Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 3 Boyutlu Yazıcı Dönemi!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uygulamalı derslerin artık, 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş eğitim materyalleri ile yapılması planlanmakta. Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminin desteği ile Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Sinan CELAYİR ‘in yöneticiliğinde ‘’Çocuk Cerrahi Eğitiminde 3 Boyutlu Eğitim Modellerinin Kullanılmasının Başarı ve Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Prospektif Çalışma’’ başlıklı proje, Uzm. Dr. Şenol Emre ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Batuhan YOLCU tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında çocuk cerrahisine özgü doğumsal hastalıkların modelleri bilgisayar ortamında tasarlanarak, 3 boyutlu yazıcıda basılıp öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır. Ayrıca, bu proje kapsamında öğrencilerimizin başarı düzeyleri ve ders ile ilgili memnuniyetleri de irdelenecektir.

3 boyutlu yazıcı teknolojisinin eğitim modellerinde kullanılması, branşa özgü hastalıklar o branşın uzman hekimlerince tasarlandığı için özgün ve düşük maliyetli görsel materyaller oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Çocuk Cerrahisi alanında ilk kez uygulanan bu çalışma daha proje aşamasındayken Çocuk Cerrahisi dergisinde yayın olarak yer almıştır. Ayrıca proje için tasarlanan eğitim modellerinin sergilenmesi için Batuhan YOLCU tarafından bir model standı geliştirilmiştir. Bu stand için patent başvurusuna hazırlanılmaktadır. Tüm projenin önemli çıktılarından biri öğrencileri benzer konularda motive etmek ve birlikte bilimsel çalışmalara da yönlendirmektir. Bu proje ile ilgili Fakültemiz Dekanlığı’na ön sunum yapılmış olup, öğrenci odaklı yeni projeler yapılması planlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved