Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Tanıtım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
SAĞLIK UYGULAMA ve  ARAŞTIRMA MERKEZİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Birimler

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK UYGULAMA ve  ARAŞTIRMA MERKEZİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

 

YÖNETİM
Prof. Dr. İBRAHİM İKİZCELİ MESUL MÜDÜR
Prof. Dr. NEVRİYE GÖNÜLLÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SORUMLUSU  nevriye.gonullu@istanbul.edu.tr 23098 23085
Prof. Dr. GÖKHAN AYGÜN TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SORUMLU YRD. 22462 23089
BİRİMLER
BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 22752
Prof. Dr. NEVRİYE GÖNÜLLÜ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI – SORUMLU UZMAN BAKTERİYOLOJİ 22462 23089
Prof. Dr. ÖMER KÜÇÜKBASMACI BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI – UZMAN BAKTERİYOLOJİ 22751
Prof. Dr. HRİSİ BAHAR TOKMAN BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI – UZMAN BAKTERİYOLOJİ 23046
Doç. Dr. FATMA KÖKSAL ÇAKIRLAR BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI – UZMAN BAKTERİYOLOJİ 23100
EROL GÜNDÜZ SORUMLU TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
HURİYE AKBAL YILDIZ SORUMLU TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
TENZİLE TUNCER TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
ŞERİFE KAYA TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
AYŞE SÖNMEZ YEKEBAŞ TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
REYHAN ÇALIŞKAN TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
SİNEM ÖZDEMİR TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
KÜBRA CAN TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
ARİFE YALDIZ ŞAHİN TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
FATİH MEHMET İLBASMIŞ TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
CANAN KÖKSAL ŞİRİN TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
ZEHRA İPEK TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
NİDA KÜÇÜK TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
SEMRA TERZİ ÖZKARA TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
SELMA AYDIN TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
HAYDAR SERDAR ACAR TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
FATMA TUNCA TEKNİK PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
AYSEL HENDEKÇİ YARDIMCI PERSONEL BAKTERİYOLOJİ 22752
TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI
Prof. Dr. ÖMER KÜÇÜKBASMACI TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI – UZMAN TÜBERKÜLOZ LAB 22751
NİGAR ÇELİK ÖZER SORUMLU TEKNİK PERSONEL TÜBERKÜLOZ LAB 22753
ABDÜLKERİM SUAT SARIBAŞ (Doç. Dr.) TEKNİK PERSONEL TÜBERKÜLOZ LAB 22753
MİKOLOJİ LABORATUVARI
AYFER TATLI KIRATLI SORUMLU TEKNİK PERSONEL MİKOLOJİ LAB 22916
ZEYNEP YAZGAN TEKNİK PERSONEL MİKOLOJİ LAB 22916
AYŞE SERDA KANTARCIOĞLU TEKNİK PERSONEL MİKOLOJİ LAB
PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
23099
Yrd. Doç. Dr. ERDAL POLAT PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI – TEKNİK DANIŞMAN PARAZİTOLOJİ LAB 22743
GÜLŞAH BEKTAŞ SORUMLU TEKNİK PERSONEL PARAZİTOLOJİ LAB 23015
SEROLOJİ LABORATUVARI
Prof. Dr. BEKİR KOCAZEYBEK SEROLOJİ LABORATUVARI – SORUMLU UZMAN SEROLOJİ LAB 22417
Prof. Dr. HRİSİ BAHAR TOKMAN SEROLOJİ LABORATUVARI – UZMAN SEROLOJİ LAB 23046
PELİN YÜKSEL (Doç. Dr.) SORUMLU TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
MUSTAFA ASLAN (Doç. Dr.) TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
HAKAN YAKAR TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
MUSTAFA ASLAN TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
ŞERİFE BOZYEL TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
HAVA GÜLER TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
FİGAN METE SOLDUK TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
HAVA GÜLER TEKNİK PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
KENAN KOÇ YARDIMCI PERSONEL SEROLOJİ LAB 21651
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Prof. Dr. KENAN MİDİLLİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI – SORUMLU UZMAN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LAB 21505
Doç. Dr. SEVGİ ERGİN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI – TEKNİK DANIŞMAN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LAB 22335
Uzm. PhD. MERT KUŞKUCU MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI – TEKNİK DANIŞMAN MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LAB 22335
PINAR SUSAM KOÇOĞLU SORUMLU TEKNİK PERSONEL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LAB 22335
MUHAMMET AYDIN TEKNİK PERSONEL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LAB 22335
DESTEK BİRİMLER
ERDEM GÜVEN DEPO SOR- YAZI İŞLERİ İDARİ BİRİM 23119
MUSTAFA KIRKAN DEPO SOR- YAZI İŞLERİ İDARİ BİRİM 23101
GÜLTER SÜRMELİ ÖRNEK KABUL / SEKRETERLİK SEKRETERLİK 21993 21823
SATI MEHMET EBREK ÖRNEK KABUL / SEKRETERLİK SEKRETERLİK 21993 21823
FETHİ CÖMERT ÖRNEK KABUL / SEKRETERLİK SEKRETERLİK 21993 21823
ZEYNEP EVCİMEN TEKNİK PERSONEL KAN ALMA 21993 21823
NURAY KÜRK SEKRETERLİK DESTEK BİRİM 21647
ORHAN YATMAZ YARDIMCI PERSONEL DESTEK BİRİM 21647
YILMAZ TAŞDEMİR YARDIMCI PERSONEL DESTEK BİRİM 21647
NİHAT DOĞAN YARDIMCI PERSONEL DESTEK BİRİM 21647
ÜMMÜHAN KIĞILCIM YARDIMCI PERSONEL DESTEK BİRİM 21993
HÜSEYİN YILDIZ TEMİZLİK PERSONELİ TEMİZLİK 21993
BURÇİN ÖZEREN TEMİZLİK PERSONELİ TEMİZLİK 21993

Hizmetler

BİRİMLERE GÖRE ANALİZ LİSTESİ

Bakteriyoloji Test Listesi

Seroloji Test Listesi

Parazitoloji Test Listesi

Mikoloji Test Listesi

Tüberküloz Test Listesi

Moleküler Test Listesi

 

Bilgilendirme

TIBBi MiKROBiYOLOJi LABORATUVARI LABORATUVARI

PANİK DEĞER BİLDİRME TALİMATI

 1. AMAÇ

Hasta güvenliği açısından panik değer bildirimi ve takibinin sağlanmasında gerekli ilkelerin belirlenmesidir.

 

 1. KAPSAM

Bu talimat, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı (CTF SUVAM TML)’nda tespit edilen panik değerlerin bildirimi işlemlerini kapsar.

 1. SORUMLULAR

CTF SUVAM TML sorumlusu, TML sorumlu yardımcıları, laboratuvar birim sorumluları, laboratuvar birim uzmanları, laboratuvar birim teknik danışmanları, laboratuvar teknik personeli ve diğer personel.

 

 1. TANIMLAR

Panik Değer: Çalışılan testlerde, referans aralığı dışında belirlenen ve hasta için riskli olabilecek, yaşamını tehdit edebilecek ve ivedilikle hastanın hekimine/hemşiresine iletilmesi gereken laboratuvar sonuçlarıdır.

ARB: Aside dirençli bakteri.

BOS: Beyin-Omurilik Sıvısı

İKH: İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

 1. UYGULAMA

 

 • CTF SUVAM TML’de panik bildirimi yapılacak testler ve sonuçlar aşağıdaki Panik Değer Tablosu’nda belirtilmiştir:
KOD TESTİN ADI PANİK DEĞER
906020 *Kan Kültürü (her yaşta) Üreme
906160 Mikobakteri kültürü Üreme
906170 Mikobakteri kültürü (otomatize) Üreme
908290 Mikobakteri (PCR) (Sadece Balgam) Pozitif Sonuç
906141 Tbc. arama (ARB) Direkt mikroskobi Pozitif Sonuç
905672 Gaita kültürü (Salmonella-Shigella-Vibrio) Üreme
905780 Campylobacter kültürü Üreme
905870 Gaitada E. histolytica trofozootinin saptanması Pozitif Sonuç
907350 Entamoeba hist. adezin antij.- Dışkı Pozitif Sonuç
905661 Aspirat Kültürü (Perikard, vb) Üreme
906223 Plevral Sıvı Kültürü Üreme
905881 Eklem Sıvısı Kültürü Üreme
906222 Periton Sıvı Kültürü Üreme
906224 Safra Sıvısı Kültürü Üreme
905730 BOS; Kültür Üreme
905760 Boyalı Mikroskobik İnceleme (BOS’un Gram Boyaması) Bakteri Görülmesi
907920 Plasmodium aranması (Kan Yayma) Pozitif Sonuç
906660 Anti HIV (ELISA) Reaktif sonuç
906670 Anti HIV (Kemiluminesans) Reaktif sonuç
907470 HCV (ELISA) Reaktif sonuç
907480 HCV (Kemoluminesans) Reaktif sonuç
907440 HBsAg (ELISA) Pozitif Sonuç
907450 HBsAg (Kemoluminesans) Pozitif Sonuç
906540 Anti HAV IgM (ELISA) Pozitif Sonuç
906570 Anti HBc IgM (ELISA) Pozitif Sonuç
906290 VDRL-RPR Reaktif sonuç
908090 TPHA-sifiliz Pozitif Sonuç
906920 Anti toxoplazma IgM (ELISA)** Pozitif Sonuç
906830 Anti rubella IgM (ELISA)** Pozitif Sonuç
906380 Anti CMV lgM (ELISA)** Pozitif Sonuç
907530 Herpes simpleks tip 1 IgM** Pozitif Sonuç
907570 Herpes simpleks tip 2 IgM** Pozitif Sonuç
** Toxoplasma IgM, Rubella IgM, CMV IgM ve HSV IgM

(0-6 Aylık bebeklerde, Gebelerde ve İmmunsupresif hastalarda ve Transplant alıcılarında)

908070 Toxoplasma IgG avidite Düşük avidite
907220 CMV IgG avidite Düşük avidite
908000 Rubella IgG avidite Düşük avidite
90.873.202 Viral meningoensefalit Etkenleri Paneli (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, Enterovirus) Pozitif Sonuç
90.873.201 Solunum Yolu Viral Etken Paneli (Influenza A ve B virüs)  

 

Pozitif Sonuç

90.871.502 HIV İlaç Direnci Proteaz+RT bölgesinin dizi analizi (Proteaz inhibitörleri) (Viral yükün >1000 kopya/ml olması halinde yapılır) Pozitif Sonuç
90.871.503 HIV İlaç Direnci İntegraz bölgesinin dizi analizi (İntegraz inhibitörleri) (Viral yükün >1000 kopya/ml olması halinde yapılır) Pozitif Sonuç
90.871.403 CMV Virüsü İlaç Direnci-1 (UL-97 Bölgesi analizi) Pozitif Sonuç
90.871.501 CMV Virüsü İlaç Direnci-2 (UL-54 Bölgesi analizi) Pozitif Sonuç
908.290 Tüberküloz PCR Pozitif Sonuç
Hızlı antijen testleri (Criptococcus, Grup B streptekok, H. influenza tip B, N. Menengitidis,str.pneumoniae) Pozitif Sonuç

*: Nozokomiyal infeksiyon düşünülen durumlarda İKH’e bildirilir.

 

 • Panik değerler, yatan hastada ilgili hekime/servis sorumlu hemşiresine, ayaktan hastada poliklinik hemşiresine iletilir. İletilen panik değerlerin, kim tarafından, kime, ne zaman iletildiği “Mikrobiyoloji Panik Değer Bildirim Formu” ile/LİS üzerinde kayıt altına alınır.
 • Tabloda (*) işareti ile belirlenmiş test sonuçlarında, nozokomiyal infeksiyon düşünülüyorsa panik değerler ayrıca “İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi”ne de bildirilir.
 • Aşağıda belirtilen “Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Listesi”nde yer alan sonuçlar ayrıca “Bildirimi Zorunlu Hastalık Bildirim Formu” doldurularak ………ya bildirilerek, arşivlenir.

Bildirimi Zorunlu Hastalık Listesi

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Mikrobiyoloji Panik Değer Bildirim Formu

Bildirimi Zorunlu Hastalık Bildirim Formu

 

Laboratuvar İş Akışı

İÜCTF SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

 

 1. AMAÇ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı (CTF SUVAM TML) İşleyiş Prosedürü’nün amacı aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:

– TML örnek alma biriminde klinik örneklerin usulüne uygun bir şekilde alınmasını sağlamak

– Kliniklerden yetkili kişiler tarafından alınan klinik örneklerin usulüne uygun bir şekilde transferinin sağlanması

– Örnek Kabul Birimi tarafından “Numune Kabul ve Ret Kriterleri Talimatı”na göre klinik örneklerin kabul edilmesi

– Kabul edilen klinik örneklerin alt birimlere (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Seroloji, Mikobakteriyoloji, Moleküler Mikrobiyoloji alt birimleri) transferinin sağlanması

– Örneklerin validasyonu ve verifikasyonu yapılmış doğru ve güncel yöntemler ile analiz edilmelerinin sağlanması

– Analiz sonuçlarının yorumlanması ve onaylanması

– Sonuçların zamanında ilgililere ulaştırılmasının sağlanmasıdır.

 1. KAPSAM

CTF SUVAM TML’larını (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Seroloji, Mikobakteriyoloji, Moleküler Mikrobiyoloji alt birimleri), Örnek Kabul Birimi, Rapor Birimi, Depo, Ofis ve buralarda yapılan işlemleri kapsar.

 1. TANIMLAR

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

LİS: Laboratuvar İşletim Sistemi

DKD: Dış Kalite Değerlendirme

 

SORUMLULAR

CTF SUVAM TML sorumlusu, TML sorumlu yardımcıları, laboratuvar birim sorumluları, laboratuvar birim uzmanları, laboratuvar birim teknik danışmanları, birim depo ve malzeme sorumlusu, laboratuvar teknik personeli ve diğer personel.

 1. UYGULAMALAR

CTF SUVAM TML’de işleyişde yer alan preanalitik, analitik, postanalitik süreçlerde “Laboratuvar Güvenlik Rehberi”ne uygun olarak çalışılır.

 • Preanalitik İşlemler
  • CTF SUVAM TML kesintisiz hizmet verir. Mesai saatleri içinde çalışılan rutin testler ve laboratuvarlara örneklerin kabul saatleri “TML Test Rehberi”nde verilmiştir. Ayrıca hafta içi 16:00’dan sonra, hafta sonu ve tatil günlerinde çalışılan testler de “TML Test Rehberi”nde belirtilmiştir.
  • CTF SUVAM TML’den tetkik isteği, HBYS üzerinden yapılır.
  • Yatan Hasta örnekleri ilgili birimde, ilgili hekim ya da hemşire tarafından “Mikrobiyoloji Örneklerinin Alınması Talimatı”na uygun şekilde alınır, ilgili kliniğin bu işle görevlendirilmiş personeli tarafından “Örnek Transfer Talimatı” uyarınca Örnek Kabul Birimi’ne ulaştırılır. Örnek, “Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Numune Kabul ve Ret Kriterleri Talimatı”na uygun ise işleme alınır, eğer uygun değil ise gönderen birim veya kişiye bu durumun bildirimi HBYS üzerinden ve/veya kayıt altına alınarak sözlü şekilde yapılarak uygun olan yeni örneğin temini sağlanır.
  • Ayaktan hastaların örnekleri, örnek alma biriminde görevli personel tarafından “Mikrobiyoloji Örneklerinin Alınması Talimatı”na uygun şekilde alınarak görevli personel tarafından “Örnek Transfer Talimatı”na uygun şekilde örnek kabul birimine ulaştırılır.
  • Yatan ve poliklinik takipli hastaların test sonuçları ilgili hekim tarafından HBYS üzerinden görülebilmektedir. Eğer hasta ayaktan poliklinik veya taburcu edilmiş hasta ise test sonuçlarına iki şekilde ulaşabilir. Birincisi, sonucu doğrudan hasta veya yakını CTF SUVAM TML Hasta Sonuç Rapor Alma Birimi’nden alabilir. İkincisi, sonuçlara on-line olarak da erişebilmektedir. Bu işlem için; TC kimlik numarası ve “Rapor Alma Kartı” üzerinde yazılı barkod numarasını girerek http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr adresinden alabilmektedir.
  • CTF SUVAM TML Örnek Kabul Birimi’nde; örnekler barkodları okutularak kabul edilir. Kabulü yapılmış örnekler laboratuvar örnek transfer personeli tarafından ilgili alt birimlere analiz edilmek üzere dağıtılır. Alt birimlerde teslim alınan örneğin bu birim içinde örnek kabulü barkod okuyucu ile ayrıca yapılır. Eğer varsa laboratuvar alt birimindeki “Laboratuvar Kayıt Defteri”ne kaydedilir.
  • Gelen örnekler Test Çalışma Talimatı’na uygun olarak eğer aynı gün çalışılması gerekiyorsa aynı gün çalışılır. Aynı gün içinde çalışılmayacak örnekler (saat 16:00’dan sonra, tatil günlerinde gelen örnekler vb.) “Mikrobiyolojik Örnek Saklama Talimatı”na uygun olarak saklanır.
  • TML’de çalışılan tüm testlerde test hazırlık aşaması ve testin yapılışı ilgili “Test Çalışma Talimatları”nda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.
 1. a) Dış Kalite Kontrol:

Dış kalite kontrol sistemine dahil olan testlerde “TML İç ve Dış Kalite Kontrol Talimatı” uyarınca, dahil olunan programın gerektirdiği sıklıkta örnekler çalışılarak dış kalite kontrol sonuçları ilgili laboratuvar birim sorumlusu ve merkez laboratuvar sorumlu su (kalite birim sorumlusu) tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar değerlendirilmek üzere ilgili program yöneticisine iletilir. Gelen DKD sonuçları yine laboratuvar birim sorumlusu ve kalite birim sorumlusu tarafından değerlendirilir. Eğer uygun olmayan sonuçlar mevcut ise düzeltici önleyici faaliyetler birlikte planlanır.

 1. b) İç Kalite Kontrol: İç kalite kontroller de aynı talimat uyarınca gerçekleştirilir.
 • Laboratuvarda bulunan demirbaşa kayıtlı tüm cihaz, donanım ve ekipmanın kayıt ve zimmet işlemleri “Hastane Envanter Listesi”nde yer alır ve kayıtları Taşınır Mal Yönetimi Birimi tarafından tutulur. Bunun dışında, laboratuvarda bulunan tüm cihazlar için ayrıca bir “Laboratuvar Cihazları Envanter Listesi” ve laboratuvar envanterinden düşürülen cihazlar için de “Laboratuvar Envanterinden Düşürülen Cihazlar Listesi” bulunmaktadır. Bu listelerde kit karşılığı kurulan/demonte edilen cihazlar ve bunlara ait aksesuar/yardımcı ekipmanlar da yer alır. Cihazların envanter listesine işlenmesi ve düşürülmesi “Kit Karşılığı Cihaz Teslim Formu” ve Kit Karşılığı Cihaz Demontaj Formu” esas alınarak yapılır. Envanter listesinde yer alan cihazların takibi “Laboratuvar Cihazları Bakım ve Kalibrasyon Prosedürü” ne göre yapılır. Cihazların bakım ve kalibrasyonlarına ilişkin kayıtlar cihaz dosyalarında saklanır.
 • CTF SUVAM TML’de kullanılan tüm cihazlar “Cihaz Kullanım Talimatları” uyarınca kullanılır.
 1. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Birimi tarafından kalibrasyonu yapılabilen

demirbaş cihazların bakım ve kalibrasyonları TML sorumlusu ile koordine edilerek belirli periyotlarda İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Birimi tarafından yapılır.

 1. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Birimi tarafından kalibrasyonu yapılamayan

demirbaş cihazların bakım ve kalibrasyonları için CTF Hastane Müdürlüğü’nden bu cihazlar için yetkili servisler ile sözleşme yapılması için talep edilir.

 1. C) Kit karşılığı sözleşme ile alınmış cihazların bakım ve kalibrasyonları ise kalibrasyon zamanı geldiğinde ilgili laboratuvar birim sorumlusunun firmadan talebi ve CTF Hastane Müdürlüğü’nün takip ve kontrolünde ilgili firmalar tarafından planlanır ve gerçekleştirilir.
  • Kültür ekimleri ve bakteri identifikasyonu için gerekli besiyerleri, boya ve çözeltiler “Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Rehberi” ve “Klinik Mikrobiyolojik Tanı Kitabı”’nda belirtilen talimatlara uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan her tertip besiyeri, kullanıma uygunluk açısından “Referans Materyal Listesi”’nde yer alan standart kalite kontrol suşu/serumu/materyali ile kontrol edildikten sonra kullanıma sunulur.
  • Moleküler yöntemler ile yapılan testler için gelen örnekler önce “Moleküler yöntemler için Örneklerin Hazırlanması ve Saklanması Talimatı”na uygun olarak hazırlanır ve çalışılıncaya kadar “Mikrobiyolojik Örnek Saklama Talimatı”na uygun olarak saklanır.
  • Kullanılacak kit ve sarf malzemelerin miadı ve miktarı periyodik olarak “Laboratuvar Malzemelerinin Temini ve Stok Yönetimi Prosedürü” uyarınca kontrol edilir.
  • Tüm laboratuvar teknik alanlarının ve depoların sıcaklık-nem takibi günlük olarak yapılır ve Ortam Sıcaklık ve Nem Takip Formu’nda kayıt altına alınır.
 • Analitik İşlemler:
  • Laboratuvara ulaşan tüm örnekler ilgili personel tarafından “Örnek Kabul Red Talimatı”na göre değerlendirilerek kabul ya da reddedilir. Örnek reddinin yoğun olarak yaşandığı servislerde nedene yönelik iyileştirme çalışmaları yapılır.
  • Çalışılması uygun görülen tüm örnekler ilgili “Test Çalışma Talimatlarında belirtilen şekilde çalışılır.
 • Post-analitik işlemler
  • Sonuçlanan tüm testler önce ilgili laboratuvar teknik personeli, ardından mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Uyumsuz ya da hatalı olduğu düşünülen testler tekrar çalışılır.
  • Hasta test sonuçlarında; kendi içinde uyumsuz sonuçlar ya da kritik değerler saptandığında testi çalışan laboratuvar teknik personeli en kısa sürede ilgili uzmanı uyarır. Hastanın önceki sonuçlarıyla uyumsuz sonuçlar tespit edildiğinde gerekirse hastadan yeniden örnek alınarak test tekrarlanabilir.
  • İşlemi biten örneklerin sonuçları otomatize sistemlerde doğrudan LİS’e aktarılır, manuel testlerin sonuçları ise ilgili teknisyen tarafından HBYS’e/LİS’e aktarılır ve uzman tarafından onaylandıktan sonra raporlanır.
  • Testlerin sonuçlanma süreleri “TML Test Rehberi”nde belirtilmiştir. Hastalar veya hekimleri test raporlarını 1.5’de tarif edildiği şekilde alabilirler.
  • “Panik Değer Listesi”nde yer alan sonuçlar tespit edildiğinde “Panik Değer Bildirim Talimatı” uyarınca; panik değeri bildirmekle yükümlü laboratuvar birim teknik sorumlusu veya laboratuvar sorumlu uzmanı (ları) tarafından öncelikle HBYS üzerinden bildirimi yapılır. Gerektiğinde ise uzman görüşü alınarak yatan hastalarda ilgili klinik hemşiresi ya da hekimi, ayaktan hastalarda hastanın kendisi ya da yakını telefonla bilgilendirilir. Hasta ya da yakını bilgilendirilirken doğrudan sonuç söylenmez, hasta kuruma davet edilir.
  • Çalışılan örnekler “Mikrobiyolojik Örnek Saklama Talimatı”na uygun olarak saklanır.
  • TMKL’de üretilen tüm atıklar “Atık Yönetim Prosedürü”/“Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı” uyarınca ayrıştırılır ve uzaklaştırılır.
 1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
  • TML Test Rehberi
  • Laboratuvar Güvenlik Rehberi
  • Mikrobiyoloji Örneklerinin Alınması Talimatı
  • Örnek Transfer Talimatı
  • Mikrobiyolojik Örnek Saklama Talimatı
  • Test Çalışma Talimatları = Örnek İnceleme Talimatı”(test – kültür ?) ”(Parazitolojik, mikolojik, bakteriyolojik, serolojik)
  • TMKL İç ve Dış Kalite Kontrol Talimatı
  • Cihaz Kullanım Talimatları
  • Besiyeri Hazırlama Talimatı
  • PCR Örnek Hazırlama ve Saklama Talimatı (test rehberi)
  • Örnek Kabul Red Talimatı
  • Örnek Ekim Talimatı
  • Preparat Boyama Talimatı
  • Bakteri İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılık Testi Talimatı
  • Panik Değer Listesi
  • Panik Değer Bildirim Talimatı
  • Laboratuvar Cihazları Envanter Listesi

Ortam Sıcaklık ve Nem Takip Formu

 

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

 • Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. 1. Baskı, 1992
 • C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı Rehberi, 2014 – Ankara. 1. Baskı.
 • Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberleri. KLİMUD, 2015, Ankara

 

 

 

Duyuru

 

Lab. Sonuçları
ctf-lab-sonucSonuç almak için; TC Kimlik Numaranızı ve laboratuvarmızdan verilen “Rapor Alma Kartı”nda yer alan “Barkod Numarası”nı girerek sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

Adres: 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü Acil Servis Binası, 1. Kat, Kocamustafapaşa, Fatih- İstanbul

Telefon: +90 (212) 414 30 00 (Dahili:21993)

1mik-hatita

    2mik-hatita

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved