Hastane Afet Yönetim Birimi

Tanıtım

 

Birim Organları

 

Yönetim Birimleri

Başhekim: Doç. Dr. Zekayi KUTLUBAY

3.2. Afet Yönetim Kurulu

 -Kurumlar Arası Afet Koordinasyon Kurulu Başkanı:

-Afet Yönetim Kurulu Sekreteri : Sadi HIRA

-Hizmet Birimi Başkanı: Uzm. Dr. Semih BAĞHAKİ

-Destek Birimi Başkanı:

-Hastane Müdürü: Fatma ÖZTUNA ÖZBEK

-Hemşirelik Hizmetleri Müdürü: Uzm.Hem. Selma KAÇAR

-Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı: Prof.Dr. Neşe SALTIK

-Çevre Yönetim Birimi Başkanı: Prof.Dr. Yaşar BAĞDATLI

 

3.3.Kurumlararası Afet Koordinasyon Kurulu

Başkan: 

 

3.4. DESTEK BİRİMİ: 

3.4.1.İnsan Kaynakları: Cuma BAYAZİT

3.4.2.Eğitim ve Tatbikat Birimi: Uzm. Hem. Nimet ATEŞ

3.4.3.Taşınır Mal: Doç.Dr.Şenol TURAN

3.4.4.Finans-Satın Alma: Aynur KARAHAN

3.4.5. Genel İdari Hizmetler: Fatma ÖZTUNA ÖZBEK

3.4.5.1. Alt Yapı Teknik Hizmetler:

3.4.5.2. Haberleşme Hizmetleri: Ali IŞIK

3.4.5.3. Ulaşım Hizmetleri: Aydın KEŞEN

3.4.5.4.Yemekhane Hizmetleri: Fatma ÖZTUNA ÖZBEK

3.4.5.5.Güvenlik Hizmetleri: Ercüment PUSANE

3.4.5.6.Biyomedikal Hizmetler: Müh. Mustafa SİVEREKLİ

3.4.5.7.Halkla İlişkiler: Prof.Dr. İbrahim BALCIOĞLU

3.4.6. Sanitasyon: Prof.Dr. Yaşar BAĞDATLI

3.4.7. Bilgi İşlem ve Dokümantasyon hizmetleri: Dr.Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

 

3.5. HİZMET BİRİMİ: Uzm. Dr. Semih BAĞHAKİ

3.5.1. Acil Tedavi Hizmetleri: Uzm. Dr. Afşin İPEKÇİ

3.5.2. Yataklı Tedavi Hizmetleri: Prof.Dr.Salih PEKMEZCİ

3.5.3. Poliklinik Hizmetler: Prof.Dr. Halit ÇAM

3.5.4. Laboratuvar Hizmetleri:  Prof.Dr. Dildar KONUKOĞLU, Prof.Dr. Murat GÜNAYDIN

3.5.5. Kan Merkezi Hizmetleri: Doç.Dr. Şeniz ÖNGÖREN

3.5.6. Diyaliz Hizmetleri: Prof. Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK

3.5.7. Teşhis ve Görüntüleme Hizmetleri: Prof.Dr. Gündüz ÖĞÜT

3.5.8. Psikososyal Destek Hizmetleri: Doç. Dr. Şenol TURAN

 

İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Telefon:  +90 (212) 414 30 00

Faks: +90 (212) 414 30 20

E-Posta:

URL:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved