Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol

Editörler: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Gökhan Aygün

Ocak 2008

İçindekiler

Hastane Enfeksiyonları: Türkiye Verileri | M. Ertek (s. 9-14 )

Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi | A. N. Yalçın (s. 15-22 )

Hastane Enfeksiyonları: Sorunlar, Yeni Hedefler, Hukuki Sorumluluk | R. Öztürk (s. 23-29 )

Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi | Ö. Ergönül (s. 31-41 )

Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı | S. Erol (s. 43-51 )

Hastane Salgınlarının İncelenmesi | Y. Çetinkaya Şardan (s. 53-62 )

Salgın İnceleme Örneği | Y. Çetinkaya Şardan (s. 63-70 )

Hastane Enfeksiyonları Önlenmesi ve Kontrolünün Olmazsa Olmazı: El Yıkama | S. Gencer (s. 71-78 )

Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü | G. Aygün (s. 79-88 )

Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi ve Kontrolü | N. Saltoğlu (s. 89-103 )

Yanık Enfeksiyonları | O. Öncü (s. 105-119 )

Diyaliz Hastalarının Nozokomiyal Enfeksiyon Kontrolü | E. Parlar (s. 121-129 )

Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların Önlenmesi | P. Aygün (s. 131-136 )

Yenidoğan Yoğun Bakım Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol | Y. Perk (s. 137-141 )

Hastanelerde Dezenfeksiyon: Kullanım esasları, Yapılan Hatalar | M. Samastı (s. 143-168 )

Sterilizasyonun Kontrolü | D. Zenciroğlu (s. 169-180 )

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma | N. Tayran (s. 181-192 )

Perioperatif Antibiyotik Proflaksisi | H. Kalafat (s. 193-206 )

Hastane Enfeksiyonları Kontrolünde Mikrobiyoloji Laboratuvarı | G. Aygün (s. 207-212 )

İzolasyon Önlemleri, Çok İlaca Dirençli Bakteri Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü | M. Yılmaz (s. 213-219 )

Hastane Enfeksiyonlarından Korunmada Brimlerin Yapılanma , Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon Esasları | S. Alan (s. 221-237 )

Bağışıklığı Baskılanmış Hastaların, Hastane Enfeksiyonlarından Korunması | C. Ar (s. 239-253 )

Sağlık Çalışanlarının Hastane Enfeksiyonlarından Korunması | R. Özaras (s. 255-257 )

Talimat Hazırlama Esasları | G. Kaçar (s. 259-261 )

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved