Kardiyoloji Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Zeki ÖNGEN
Prof. Dr. Hüsniye YÜKSEL
Prof. Dr. Rasim ENAR
Prof. Dr. M. Hakan KARPUZ
Prof. Dr. Lale KOLDAŞ
Prof. Dr. İbrahim KELEŞ
Prof. Dr. Bilgehan KARADAĞ
Doç.Dr. Barış İKİTİMUR
Doç.Dr. Burçak KILIÇKIRAN AVCI
Doktor Öğretim Üyesi Faruk AYAN
Öğr.Gör.Dr. Eser DURMAZ
Uz. Öğr. Dr. Cansu EREN
Uz. Öğr. Dr. Fuat POLAT
Uz. Öğr. Dr. Emre ÖZMEN
Uz. Öğr. Dr. Damla KOCA
Uz. Öğr. Dr. Hasan TOKDİL
Uz.Öğr.Dr. Nur Kamer KAYA
Uz. Öğr. Dr. Nafia İnan Kardelen OHTAROĞLU
Uz. Öğr. Dr. Utku RAİMOĞLU
Uz. Öğr. Dr. Mehmet Semih BELPINAR
Uz.Öğr.Dr. Orhan Furkan KARACA
Uz.Öğr.Dr. Deniz MUTLU
Uz.Öğr.Dr. Ali Uğur SOYSAL
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Dahiliye Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 32 85

E-posta: ctfkardiyo@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved