Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

TANITIM

Temel Tıp Bilimleri, hekimin yaşamı boyunca uğraşacağı insan bedeninin normal yapısını öğretmeyi hedefleyen dersleri kapsar. Bu dersler, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Histoloji-Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Tıbbi Biyoloji ve Temel Genetik’tir. Bunlardan Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji insan vücudunun morfolojik yapısını öğretirken; Fizyoloji ve Biyofizik vücudumuzun fonksiyonel mekanizmalarını, Biyokimya bedenimizin kimyasal yapısını, Tıbbi Biyoloji hücrelerin yapı ve moleküler mekanizmalarını, Temel Genetik ise insanın genetik mekanizmalarının çalışmasını kendisine konu edinir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi insan vücudunun morfolojik yapısını öğretme açısından ülkemizde en fazla kadavraya sahip bir fakültedir. Mikrobiyoloji bedenimizde yer alan bakteri ve virüsler yanında, hastalık oluşturan diğer mikroorganizmaları öğretir. Temel Tıp Bilimleri içerisinde ele alınan önemli bir ders de Deontoloji ve Tıp Tarihi’dir. Deontoloji Hipokrat Andı ile sembolleştirilen, günümüzde de sürekli yeni prensipler kazanan meslek ahlakının öğretildiği bir bilim dalıdır. Tıp Tarihi ise hekimliğin nasıl geliştiğinin tarihi olup, geçmişten ders alarak geleceğe bakış açısı kazandıran bir derstir.

Tıp öğrencisi, binaların iskeleti gibi ancak Temel Tıp Bilimlerini çok iyi öğrendiği takdirde, bundan sonra öğreneceği dahili ve cerrahi tıp bilimleri için köklü bir bilimsel iskelet kazanabilir. Bu nedenle, tıp eğitiminin ilk iki yılını kapsayan bu derslere gereken önemi vererek en iyi şekilde öğrenmelidir. Burada ortaya çıkacak bir zafiyet, bundan sonraki bilgilerin öğrenilmesinde ciddi sorunlar yaratacaktır.

TARİHÇE

YÖNETİM

Bölüm BaşkanıProf. Dr. Gülderen ŞAHİN Prof. Dr. Gülderen ŞAHİN

Bölüm Başkan YardımcısıProf. Dr. Alev Meltem ERCANProf. Dr. Alev Meltem ERCAN

Bölüm Başkan YardımcısıProf. Dr. Melek ÖZTÜRK Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 35

E-posta: ctfttbb@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved