Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü İlk Dersini Yaptı | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü İlk Dersini Yaptı

Günümüzün en önemli bilimsel çalışma alanlarından biri olan “Nörobilim”, bu konu ile ilgilenen öğrencilerimizi bir öğrenci kulübü çatısında topladı. 1 Ocak 2018 tarhinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Ünitesi eş-sorumlusu Doç. Dr. Duygu Gezen-Ak’ın danışmanlığında   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı öğrencileri Mert Karabacak, Kerim Kızıltan, Ebru Özbezen, Murat Ünal ve diğer kurucu üyeler tarafından kurulan öğrenci kulübümüz ilk dersi olan “Nörobilime Giriş I” dersini  yine aynı anabilim dalında ve ünitede görev yapan Doç. Dr. Erdinç Dursun ile gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu ilk derste çevre üniversitelerin tıp fakültelerinden ve üniversitemizin farklı fakültelerinden gelen öğrencilerin de bulunması ilginin ne denli yoğun olduğunu gözler önüne serdi. İkinci ders olan “Nörobilime Giriş II- Nörodejenerasyonun Moleküler Mekanizmaları” dersi 15 Mart 2018 tarihinde saat 17.00’de İngilizce Tıp Konferans Salonu’nda Doç. Dr. Duygu Gezen-Ak tarafından verilecektir. İlgilenen öğrencilerin ve asistanların  kulüp, dersler ve staj programları ile ilgili bilgilere kulübün web sayfasından (https://www.cerrahpasanorobilim.com/ ) ulaşması mümkündür.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved