Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Yönetim

 

Yönetim

2Müdür
Uzm. Sağ. Kur. Yön. Selma KAÇAR

   
2Başhemşire Kamile KODALOĞLU
Müdür Yardımcısı (Bakım ve Hizmet Geliştirme)
2Uzm. Sağ. Kur. Yön. Nurgül ERDAL
Müdür Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu)
Melek BAYRAKTAR

Müdür Yardımcıları
(İnsan Kaynakları Sorumlusu)

Nurgül TAYRAN

Müdür Yardımcıları
(Kalite Sorumlusu)

   

 

Vizyonumuz, Misyonumuz, Kalite Politikamız

Organizasyon Şeması

organizasyon_semasi

Faaliyetlerimiz

Tanımlayıcı Figürler

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında Bakanlığımız tarafından, sağlık çalışanları
arasında ülke genelinde standart bir uygulama ve dil birliği sağlamak amacıyla tanımlayıcı
figürler belirlenmiştir. Bugüne kadar, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda izolasyon
önlemleri ve hasta düşmeleri ile mücadeleye yönelik dört figür tanımlanmıştır.

 

 

5.6 Acil Müdahale Planı ve Olaya Özel Planlar
Acil durum karmaşık özellik gösterebilir, birden fazla acil durumun ya da hastane içi ve dışı acil durumların
bir arada ortaya çıkmasını içerebilir (örneğin, hastanede kritik sistemlerin bir kısmının etkisiz
hale geldiği kitlesel yaralanma durumları vb.). Bu durumlar olaya özel müdahaleler gerektirebilir. Acil
Müdahale Planı ve olaya özel planlar birbirleriyle bağlantılıdır. Afet ve acil durum yönetim yapısı aynı
kalır. Olay Yönetim Ekibi olayların tam olarak nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak bazı uzmanları sürece
dahil edebilir (örneğin, kimyasal bir olayın yönetiminde konusunda uzman bir kişi görevlendirilebilir).
Hastanelerde “olaya özel planlar”, “tamamlayıcı ayrı planlar” olarak ve 5.5’de açıklanan acil renk kodu
sistemi ile uyumlu şekilde renk kodları kullanılarak tanımlanabilir. Olaya müdahaleye yönelik iyi tanımlanmış
bir süreç bulunmalıdır.

5.7 Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyon Seviyeleri ile İlgili Temel Eylemler
Acil Müdahale Planı’nın aktivasyon seviyeleri ile ilgili öncelikli eylemler aşağıda özetlenmiştir:

Aktivasyon Seviyesi I (Beklemede)

  • Hastanenin kendi olay bildirim prosedürleri çerçevesinde ilgili sorumlularla (kolluk kuvveti, arama
    kurtarma ekibi, Sağlık Bakanlığı vb.) birlikte alarmın ve olay türünün değerlendirilmesi ve doğrulanması
    sağlanır,
  • Herhangi bir özel ihtiyacın olup olmadığı belirlenir. Örneğin, hastaneye gelen ve henüz dekontamine
    olmamış hastalara dekontaminasyon işlemi uygulamak için kullanılan kimyasal koruyucu
    ekipman gerekiyorsa, temin edilir,

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ OLAY BİLDİRİM FORMU
BU FORM SADECE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PERSONELİ İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.

 form-icin-tikla

Matris Organizasyon Şeması CTF

Önemli Uyarı !

Hastanemiz ile ilgili Dilek, Şikayet ve Önerilerinizi bildirmek için aşağıdaki linki tıklayınız ve Hasta İlişkileri İletişim Formunu doldurunuz.

 

Güncel Duyurular

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17 Şubat 2015 tarihinde yapılan dış denetim sonucu  ISO 9001:2008 Kalite Belge Yenilemesi  yapılmıştır.

KALİTE BELGESİ

 

Hemş. Hizmetleri Sorumluları

Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalları

Genel Cerrahi AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Dr. Hem. Sibel TAZE
Genel Cerrahi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlu Yardımcısı Uzm. Hem. Emel ŞENGÜL
Çocuk Cerrahisi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Sağ. Kur. Yön. Pınar ÖKDEMİR
Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Şerife ERDOST
Kalp Damar Cerrahisi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Sağ. Kur. Yön Serap TAYLAN
Anesteziyoloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Sağ. Kur. Yön. Nazife ŞENYÜREK
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem.Keziban ŞİRİN
Ortopedi ve Travmatoloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Semra ÜNAL
Kulak Burun Boğaz AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Sağ. Kur. Yön Çiğdem İŞÇİ, Nurper BOLOL
Üroloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Nilüfer ESENTÜRK ÇETİN
Göz Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Esen ÇAVUŞLU HUY
Göğüs Cerrahisi AD Sorumlu Hemşiresi Hem. Yasemin GÜZELÇAKAR
Monoblok Ameliyathane  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Kr. Yara Bakım. Çağla ÖZYILMAZ DAŞTAN

Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalları

İç Hastalıkları AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Yasemin GÜÇLÜEL
İç Hastalıkları AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlu Yardımcısı Uzm. Hem. Seher ÖZEL
Kardiyoloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Gülistan KARAGÖZ
Enfeksiyon Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Hem. Nihal KÜÇÜKBOYACI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Gülcan KUŞKONMAZ
Göğüs Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Aygül ARŞIK ÇİĞDEM
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Sağ. Kur. Yön. Selma KAÇAR
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hem. Emel ÇAVUŞ ŞIMŞEK
Radyasyon Onkolojisi AD Sorumlu Hemşiresi Uzm. Sağ. Kur. Yön. Esra ÜRÜN
Nöroloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Hatice GÜVEN ERKAN
Deri ve Zührevi Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Sağ. Kur. Yön. Melek BAYRAKTAR
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Ayşe Didem ÇAKIR
Kan Merkezi Müdürlüğü Sorumlu Hemşire Vekili Hem. Ganime FIRAT
Radyoloji AD Sorumlu Hemşiresi Hem. Hatice SÜLÜŞ
Nükleer Tıp AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Uzm. Hem. Esra BOYOĞLU
Aile Hekimliği AD Sorumlu Hemşiresi Yasemin BALCAN
Acil Tıp AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Hem. Şükran KİŞİOĞLU
İletişim

Telefon: +90 (212) 414 30 00/21342

Faks: +90 (212) 414 33 30

E-posta: ctfhemsirelikhizmetleri@gmail.com

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved