Biyofizik Anabilim Dalı

Tanıtım

İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALININ KURULUŞU VE GELİŞİMİ

 

Prof.Dr. Meliha Terzioğlu’nun girişimi ve ve bu girişimi destekleyen Prof.Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof.Dr. Ayhan Songar, Prof.Dr. İrfan Urgancıoğlu ve diğer bazı hocaların müşterek önerileri üzerine 1964 yılında yürürlüğe giren Tıp Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği’nde Biyofizik Dersi Öğretim Programına alınmış ve 4 Kasım 1965’de öğretime başlamıştır.

7 Mart 1966 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosunun 27. Toplantısında Biyofizik Kürsüsü’nün kuruluşu kabul edilmiş ve kürsü başkanlığı Prof.Dr. Meliha Terzioğlu tarafından vekâleten yürütülmüştür.

27 Temmuz 1967 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senato’sunun kararı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluşu onaylandıktan sonra Fizyoloji ve Biyofizik Kürsüleri birleştirilerek Fizyoloji ve Biyofizik Kürsüsü adını almış ve başkanlığına Prof.Dr. Meliha Terzioğlu atanmıştır. Bu kuruluştan sonra bir yıl süreyle İstanbul Üniversitesi merkez binasında İstanbul Tıp Fakültesi’nin Fizyoloji Kürsüsü ile birlikte aynı yerde faaliyetlerine devam etmişlerdir. Nihayet 1968 Eylül ayında Cerrahpaşa’ya taşınarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler binasında kendisine ayrılan kısımda faaliyetini sürdürmüştür.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun (6 Kasım 1981) yürürlüğe girmesinden sonra 1982 yılında Biyofizik, Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı Bilim Dalı olmuştur. 1987 yılına kadar başkanlığını Doç.Dr. Sinan Önen yürütmüştür.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Bilim Dalları başkanlarının Yüksek Öğretim Kurulu’na yaptıkları müşterek önerileri ve girişimleri sonucunda; 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d, 2. Maddesi uyarınca 15 Temmuz 1987 tarihinde Biyofizik Bilim Dalının Anabilim Dalına dönüştürülmesi uygun görülmüştür. Bu tarihte Anabilim Dalı Başkanlığına atanan Prof. Dr. Sinan Önen bu görevini 1996 Temmuz’una kadar sürdürmüştür..

3 Mart 1983 tarihinde İ.Ü. Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Lisansüstü Eğitim Programında Biyofizik sadece Yüksek Lisans programı ile yer almakta iken her iki Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlarının başvuruları üzerine; Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 2 Mayıs 1988 tarihli toplantısında Enstitü bünyesinde Biyofizik Anabilim Dalında Doktora Programının açılması uygun görülmüştür.

9 Ağustos 1996 tarihinden itibaren  Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlıklarına  Prof.Dr. Şefik Dursun,  Prof. Dr. Bora Barutçu, Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu ve  tekrar Prof. Dr. Bora Barutçu  seçilmişlerdir.

Biyofizik Ana Bilim Dalı kuruluşundan bu yana Lisans/Lisansüstü teorik/pratik eğitim/öğretimine ve  rutin hasta hizmeti vermeye devam etmektedir.

Öğretim Üyeleri
Unvan İsim
Prof. Dr. Ümit Bora BARUTÇU
Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR
Prof. Dr. Şerife Selmin TOPLAN
Prof. Dr. Alev Meltem ERCAN
Prof. Dr. Derviş ÖZÇELİK
Prof. Dr. Handan TUNCEL
Prof. Dr. Semra ÖZDEMİR
Araş. Gör.Dr. Nural PASTACI ÖZSOBACI
Araş. Gör.Dr. Devrim SARİBAL KANBER
Araş. Gör.Dr. Bahar ÖZTÜRK KURT
Araş. Gör.Dr. Yavuz ABBAK
Araş. Gör. Duygu TARHAN
Kitaplar

Biyofizik Uygulama Kitabı 

00-icindekiler-pdf
001-biyofizik-ic-kapak-pdf

001-vucut-sivilari-canli-yapinin-biyofiziksel-o
002-asit-baz-dengenin-duzenlenmesi-pdf
003-hucre-membran-biyofizigi-pdf
004-molekuler-biyofizige-giris-pdf
005-hucrenin-cogalmasi-ve-farklilasiminin-biyof
006-proteinlerin-fonksiyonel-yapisi-ve-biyofizi
007-dolasim-biyofizigi-pdf
008-hemoreoloji-pdf
009-elektrik-akimlarinin-doku-uzerine-etkileri-pdf
010-noniyonizan-radyasyonun-biyolojik-etkileri-pdf
011-iyonizan-radyasyonun-biyolojik-etkileri-pdf
012-radyasyonun-molekuler-duzeydeki-etkisi-pdf
013-sinaptik-ileti-biyofizigi-pdf
014-sinaptik-potansiyeller-pdf
015-kas-kasilmasinin-biyofizigi-pdf
016-goruntuleme-yontemleri-pdf
017-biyomekanik-ve-doku-mekanigi-pdf
018-termodinamik-prensiplerin-biyofizigi-pdf
019-nanoteknoloji-pdf
020-English Basic Biophysics
021-English biophysics
022-English Biophysics Cover
023-English basic biophysics cover

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 7. Kat

Telefon: +90 (212) 414 30 69

E-posta: ctfbiofiz@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved