Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Tarihçe

14 Mayıs 1969 tarihinde Prof. Dr. Muhlis TUZLACI’nın başkanlığında kurulan Cerrahpaşa Radyoloji Kürsüsü bünyesinde Radyoterapi Seksiyonu olarak faaliyete geçti. 28 Ocak 1974’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile Doç. Dr. Baki SÜBÜTAY’ın başkanlığında bağımsız kürsü haline getirildi. 1975 yılında Radyoterapi Kürsüsü binasının inşasına başlandı. 1976 yılında İstanbul Tıp Fakültesi radyoterapi kürsüsünden Prof. Dr. Reha UZEL önce geçici görevle sonra asaleten yeni kurulan Radyoterapi Kürsüsü Başkanı olarak geldi ve kuruluş çalışmalarına yön verdi. Bina tamamlanıncaya kadar Radyodiagnostik Kürsüsü bünyesinde çalışıldı ve öğrencilere radyoterapi dersleri verildi. Kürsü 28 Mart 1978 tarihinde açılarak faaliyete geçti. Kısa zamanda, bağış olarak temin edilen Co60 cihazı ve fakülte imkanlarıyla alınan 240 kV Orta voltaj stabilipan, 80 kV Dermopan cihazı ile modern bir radyoterapi merkezi haline dönüştü. Bundan sonra bir taraftan hasta tedavileri yapılırken, diğer taraftan da bilimsel çalışmalar sürdürüldü. Poliklinik ve hasta başı eğitimi dışında seminerler, dersler ve klinikler arası toplantılar yapıldı, bilimsel toplantılar ve araştırmalar yapılmaya başladı.

İlk kurulduğunda Prof. Dr. Reha UZEL, Doç. Dr. Baki SÜBÜTAY, Uzm. Dr. Sait OKKAN ve 5 asistan, 1 fizikçi, 5 teknisyen, 5 hemşire, 2 sekreter görev yapıyordu.

YÖK Yasası ile Prof. Dr. Reha UZEL yarım gün çalışmayı seçerek yöneticilikten ayrıldı ve yerine 16 Kasım 1982 tarihinde Prof. Dr. Baki SÜBÜTAY atandı. Yasaya göre Radyoterapi Bilim Dalı Prof. Dr. Muhlis TUZLACI’nın başkanı bulunduğu Radyoloji Anabilim Dalı’na bağlandı. 1981 yılında Uzm. Dr. Sait OKKAN Doçent oldu. 1984 yılında Uzm. Dr. Ahmet ÖBER ve Uzm. Dr. Sedat TURKAN Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak öğretim kadrosuna katıldı. 1987 yılında Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesindeki Radyoloji Anabilim Dalının yerine “Radyodiagnostik” ve “Radyasyon Onkolojisi” Anabilim Dallarının kurulmasına 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görüldü.

20 yatak kapasitesi ile kurulan radyasyon onkolojisinin tam kan sayımı, sedimantasyon ve idrar tahlili yapabilir laboratuvarı mevcuttu. 1981-1982 yıllarında bina büyütüldü. Kliniğin tedavi alt imkanı 1982 yılında yapılan alımlar ile o yıllar için sayı ve nitelik bakımından hem çağdaş standartlara kavuştu, hem de mevcut yoğun hasta başvurusuna cevap verecek düzeye geldi.

Başlangıçta 40’a yakın kitap içeren kütüphanesi 1979 yılında uluslararası dergilere abone oldu ve 1982 yılında şimdiki yerine taşındı. Kütüphanede halen 351 kitap mevcuttur.

1992 yılında başkanı Prof. Dr. Reha UZEL’in emekli olması nedeniyle kürsü başkanlığına Prof. Dr. Sait OKKAN seçildi. 03.01.2000 tarihinde Prof. Dr. Sait OKKAN kendi isteği ile Anabilim Dalı Başkanlığından ayrıldı ve Prof. Dr. Ahmet ÖBER Anabilim Dalı Başkanı seçildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 7 Profesör, 1 Doçent olmak üzere 8 Öğretim Üyesi mevcuttur. 12 Uzmanlık öğrencisine uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Bölümleri, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Teknisyen Yüksek Okuluna ders vermektedir.
Yıllar içinde değişen teknoloji ve yeni tedavi aygıtlarına gereksinim duyulması nedeni ile 1999 yılında yeni alınan 2 lineer hızlandırıcı, 1 kobalt, 1 yüksek doz hızlı brakiterapi, 1 simülatör ve 1 tedavi planlama sistemi ile Anabilim Dalı modern ışın tedavisi olanaklarına kavuşmuş ve dünyadaki uygulamalara paralel çağdaş kanser tedavi sistemlerini uygulayacak düzeye getirilmiştir. Yeni alınmış brakiterapi aygıtı ile günümüzde yeni kullanım alanları olan intraluminal (doku aralarından) ışınlama, interstisyel (doku içi) ışınlama yapılmaktadır Şu anda 2 lineer hızlandırıcı, 2 kobalt, 2 simülatör, 1 brakiterapi aygıtı, 2 tedavi planlama sistemi, 1 bilgisayarlı blok kesici, 1 tanı amaçlı röntgen aygıtı ve çeşitli dozimetre sistemleri ile hizmet vermektedir.

1978 yılında hizmete giren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ülkemizin belli başlı kanser tedavi merkezlerinden biridir. Anabilim Dalımızda 7 profesör, 1 Doçent olmak üzere 8 Öğretim Üyesi ve 1 uzmanı mevcuttur. 12 uzmanlık öğrencisi mevcuttur. Anabilim Dalımızda tedavi edilen hastaların tümü kanser hastasıdır. Yıllık ortalama 1700 yeni hastanın başvurduğu kliniğimizde günde ortalama 200 hasta ışın tedavisi görmekte bu yıllık 45.000 tedaviye ulaşmaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 6 kattan oluşan bir binada hizmet vermekte olup, toplam brüt 4.194,77 m2’lik bir yerleşim alanına sahiptir. Binanın 2 katı yataklı servis olup, toplam 53 hasta alabilir. Tedavi aygıtlarının bulunduğu bodrum katı toplam brüt 980,79 m2’lik alanı kapsamaktadır. Kliniğimizin tedavi aygıtı imkânı 1999 yılında yapılan alımlarla o yıllar için sayı ve nitelik bakımından hem çağdaş standarda kavuşmuş, hem de mevcut yoğun hasta başvurusuna cevap verecek düzeye gelmiştir.

Anabilim Dalı Başkanları

– Prof. Dr. Ömer Baki SÜBÜTAY* (29.01.1974- 31.11.1976)

– Prof. Dr. Ali Reha UZEL* (01.12.1976- 15.11.1982)

– Prof. Dr. Ömer Baki SÜBÜTAY* (16.11.1982- 11.11.1986)

– Prof. Dr. Ali Reha UZEL* (12.11.1986- 24.03.1992)

– Prof. Dr. Sait OKKAN (10.04.1992- 03.01.2000)

– Prof. Dr. Ahmet ÖBER (04.01.2000- 15.01.2006)

– Prof. Dr. Gülyüz AKYIL ATKOVAR (16.01.2006- 09.09.2011)

– Prof. Dr. İsmet ŞAHİNLER (29.09.2011-2013)

– Prof. Dr. Ömer Erol UZEL (2013- 20.05.2014)

– Prof. Dr. İsmet ŞAHİNLER (20.05.2014-hâlen)

*Aralık 1987 tarihine kadar Radyoterapi Bilim Dalı Yöneticisi, Aralık 1987 tarihinden itibaren Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Öğretim Üye ve Yardımcıları

Unvan İsim
Prof.Dr. İsmet ŞAHİNLER
Prof. Dr. Hidayet Fazilet ÖNER DİNÇBAŞ
Prof. Dr. Didem ÇOLPAN ÖKSÜZ
Doç. Dr. Songül ÇAVDAR KARAÇAM
Öğr.Gör.Dr. Kimia ÇEPNİ
Öğr.Gör.Dr. Meltem DAĞDELEN
Uzman Tabip Şefika Arzu ERGEN
Uzman Tabip Halil Cumhur YILDIRIM
Uzman Tabip Nuri KAYDIHAN
Uz. Öğr. Dr. Emine SEDEF
Uz. Öğr. Dr. Merve ŞAHİN
Uz.Öğr.Dr. Ceren CİCİBIYIK BARLAS
Uz.Öğr.Dr. Tuba KURT

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 98 – 414 30 99

E-posta: ctfradon@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved