Fakültemiz 2016-2018 Dönemi Program Öğrenci Temsilci Seçim Adayları ve Tarihi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ’ne göre Fakültemizde 2016-2018 dönemi için Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarımız öğrenci temsilcisi seçimi 1 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecektir.

Öğrenci temsilciliği adayı olmak isteyen öğrencilerimizin 26 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar İngilizce Tıp Öğrenci işlerine bir dilekçe ile başvuruları gerekmektedir.

 

Program öğrencisi seçimi yeri

İngilizce Tıp Binası giriş katı.

 

Program öğrencisi seçimi tarih ve saati

Birinci tur seçim: 1 Kasım 2016 saat 08:30-10:30 (%60 katılma gereklidir)

İkinci tur seçim: 1 Kasım 2016 saat 10:30-12:30 (%50 katılma gereklidir)

Üçüncü tur seçim: 1 Kasım 2016 saat 13:30-15:30 (katılma şartı aranmaz)

 

İlgili mevzuat: http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/o%C4%9Frencikonseyiy%C3%B6nergesi14.11.2013.pdf

temsilci_aday_2016_2018

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved