Aralık 2013

Epikriz Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Adı soyadı Yaşı, cinsiyeti, protokol no’su Şikâyeti, hikâyesi Ön tanısı Hasta yattıysa yatış tarihi Muayene bilgileri İlk tetkik sonuçları Yapılan ameliyatlar ve tarihleri Konsültasyon istendiyse bölümleri ve sonuçları Yapılan özel tetkiklerin gerekçeleri ve…

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Sağlık Uygulama Tebliğinin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere…

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Versiyon 10 (ICD-10)

ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası sınıflama ölçümüdür. Uluslararası Hastalık Sınıflaması (UHS)‘nın kısaltmasıdır. Bilinen hastalık ve yaralanmaların çok ayrıntılı tanımlanması ile oluşturulur. Dünya Sağlık…

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar. Haklarınız: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde size mümkün olan en…

E-Reçete Kullanım Kılavuzu

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullanımı mecbur olacak E-Reçete Uygulaması için hazırlanan kılavuza ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız. Hastane Otomasyon Programı e-Reçete Kullanım Rehberi

Kimler Kan Verebilir?

Yaş: 18–65 yaş arası her sağlıklı erişkin kan verebilir. Sıklık: Erkekler, en sık 2 ayda bir; kadınlar ise, en sık 3 ayda bir olmak üzere ve yılda toplam 3–4 üniteyi geçmemek koşuluyla kan verebilirler. Vücut…

Kan Bağışı Nasıl Yapılır?

1. Kayıt: Kan merkezimize gelen kayıtlı donörler ya da donör adayları için ilk işlem, bilgisayar ortamında kayıtlarının alınmasıdır. Burada sizden kimlik bilgileri, adres ve telefon alınmaktadır. 2. Donör Sorgulama Formunun Doldurulması: Donör formunun doldurulması, kan…

Radyoloji Rapor Sorgulama

İlaç Raporu Sorgulama

Patoloji Raporu Sorgulama

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi © 2018 All Rights Reserved