Anatomi Anabilim Dalı

Tanıtım

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü, Fakülte Genel Kurulu’nun 1967 yılındaki ilk toplantısında resmen kurulmuş ve başkanlığına gönüllü olan Prof. Dr. Orhan Kuran getirilmiştir. Kürsünün ilk asistanı 1968’de kadroya alınan Dr. Şevket Selvili’dir. 1969’da Cerrahpaşa Hastanesi’ne taşınan kürsü, burada kliniksiz kürsülere ayrılan Ftizyoloji Binası’nın zemin ve birinci katında hizmete girmiş ve buradaki ilk eğitim-öğretim yılında kadroya demonstratör asistan olarak Stj. Dr. Feridun Vural ile Stj. Dr. Uluğ Eldegez katılmışlardır. 1970 yılında asistan Dr. Metin Toprak ve öğretim görevlisi Op. Dr. Orhan Özay göreve başlamışlardır. Kürsünün ilk sekreteri Ülkü Özşirin, ilk hizmetlisi Müseyyip Demirli’dir.
Anatomi Kürsüsü 1976 yılında “Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü” adını almıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kurulduğu tarihten sonra Ftizyoloji Binası’nda hizmet veren kürsü 1979 yılında, yapımı tamamlanan ve fakültenin güneybatısında yer alan yeni Temel Bilimler Binası’na taşınmış ve buradaki iki kata yerleşmiştir. 1981 yılına dek “Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü” olarak hizmet veren kürsü, üniversite kürsülerinin yeniden yapılanması ile ilgili YÖK yasası gereğince 1981 yılında “Anatomi Bilim Dalı” adını almış ve Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı ile birlikte Morfoloji Anabilim Dalı’nı oluşturmuştur. 1993 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile Morfoloji Anabilim Dalı kaldırılmış, Anatomi Bilim Dalı ile Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı yeniden ayrı anabilim dalları olmuştur. İki yıla yakın bir süre onarım gören Anatomi Anabilim Dalı kullanım alanı, daha önce kullanılmayan bodrum katının da anabilim dalına eklenmesi ile 2002 yılında üç kata çıkmıştır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü kuruluşundan sonra iki yıl kadar İ.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü ile birlikte İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki merkez binasında eğitimini sürdürmüştür. Cerrahpaşa’daki ilk anatomi dersi 1969’da verilmiş, ilk anatomi disseksiyon çalışması 1970’te kürsünün disseksiyon salonlarında başlamıştır. O dönemde tıp eğitimine yönelik kadavra çalışmaları tek salonda, 12 kadavra üzerinde, haftanın beş günü ikişer saat olarak yapılmıştır.
Anatomi Kürsüsü’nün 1976’da “Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü” adını alması ile Türkiye’de ilk kez klinik anatomi dersleri verilmeye başlanmıştır. 1981 yılında Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü Morfoloji Anabilim Dalı’na bağlı bir bilim dalı olduktan sonra kaldırılan klinik anatomi dersleri 2000-2001 eğitim-öğretim yılı ile birlikte tekrar yürürlüğe konmuştur.
1979 yılında Temel Bilimler Binası’ndaki yeni Anatomi bölümündeki üç adet disseksiyon salonunda yetmiş kadavra masası ve elli kadavra kapasiteli iki adet soğuk oda, sekiz ayrı kadavra havuzu oluşturulmuştur.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Trakya ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültelerinin anatomi anabilim dallarının  kuruluşuna çekirdek oluşturmuş ve özellikle İstanbul’da anatomi eğitiminin verildiği fakülte ve yüksek okulların çoğunun eğitimini üstlenmiştir. Örneğin, Doç. Dr. Feridun Vural 1982’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve buradaki Morfoloji Anabilim Dalı’nın kuruluşunda bulunmuş, dört yıl süre ile aynı fakültenin Morfoloji Anabilim Dalı başkanlığı ve Anatomi Bilim Dalı başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi’nde Dr. Atilla Müftüoğlu, burada yeni kurulmuş olan anatomi bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş ve anatomi eğitimini yürütmüştür (1982-1983). Prof. Dr. Recep Mesut 1980-1983 yıllarında Edirne Tıp Fakültesi kadrosunda uzman olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü’nde görev yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde önce Morfoloji Anabilim Dalı ve sonra da Anatomi Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini ve 1993-1996 arasında aynı fakültenin dekanlık görevini yürütmüştür.
1997 yılından itibaren çeşitli kinik dallar ile yurtdışı merkezlerde işbirliği yapılarak mezuniyet sonrası eğitim kursları düzenlenmiştir. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen kadavra uygulamalı temporal kemik cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi,  beyin cerrahisi, el ve flep cerrahisi kursları Türkiye çapında ilgi görmüştür.
2002’de yenilenen disseksiyon laboratuarları, yeniden inşa edilen kadavra ilaçlama ve saklama birimleri ile birlikte çağdaş bir altyapıya kavuşturulmuştur. Anabilim dalının kendi yürüttüğü eğitim ve araştırmalarda 40 yıl boyunca beş yüzden fazla kadavra disseksiyonu gerçekleştirilirken, Türkiye genelinde tıp fakültelerinin çoğuna üç yüzün üzerinde kadavra sağlanmıştır.
2002-2005 yılları arasında Akupunktur Uygulama ve Araştırma Birimi kurularak faaliyetini sürdürmüştür. Kurs düzenleyerek Sağlık Bakanlığı’nca  geçerli sertifika vermiştir.

Öğretim Üye ve Yard.
Unvan İsim
Prof. Dr. Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM
Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM
Prof. Dr. Kaya ÖZKUŞ
Prof. Dr. Ayşe Derya ERTEM
Prof. Dr. Yusuf Zeki YILDIZ
Prof. Dr. Ali İhsan SOYLUOĞLU
Prof. Dr. Şükrü Turan PEŞTEMALCİ
Prof. Dr. Mahmut Ercan TANYELİ
Prof. Dr. Tania MARUR
Prof. Dr. Mehmet Selman DEMİRCİ
Doç. Dr. Mehmet ÜZEL
Uzman Tabip Ahmet ERTAŞ
Araş.Gör.Dr. Zennure ADIGÜZEL
Uz.Öğr.Dr. Ömer Alp TAŞTAN
Uz.Öğr.Dr. Özge Irmak YILDIRIM
Personel

Yılmaz UYUSUN
Kadir KOCAOĞLU
Pelin ARI
Züleyha COŞKUN
Hatice TEMİZ
Mehmet COŞKUN

Diğer Okullar

Ders Verdiğimiz Diğer Okullar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Bölümü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Doktora Programı
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Yüksek Lisans Programı
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp Tarihi Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi — Kazakistan

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Radyoterapi Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi Programı

İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü – Kıbrıs

Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Travnik Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü – Travnik, Bosna-Hersek
Travnik Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü – Travnik, Bosna-Hersek

Riga Stradina Üniversitesi

Öğrenciler
Kurslar

Yaklaşan Kurslarımız

IX. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (8-9 Ekim 2016)
ISMISS kursu (16-17 Nisan 2016)
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu (19-20 Mart 2016)
VIII. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (12-13 Mart 2016)
Hipofiz Cerrahisi Kursu (11 Mart 2016)

Geçmiş Kurslarımız

TEOSYAL RHA Dinamik Dolgu Kadavra Kursu (14.12.2015)

ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery) Turkey (7-8 Kasım 2015)

VII. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (3-4 Ekim 2015)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (6 Haziran 2015)

VI. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (14-15 Mart 2015)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (7 Haziran 2014)

World Congress of WFMISS İstanbul combined with 7th Turkmiss Meeting & Pre-congress Cadaver Workshops (9 Nisan 2014)

V. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (1-2 Nisan 2014)

Pediyatrik Rejyonal Workshop (27-28 Şubat 2014)

IV. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (6-7 Aralık 2013)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (6-8 Haziran 2013)

III. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (25-26 Ocak 2013)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (7-8 Aralık 2012)

IX. Prof. Dr. Feyyaz Berkay Günleri, Perkütan Hidrodiskektomi Kadavra Kursu (30 Kasım 2012)

Ekstremite Rekonstrüksiyon Okulu 2. Deformite Eğitim Toplantısı (18-21 Ekim 2012)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (1-2 Haziran 2012)

II. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (Politzer Society onaylı) (13-14 Nisan 2012)

Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (7-8 Ekim 2011)

Sertifikalı Akupunktur Eğitimi (5 Temmuz 2005)

El ve El Bileği Mezuniyet Sonrası Eğitim ve Disseksiyon Kursu (1-2 Eylül 2001)

Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi Mezuniuet Sonrası Eğitim Kursu ve Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (24-26 Kasım 1999)

İnsüler-Hipokampal Bölge Anatomisi ve Epilepsi Cerrahisi (11-12 Kasım 1999)

Beden Bağışı

Kadavrasız bir tıp ve anatomi eğitimi düşünülemez!

Günümüzde tıp eğitiminin amacı insan sağlığını korumak ve bozulduğunda düzeltmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip hekimler yetiştirmektir. İnsan yaşamı ile doğrudan ilişkili olan bu mesleğin eğitimi de taşıdığı sorumluluk nedeniyle çok önemlidir. Meslek hayatına atıldığında sürekli insan ile uğraşacak olan tüm hekim adaylarının insan bedeninin yapısını iyi bilmeleri ise iyi bir tıp eğitiminin en önemli gereklerinden birisidir. İnsan bedeninin yapısını öğrenmek ve tanımak sadece tıp öğrencileri için değil, mezun olduktan sonra herhangi bir uzmanlık dalında eğitim alan hekimler için de çok önemlidir.
Günümüzde insan bedeninin yapısının öğretilmesinde ve öğrenilmesinde yazılı ve görsel çok sayıda malzeme olmasına karşın hiçbiri gerçek bir insan bedeninin yerini tutamamaktadır. Tıp fakültelerinin anatomi anabilim dallarındaki insan bedenleri öncelikle mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde kullanılmakla beraber, buna ek olarak bilimsel çalışmaların yapılması veya yeni bulunan bazı uygulama tekniklerinin uygunluğunun ve zorluklarının incelenmesi için de kullanılır.
Ülkemizde anatomi eğitimi için yeterli sayıda insan bedeni bulunamaması, yukarıda ifade edilen alanlardaki eğitim ve araştırma kalitesinde özlenen düzeye ulaşamamaya neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki tıp eğitiminin daha iyi olabilmesi için beden bağışı ile bu eksikliğin giderilmesi gereksinimi vardır.
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin konu ile ilgili kampanyasında da ifade edildiği gibi:
Bağışlayın! Bedeniniz Tıp Eğitiminde Yaşasın…

Beden bağışı nasıl yapılır?
Tıp fakültelerine eğitim ve öğretim amacı ile ölümünden sonra bedenini bağışlamak isteyen kişiler, bağışı yapmayı istedikleri tıp fakültesinin anatomi anabilim dalına nüfus cüzdanları ile giderek bağış formu doldururlar. İki nüsha olarak doldurulan formların birisi bağışçıda diğeri ise anabilim dalında kalır. Anabilim dalımızda ayrıca her bağışçıya “Beden Bağışı Belgesi” de verilmektedir.

http://www.anatomidernegi.org.tr/

İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 1. Kat

Telefon: +90 (212) 414 30 57

E-posta: ctfanatomi@istanbul.edu.tr

Facebook: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Twitter: CTF_Anatomi
Youtube: https://www.youtube.com/user/CTFAnatomi

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved