İstatistik Formları Revizyonu

Bilindiği üzere hastanemize ait istatistik verileri Anabilim Dallarından çeşitli formlar aracılığı ile toplanmaktadır. Değişen istatistiki gereksinim, formlardaki mükerrerlik, toplanan form sayısındaki fazlalık ve formların içeriğinin veri gereksinimimizi karşılamaması nedeniyle istatistik formlarında ve işleyişte düzeltmeye gidilmektedir.

Yeni formlardaki tüm işlemler elektronik olarak yapılacaktır, Anabilim Dallarından yazılı form çıktısı istenmeyecek ve istatistik birimine herhangi bir yazılı form gönderilmeyecektir.

Bu kapsamda yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü öncelikli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’nın her ay kurumumuzdan istediği “Yeni Hastane Bilgi Formları” başlıklı formda değişiklik yapılmıştır. Kendi kategorileri kapsamında içeriği ayrıştırılmış ve oluşturulan yeni formların elektronik Excel taslakları aşağıda yayınlanmıştır.

Sistemde var olan formlar;
1. Yoğun Bakım Bilgi Formları
2. Kan Hizmet Birimi Formu
3. Görüntüleme Cihazları Formu
4. Diğer Tıbbi Cihazları Formu
5. Laboratuar Cihazları – Test Sayıları Formu

Mevcut formlara ait verilerin her ayın 1. ve 4. (dahil) günleri arasında bir önceki ayın değişken verilerinin elektronik ortamdaki Excel taslaklarında doldurularak, sonrasında mevcut veri dosyası ctf.istatistik@gmail.com elektronik posta adresine, ilgili istatistik sorumlularının da bilgileri eklenerek (adı soyadı, elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri) hangi birimden geldiği belirtilerek gönderilecektir. Mevcut formlardan 3.4.ve 5. formların içeriğindeki Tetkik Sayıları (işlem sayıları) kısmı yerine o cihazla yapılan işlemin tetkik kodu yazılacak ve bu formların değişkenlerinde (en az aylık olmak üzere) değişme olması halinde yine ilgili tarihler aralığında tarafımıza bildirilecektir.

Mevcut yayınlanan formlarla ilgili verisi bulunmayan birimlerin ileriki süreçte yayınlanacak formlarla ilgili iletişimin sağlanması adına birimlerinde ki istatistik sorumlularına ait bilgileri tarafımıza elektronik posta ile bildirmeleri gerekmektedir.

Hali hazırda gönderilen istatistik formlarından revizyona uğrayan formlar veya benzerleri çıkartılarak diğer formlarında revizyon işlemleri tamamlanana kadar gönderimine devam edilecektir.

Tüm birimlerin zamanında veri girişinin sağlanması ve birimlerin yeni formlara nasıl veri gireceği ile ilgili bilgilendirmek/eğitmek hususlarında hastanemiz istatistik birimi gerekli desteği verecektir.

Verilerin zamanında ve doğru olarak gelmesi Hastanemizin, Ülkemiz ve İllerimiz bazındaki çalışmaları ve planlamalarında büyük önem arz etmekte olup; kurum içi isteklerin değerlendirilirken, yeni formlara girilen veriler kullanılacaktır.

Bu duyuruda belirtilen yeni formlara girilecek verilerin ve uygulamanın aralıksız yürütülebilmesi için titizlikle takibini önemle rica ederim.

Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
Başhekim Yardımcısı
Genel İdare Süreç Yöneticisi

Bu kaydı paylaş

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved