"hastalık" etiketi için sonuçlar

Epikriz Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adı soyadı Yaşı, cinsiyeti, protokol no’su Şikâyeti, hikâyesi Ön tanısı Hasta yattıysa yatış tarihi Muayene bilgileri İlk tetkik sonuçları Yapılan ameliyatlar ve tarihleri Konsültasyon istendiyse bölümleri ve sonuçları Yapılan özel tetkiklerin gerekçeleri ve…

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Sağlık Uygulama Tebliğinin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere…

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Versiyon 10 (ICD-10)

ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası sınıflama ölçümüdür. Uluslararası Hastalık Sınıflaması (UHS)‘nın kısaltmasıdır. Bilinen hastalık ve yaralanmaların çok ayrıntılı tanımlanması ile oluşturulur. Dünya Sağlık…

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved