Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Prof. Dr. Bekir Sami KOCAZEYBEK
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜKBASMACI
Prof. Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ
Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ
Prof. Dr. Hrısi BAHAR TOKMAN
Prof. Dr. Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR
Prof. Dr. Sevgi ERGİN
Doç. Dr. Erdal POLAT
Öğr.Gör.Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU
Yan Dal Uz.Öğr.Dr. Yeşim TOK
Uz. Öğr. Dr. Hikmet Nilşen GÜNEY
Uz.Öğr.Dr. Seher AKKUŞ
Uz.Öğr.Dr. Mehrdad ATAEİ
Uz.Öğr.Dr. Yeşim ÖZTÜRK BAKAR
Uz.Öğr.Dr. Münevver SADUNOĞLU GÜLER
Uz.Öğr.Dr. Noorabdullah HUSSEİN
Uz.Öğr.Dr. Hanife TUTAN
Uz.Öğr.Dr. Görkem Emre ÖZ
Uz.Öğr.Dr. Merve CİHAN
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 5. Kat

Telefon: +90 (212) 414 30 77

E-posta: ctfmikro@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved