Radyoloji Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Asım Gündüz ÖĞÜT
Prof. Dr. Füruzan NUMAN
Prof. Dr. Civan IŞLAK
Prof. Dr. Uğur KORMAN
Prof. Dr. Naci KOÇER
Prof. Dr. İsmail MİHMANLI
Prof. Dr. Sebuh KURUĞOĞLU
Prof. Dr. Osman KIZILKILIÇ
Prof. Dr. İbrahim ADALETLİ
Doç. Dr. Fatih GÜLŞEN
Doç. Dr. Deniz ÇEBİ OLGUN
Doç.Dr. Ahmet BAŞ
Doç.Dr. Selim BAKAN
Doktor Öğretim Üyesi Onur TUTAR
Uz. Öğr. Dr. Yeşim NAMDAR
Uz. Öğr. Dr. Emine Şebnem MEMİŞ DURMAZ
Uz. Öğr. Dr. Onur YILDIRIM
Uz. Öğr. Dr. Serkan AKBAŞ
Uz. Öğr. Dr. Hüseyin KURTDEMİR
Uz. Öğr. Dr. Burak Çağlar EROL
Uz. Öğr. Dr. Merve ARMAN
Uz. Öğr. Dr. Kanullah SÜLEYMAN
Uz. Öğr. Dr. Sabri ŞİROLU
Uz. Öğr. Dr. Gökçe Merve ARMAN
Uz. Öğr. Dr. Amalya ZEYNALOVA
Uz. Öğr. Dr. Vüsala GARAYEVA
Uz. Öğr. Dr. Parvana ASGEROVA
Uz. Öğr. Dr. Osama AWİWİ
Uz. Öğr. Dr. Ömer BAĞCILAR
Uz. Öğr. Dr. Ahmet Kürşat KARAMAN
Uz.Öğr.Dr. Ali Ergun ERYÜREKLİ
Uz.Öğr.Dr. Muhammad Osma AWIWI
Uz.Öğr.Dr. Toghrul MAMMADOV
Uz.Öğr.Dr. Alime Gökçe KOCAARSLAN
Uz.Öğr.Dr. Yeşeren Deniz ŞENLİ
Uz.Öğr.Dr, Oğuz KARAKAYALI
Uz.Öğr.Dr. Ahmet ÜSTÜNDAĞ
Uz.Öğr.Dr. Osman Aykan KARGIN
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 31 67

E-posta: ctfradyoloji@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved