Omuz Eklemi Kireçlenmesi ve Tedavi Yöntemleri!

Bu hafta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden
Doç. Dr. Mehmet Fatih Güven ile omuz eklemi kireçlenmelerini ve tedavi yöntemlerini konuştuk.

 

Omuz eklemi kireçlenmesi nedir? Neden oluşur?

Eklem kıkırdağının hasarı ve kaybı sonrası ağrı, hareket kısıtlılığı, eklemde şişlik ile kendini gösteren bir hastalıktır. Kıkırdak kaybı sonrası eklemin kayganlığı bozulur, ileri dönemlerde kıkırdağın örtmüş olduğu kemik doku açığa çıkar. Kemik uçlarında sivilleşmeler ve yer yer kemik kistleri oluşur.

Omuz eklemi kireçlenmesi tanısı nasıl konur?

Ağrı ve hareket kısıtlılığı ön plandadır. Özellikle gece üzerine yatamama, hareketlerde eskiye veya diğer omuza göre kısıtlılık oluşur. Hastanın şikâyetleri ve muayenede elde ettiğimiz bulgular, hem tanı hem de tedavinin şekillenmesinde çok önemlidir. Romatizmal hastalıkların teşhisinde kan tetkikleri istenilebilir. İlk değerlendirme röntgen görüntüsü ile yapılır ve çoğu zaman yeterlidir. Ayrıntılı inceleme için BT ve MR istemekteyiz.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Erken teşhis edildiğinde, hareketlerin düzenlenmesi, ağrı kesiciler, fizik egzersizleri yeterli iken bir sonraki basamakta eklem içi enjeksiyon uygulamaları yapılabilir. Seçilmiş bazı hastalarda artroskopik müdahale ile iyi sonuçlar alınabilir. İlerlemiş kireçlenme durumlarında ise eklem yüzey değiştirme ameliyatları(anatomik veya ters omuz protezi) yüz güldürücüdür. Ağrıyı giderip hareketleri arttırarak uzun vadeli bir tedavi sağlar.

Omuz eklemi kireçlenmesi daha çok kimlerde görülür? Risk grubu kimlerdir?

50 yaş üzeri hastalarda daha sık rastlanır. Kadınlarda, erkeklere göre daha sık görülür. Diz ve kalça eklemi kireçlenmelerine göre daha nadirdir. İhmal edilmiş omuz eklemi kas yırtıkları, gençlerde tedavi edilmeyen çıkıklar, romatizmal hastalıklar risk grubunda yer alır. Ancak bilinen bir sebep olmadan ailesel özelliklere bağlı olarak, ilerleyen yaşlarda da görülebilir.

Bize biraz ameliyat sürecinden bahseder misiniz?

Ameliyatın fayda ve riskleri hakkında bilgilendirilen hastanın onayı alındıktan sonra anestezi muayenesi yapılır. Artroskopik müdahale yapılan hastalar ertesi gün omuz kol askısı ile taburcu edilir. Erken dönemde hareketlere başlanır. Protez uygulamalarında bu süre iki veya üç gece olur. Ameliyat bölgesi ödem geriledikten sonra hareketlere başlanır. Uygun hasta seçimi komplikasyonların önlenmesinde çok önemlidir. Enfeksiyon ve protez gevşemesi en önemli komplikasyonlardır. Erken hareketlendirme sayesinde damarda pıhtı oluşma riski çok düşüktür.

Röportaj :Ceylan ÇAKMAK

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved