Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Mehmet SEVEN

Doç. Dr. Selçuk DAŞDEMİR
Doktor Öğretim Üyesi Aysel KALAYCI YİĞİN
Uzman Tabip Ayşe Nur KAVASOĞLU
Uz. Öğr. Dr. Uğur GÜMÜŞ
Uz.Öğr.Dr. Çağlar ARISOY

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 6. Kat

Telefon: +90 (212) 414 31 84

E-posta:

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved