Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof.Dr. Kenan AKGÜN
Prof. Dr. Hidayet SARI
Prof.Dr. Merih SARIDOĞAN
Prof. Dr. Zeynep Ülkü AKARIRMAK
Prof. Dr. Halil KOYUNCU
Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
Doç.Dr. Tuğçe ÖZEKLİ MISIRLIOĞLU
Uzman Tabip Deniz PALAMAR KADIOĞLU
Yan Dal Uz.Öğr.Dr. Serdar KOKAR
Uz. Öğr. Dr. Pelin YILDIZ
Uz. Öğr. Dr. İbrahim ASOĞLU
Uz. Öğr. Dr. Hande SAYGILI
Uz. Öğr. Dr. Betül OKUR
Uz. Öğr. Dr. Navid ATAROD
Uz. Öğr. Dr. GYULNAZ DURMUSHALİ EMİN
Uz. Öğr. Dr. Merve Nur ALÇİÇEK
Uz. Öğr. Dr. Narmin AHMADLİ
Uz.Öğr.Dr. Büşra SEZER KIRAL
Uz.Öğr.Dr. Işıl Merve RENDECİ
Uz.Öğr.Dr. Shahla ALIMADATLI
Uz.Öğr.Dr. İclal Nur BULUT
Uz.Öğr.Dr. Dilara OKUTAN
Uz.Öğr.Dr. Aslınur KELEŞ ERCİŞLİ
Uz.Öğr.Dr. Yaşar Burak TOPÇU
Uz.Öğr.Dr. Nuri Tuğbay YILDIRAN
Özel Polikilinikler
 • LENFÖDEM POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şansın Tüzün

Lenfödem tedavileri Complet Dekonjestif Tedavi (CDT) olarak lenfödem masajı, bandajlama, spesifik egzersiz programı ve pnömatik kompresyon cihazı ile kombine tedavi olarak uzman fizyoterapist eşliğinde uygulanmaktadır.

 

 • ROMATİZMAL HASTALIKLAR (ROMATOLOJİ) POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Prof. Dr. Ülkü Akarırmak

Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Prof. Dr. Kenan Akgün

Prof. Dr. Hidayet Sarı

Prof. Dr. Şansın Tüzün

İltihaplı eklem hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi sorumlu öğretim üyeleri tarafından uygulanmakta ve güncel tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır. Hastaların hastalıkları hakkında eğitimleri yapılarak, hastalıklarına yönelik egzersiz programları düzenlenmekte ve hastalar belirli aralıklarla polikliniğimizde görülmektedirler.

IMG_3265 IMG_3266 IMG_3269

 

 

 • AĞRI POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Kenan Akgün

Kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı gelişen ağrıların medikal tedavileri ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel ağrı tedavileri sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılmakta ve hastalar uygulanan ağrı tedavilerine göre takip edilmektedirler.

 • OMUZ HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYONU POLİKLİNİĞİ

 

 

 

IMG_5988

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Kenan Akgün

Omuzda ağrıya neden olabilecek kas iskelet sistemi hastalıkları Omuz hastalıkları ve rehabilitasyonu polikliniğinde sorumlu öğretim üyesi tarafından takip edilmektedir. Hastaların tanısı fizik muayene, ultrasonografik inceleme ile konulduktan sonra uygun medikal tedavi ve/veya girişimsel tedavileri uygulanarak hastalara özel rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 • EL HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYONU POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Uzm.Dr. Deniz PALAMAR KADIOĞLU

Travmatik ve atravmatik el hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi polikliniğimizde uzman doktor eşliğinde yapılmaktadır. El, el bileği veya önkolda tendon, sinir, kas kesileri ultrasonografik olarak takip edilerek hastaya özel  el rehabilitasyon programı düzenlenerek uygun ortez, protez, medikal tedavi ve enjeksiyon gibi tedavi seçenekleri uygulanır. Uzman fizyoterapist tarafından uygulanan rehabilitasyon sırasında ve sonrasında hasta yakından takip edilerek tedavi programında yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

 

 • OSTEOPOROZ POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Şansın Tüzün

Prof. Dr. Ülkü Akarırmak

Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Osteoporoz Polikliniği; osteoporoz tanısı, tedavisi ve takipleri açısından kliniğimizde sorumlu öğretim üyelerimiz tarafından hizmet vermektedir.

Osteoporoz Polikliniği randevu sistemi ile çalışmakta olup …. Günleri …. Saatleri arasında hizmet vermektedir.

 

 • AYAK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Ayak, ayak bileği hastalıkları polikliniğimizde sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilerek gerekli olduğu durumlarda pedobarografik inceleme yapılarak hastaların tedavileri düzenlenmektedir.

 

 • BEL POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hidayet Sarı

Bel ağrısı yakınması ile başvuran hastaların tanı, tedavi ve takipleri polikliniğimizde sorumlu öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bel ağrıları günlük yaşamı ve iş yaşamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bel ağrısı yaşayan hastalara yönelik günlük yaşamda yapılması ve yapılmaması gereken hareketlere yönelik eğitim polikliniğimizde pratik olarak verilmektedir.

 

 • HİDROTERAPİ

  IMG_2813
Sorumlu öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şansın Tüzün

İstanbul’da tek üniversite hidroterapi havuzu olarak hizmet vermektedir. Merkezimizde, 2 uzman hidroterapist tarafından suyun fiziksel özelliklerinden yararlanılarak uygun görülen hastalara Hidroterapi uygulanmaktadır. Bel ağrılarından felçli hastalara kadar geniş bir hasta popülasyonuna hizmet vermektedir.IMG_9236

IMG_3244IMG_9237

IMG_3250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Binası

Telefon: +90 (212) 414 31 10

E-posta: ctffizikted@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved