Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Mehmet SEVEN

Doç. Dr. Selçuk DAŞDEMİR
Uz. Dr. Aysel KALAYCI YİĞİN
Uz.Dr. Ayşe Nur KAVASOĞLU
Uz. Öğr. Dr. Uğur GÜMÜŞ
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 6. Kat

Telefon: +90 (212) 414 31 84

E-posta:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved