Diyet Hizmetleri Müdürlüğü

Yönetim

 

Mehmet İlker AKSOYDiyet Hizmetleri Müdürü

Yard. Doç. Dr. İsmail ÖZKAYADiyetisyen

Evren SAĞLAMGıda Mühendisi

Füsun MISIRLI- Gıda Mühendisi

Merve GÜZELSOYBeslenme Elemanı Yardımcısı

 

Görev ve Sorumluluklar
 • Poliklinik Hizmeti:
 • Diyet Polikliniğine sevk edilen tanısı konmuş hastaların, antropomotrik ölçümlerine, laboratuvar bulgularına, yapılan tedavi türüne, sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeylerine göre enerji ve besin öğesi gereksinmelerini belirlemek, tıbbi beslenme tedavilerini düzenlemek ve uygulatmak,
 • Tıbbi beslenme tedavisi düzenlenen hastayı uygun aralıklarla takip etmek ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Hastaların aldıkları diyete uygun beslenme eğitimini yapmak ve izlemek,
 • Hastalara davranış tedavisi ilkelerini uygulatmak ve benimsetmek.

 

 • Klinik Hizmeti:
 • Diyet Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirilen hasta konsültasyon isteklerine göre hastayı yatağında değerlendirerek uygun tıbbi beslenme tedavisini düzenlemek,
 • Düzenlenen tedaviyi belirli aralıklarla takip ederek, gerekli yeni düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Sorumlu olduğu servislerdeki kat ofislerini denetleyip varsa eksiklikleri belirleyip giderilmesini sağlamak,
 • Katlarda yemek dağıtımından sorumlu personellerin kılık, kıyafet, davranış ve hijyen koşullarının uygunluğunu denetlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak, belirli aralıklarla bu konularda eğitim yapmak. Aylık  performans değerlendirmelerini düzenlemek,
 • Hastane malnütrisyonu ve beslenme ilintili oluşabilecek sorunları önlemek amacı ile çalışmalar yapmaktadır.

 

 • Hasta Diyet Mutfağı Hizmeti:
 • Hasta ve personel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak, belirlenen enerji ve besin öğesi miktarlarına uygun menü planlamak, uygulanması için gerekli şartları saptamak,
 • Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde günün ve kurumun şartlarına uygun düzenlemeleri yapmak,
 • Satın alınacak yiyecek ve içecek maddelerinin teknik şartnameye uygun koşullarda alımının yapılmasını sağlamak, alınan bu yiyeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasının kontrolünü yapmak,
 • Yiyeceklerin kuruma girişinden tüketime sunulmasına kadar geçen süreçlerin her aşamasını denetleyerek beslenme ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını sağlamak,
 • Hazırlanan yemeklerin tat, koku, kıvam ve görüntülerine bakım organoleptik kontrollerini yapmak,
 • Hizmetin yürütülmesi için yeterli sayıda aşçı, garson ile sistemin 24 saat denetlenmesini sağlamak,
 • Yapılan hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Toplu beslenme hizmetleri kapsamındaki teknik şartname hazırlanması ve uygulanmasını denetleyerek, yürütülmesini sağlamak,
 • Süt çocukları ile küçük çocuklar için hazırlanan mama ve rejim yemeklerinin hazırlanması, pişirilmesi ve dağıtılması esaslarını saptar. Bu konuda ilgililere direktif vererek hazırlattırır. Gerektiğinde mamaları kendisi hazırlar,
 • Rejim yemeği tepsilerini kontrol eder. Rejim yemeklerinin cins, miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık, soğukluk vs. bakımından hastalara önerilen ve tertip edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığını, dağıtılmadan evvel görür. Düzenli dağıtım yapılması için gerekli tedbirleri aldırır,
 • Diyet Hizmetleri Müdürlüğünde, servislerden gelen günlük rasyonlar kontrol edilir. Yanlışlık varsa düzeltmeler yapılır. Diyet kartlarına göre de diyet yemeği alan hastalara ait kahvaltı, yemek ve ara öğün sayıları da günlük rasyona eklenerek Ayniyat saymanlığına gönderilir. Ayrıca diyet kartlarındaki et, çorba, sebze, meyve, yoğurt, süt, peynir ve benzeri gıda dökümleri de ayrı bir rasyon (ayrıntılı içerik dökümü) yapılarak mutfağa gönderilir,
 • Yatan hasta ve kliniklerden bildirilen izinli hasta sayıları ve nöbetçi personel sayıları kontrol edilerek toplam rasyon düzenlenir. Ayniyat saymanlığından gönderilen rasyonlar, diyet hizmetlerinde kontrolden geçirilir.  Her hangi bir hata varsa ayniyat saymanlığına geri gönderilerek düzeltme işlemi yapılır. Rasyonda gerekli düzeltme ve kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra Diyet Hizmetleri Müdürlüğü tarafından onaylanır.
İletişim

Telefon: 0212 414 31 91
Diyet Hizmetleri Dahili Telefon:  21849 – 21862
Hasta Diyet Mutfağı Dahili Telefon:  22683
E- posta: ctfdiyet@istanbul.edu.tr

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved