istanbul.edu.tr

URL: http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/hastane/tmsy

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved