"sağlık uygulama tebliği" etiketi için sonuçlar

Epikriz Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adı soyadı Yaşı, cinsiyeti, protokol no’su Şikâyeti, hikâyesi Ön tanısı Hasta yattıysa yatış tarihi Muayene bilgileri İlk tetkik sonuçları Yapılan ameliyatlar ve tarihleri Konsültasyon istendiyse bölümleri ve sonuçları Yapılan özel tetkiklerin gerekçeleri ve…

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Sağlık Uygulama Tebliğinin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere…

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved