Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Prof. Dr. Bekir Sami KOCAZEYBEK
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜKBASMACI
Prof. Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ
Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ
Prof. Dr. Hrısi BAHAR TOKMAN
Prof. Dr. Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR
Doç. Dr. Sevgi ERGİN
Yrd. Doç. Dr. Erdal POLAT
Uzman Mert Ahmet KUŞKUCU
Uz. Dr. Gülşah Ece ÖZDEMİR
Uz.Dr. Esma AKKOYUN BİLGİ
Uz.Dr. Sema TURAN UZUNTAŞ
Uz.Dr. Uğur DEMİRPEK
Uz. Öğr. Dr. Hikmet Nilşen GÜNEY
Uz. Öğr. Dr. Elvin PAZAR YILDIRIM
Uz.Öğr.Dr. Seher AKKUŞ
Uz.Öğr.Dr. Mehrdad ATAEİ
Uz.Öğr.Dr. Yeşim ÖZTÜRK BAKAR
Uz.Öğr.Dr. Münevver SADUNOĞLU GÜNER
Uz.Öğr.Dr. Noorabdullah HUSSEİN
Uz.Öğr.Dr. Hanife TUTAN
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 5. Kat

Telefon: +90 (212) 414 30 77

E-posta: ctfmikro@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2017 All Rights Reserved