İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Tanıtım

 

Kurul Üyeleri

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İŞVEREN :  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

İŞVEREN VEKİLİ :  Prof. Dr. Alaattin DURAN (Dekan-Kurul Başkanı)
Prof. Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU (Dekan Yard.- Kurul Başkan Yard)

KURUL SEKRETERİ :  Yard. Doç. Dr. Songül KARAÇAM (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

KURUL ÜYELERİ :  Doç. Dr. Zekayi KUTLUBAY (Başhekim)
Doç.Dr.Sinan TRABULUS(Başhekim Yardımcısı)
Prof. Dr. Sarper ERDOĞAN (Halk Sağlığı AD)

İŞYERİ HEKİMİ :  Prof. Dr. Abdi ÖZASLAN (Adli Tıp Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Halil YANARDAĞ( İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Ali İhsan SOYLUOĞLU (Anatomi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Bilgül METE (Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı)

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI :  Yard. Doç. Dr. Songül KARAÇAM (Radyasyon Onkoloji AD)
Gıda Mühendisi Füsun MISIRLI ( Diyet Hizmetleri)
 Müh. Mehmet Şükrü ÇETİN (Dekanlık)
 Müh. Hüseyin ŞAHİN (Dekanlık)

İDARİ KONULAR :  Sadi HIRA (Fakülte Sekreteri)
Fatma Özbek ÖZTUNA (Hastane Müdürü)
Sağ. Yön. Uzm. Nuray SÜZER (İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi)

İNSAN KAYNAKLARI :  Cuma BAYAZİT (Personel Müdürü)
Uz. Hem. Selma KAÇAR (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü)

MALİ KONULAR : Doç.Dr.Şenol TURAN (Gider İdaresi Süreç Yöneticisi)
Prof. Dr. Nuri AYDIN(Gelir İdaresi Süreç Yöneticisi)

KALİTE BİRİMİ :  Uz. Dr. Semih BAĞHAKİ  (Kalite Süreç Yöneticisi)

ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ :  Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI (Çevre Yönetim Birimi Yöneticisi)

TEKNİK KONULAR :    (Hastane Müdür Yard. -Teknik  Hizm.  Birim Sor.)

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ :  Kamile KODALOĞLU
Şaban DEMİRKAN
Harun YILDIZ
Demet KARAKAŞ
Yasemin  BALCAN
Çiğdem KUS

İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Telefon:  +90 (212) 414 30 00

Faks: +90 (212) 414 30 20

E-Posta:

URL:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved