Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Tanıtım
Bilgilendirme

Hastane Enfeksiyon Kontrol Talimatları

1/1-El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı

2/1-İzolasyon Önlemleri Talimatı

3/1-Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Kontrolü İçin Koruyucu Önlemler Talimatı

4/1-Vankomisine Dirençli Enterekokların (VRE) Kontrolü İçin Koruyucu Önlemler Talimatı

5/1-Çok İlaç Dirençli Gram Negatif Çomak İnfeksiyonları Kontrolü Talimatı

6/1-Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı

7/1-Endoskopik Cihazların Dezenfeksiyonu/Sterilizasyonu Talimatı

8/1-Cilt Antisepsisi Talimatı

9/1-Otoklav – “Flash” Programı Kullanım Talimatı

10/1-Atık Yönetimi Talimatı

11/1-Pnömatik İletim Sisteminde Hasta Örneklerinin Taşınması Talimatı

12/1-Hastane Temizliği Talimatı

13/1-Delici-Kesici Yaralanmalardan Korunma ve İzleme Talimatı

14/1-Damar İçi Kateter ile İlişkili Enfeksiyonları Önleme Talimatı

15/1-Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önleme Talimatı

16/1-Yanık Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

17/1-Parenteral Solüsyon Hazırlama ve Uygulama Talimatı

18/1-Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

19/1-Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

20/1-Hemodiyaliz Ünitesinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

21/1-Gündüz Çocuk Bakım Evi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

22/1-Morgta Enfeksiyon Kontrol Talimatı

23/1-Çamaşır Hizmetlerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

24/1-Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

25/1-Ameliyathane Enfeksiyon Kontrol Talimatı

26/1-Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Sağlık Çalışanları için Kılavuz ve Broşürler

Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu

İzolasyon Kartları

Delici-Kesici Alet Yaralanmalarından Korunma Önlemleri Bilgilendirme Broşürü

Doğru El Yıkama ve Eldiven Kullanımı Bilgilendirme Broşürü

Yüksek Düzey Dezenfeksiyon Uygulamaları Bilgilendirme Broşürü

Hasta, Hasta Yakını ve Refakatçiler için Kılavuz ve Broşürler

Bağışıklığı Baskılanmış Hastaların Enfeksiyonlardan Korunma Önlemleri Bilgilendirme Broşürü

Damlacık İzolasyonu Önlemleri Bilgilendirme Broşürü

Koruyucu İzolasyon Önlemleri Bilgilendirme Broşürü

Temas İzolasyonu Önlemleri Bilgilendirme Broşürü

Görev Dağılımı
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Doç.Dr.Zekayi Kutlubay Başhekim
Uz.Dr.Semih Bağhaki Başhekim Yardımcısı
Prof.Dr.Neşe Saltoğlu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Prof. Dr. Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Yıldız Perk Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. M.Rıza Altıparmak İç Hastalıkları AD
Prof. Dr. Yalım Dikmen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tiraje Celkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Önder Aydıngöz Ortopedi ve Travmatoloji AD
Prof.Dr.Ceyhun Oral Genel Cerrahi AD
Uzm. Hem. Pakize Aygün Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Uzm. Hem. Nurgül Tayran Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Uzm Sağ. Kur. Yön. Selma Kaçar Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Uzm. Ecz. Ayla KOCATEPE Eczacılık Hizmetleri Müdürü
Recai Çalışkan Hastane Müdürü
Enfeksiyon Hastalıkları Kontrol Ekibi Alt Komitesi
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Enfeksiyon Hastalıkları AD
Prof. Dr. Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Uzm. Dr. İlker İnanç Balkan Enfeksiyon Hastalıkları AD
Uzm. Hem. Pakize Aygün Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Uzm. Hem. Nurgül Tayran Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Uzm. Mik. Aylin Çarkı Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Uzman Hemşire Serpil Cengiz Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Uzm. İşl.Yön. Lütfiye Alisha Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Dr. Hem. Nimet ATEŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Hemşire Kamer Kaşkaya Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
DAS (Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon) ve Hastane Destek Hizmetleri Alt Komitesi
Prof.Dr.Nevriye Gönüllü Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Prof.Dr.Güniz Meyancı Köksal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yusuf Erzin İç Hastalıkları AD
Uzm. Dr. Süleyman Demiryas Genel Cerrahi AD
Uzm.Hem.Çağla Özyılmaz Daştan Monoblok Ameliyathane Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Uzm. Mik. Aylin Çarkı Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Recai Çalışkan Hastane Müdürü
Hastane Epidemiyoloji Alt Komitesi
Prof. Dr. Günay Can Halk Sağlığı AD
Doç. Dr. İlker İnanç Balkan Enfeksiyon Hastalıkları AD
Dr. Hem. Nimet ATEŞ
Antimikrobiyal Alt Komitesi
Prof.Dr.Neşe Saltoğlu Enfeksiyon Hastalıkları AD
Prof.Dr.Gökhan Aygün Enfeksiyon Hastalıkları AD
Prof. Dr. Ö.Fehmi Tabak Enfeksiyon Hastalıkları AD
Prof.Dr.Yıldız Camcıoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof.Dr.M.Rıza Altıparmak İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof.Dr.Ceyhun Oral Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof.Dr.Yalım Dikmen Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Prof.Dr.Suat Nail Ömeroğlu Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof.Dr.Yusuf Tunalı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç.Dr.Tuğhan Utku Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof.Dr.Oktay Demirkıran Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doç.Dr.Bilgül Mete Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim D
Doç.Dr.Mehmet Can Ünlü Ortopedi ve Travma toloji A.D
Doç.Dr.İlker İnanç Balkan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim D
Uzm. Ecz.Ayla Kocatepe Eczacılık Hizmetleri Müdürü
Uzm. Hem. Pakize Aygün Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Dr. Hem. Nimet ATEŞ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı Binası, 2. Kat

Telefon: +90 (212) 414 30 50 | 414 30 00/21971

Faks: +90 (212) 414 30 50

E-posta: ctfhekk@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved